Đáp án đề thi minh họa môn toán

     

Bạn đang xem: Đáp án đề thi minh họa môn toán

Xem Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán chính thức


Đề thi tham khảo THPT Quốc gia môn Toán nhằm mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng dạy học ở bậc THPT nên bám sát kiến thức cơ bản trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, nhưng vẫn có phần phân hóa nằm ở nhóm câu hỏi ở mức vận dụng, vận dụng cao, chiếm 10 - 15% tổng nội dung đề thi. Vậy dưới đây là đáp án của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2022 môn Toán. Bên cạnh đó các em tham khảo Đề thi minh họa môn Vật lý, môn Ngữ văn, môn Lịch sử, Địa lý, môn Hóa học.


Đáp án đề minh họa THPT Quốc gia 2022

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21D31A41B
2A12B22A32A42B
3C13C23D33B43C
4D14C24B34B44A
5C15A25A35A45D
6C16A26A36D46D
7A17C27A37B47A
8C18C28B38D48D
9C19C29B39D49D
10B20A30A40B50D

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán


Xem thêm: Đây Là Đất Nước Có Phụ Nữ Được Chứng Minh Có Vòng 1 Tự Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới

Chia sẻ bởi:
*
Tiêu Nại

Link tiengtrungquoc.edu.vn chính thức:

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán (Có đáp án) tiengtrungquoc.edu.vn Xem
*