Biên bản đánh giá xếp loại giáo viên

     
*

Biên bản họp đánh giá, xếp một số loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, Biên phiên bản họp tấn công giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là mẫu biên phiên bản được lập ra dùng


Biên bạn dạng họp đánh giá, xếp một số loại giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp năm 2019 – 2020 được lập ra dùng làm tổng phù hợp kết quả, ý kiến nhận xét của solo vị, cơ quan so với cán bộ, giáo viên trong năm học vừa qua.

Bạn đang xem: Biên bản đánh giá xếp loại giáo viên

Bạn Đang Xem: Biên bản họp tấn công giá, xếp một số loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

Nội dung trong mẫu mã biên bạn dạng cần nêu rõ nhân tố tham dự, câu chữ cuộc họp cùng trình bày hiệu quả đánh giá bán xếp loại. Mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát 2 mẫu mã biên bản, thuộc quy trình reviews trong bài viết dưới đây:

Biên bạn dạng đánh giá bán xếp loại giáo viên năm 2020 – chủng loại 1


PHÒNG GD-ĐT…….TRƯỜNG……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …..tháng ….năm …...

BIÊN BẢNV/v họp reviews và phân các loại cán bộ, công chức, viên chức

1.Thời gian – Địa điểm: vào khoảng …..giờ ….. Phút, ngày ….. Mon …….năm …… tại Trường tiểu học ……..tổ chức họp review phân nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức năm học…………

2.Thành phần tham dự:

– Ông: ………… Hiệu trưởng

– Bà ……………..Phó Hiệu trưởng

– Bà: ……………….Công đoàn

– tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên cấp dưới trường ………….

– Bà: …………….., giáo viên, thư ký

– Vắng: 0

3. Nội dung:

Họp đánh giá công chức, viên chức năm học tập ………………

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Trịnh tự khắc Trung – bí thư đưa ra bộ – Hiệu trưởng đơn vị trường.

Hội đồng thi đua tán thưởng tiến hành đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng cán bộ, cô giáo và nhân viên cấp dưới trong công ty trường sang 1 năm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và công tác. Đ/c …………. Thông qua hiệu quả đánh giá bán như sau:

Toàn trường có …….cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế xếp loại xong xuất sắc trách nhiệm có ……đ/c, xong xuôi tốt nhiệm vụ ……đ/c, hoàn thành nhiệm vụ ……đ/c. Hội đồng trường thống tuyệt nhất 100% công dụng xếp nhiều loại trên.

Biên bạn dạng kết thúc thời điểm ………giờ thuộc ngày.

HIỆU TRƯỞNGThư ký

Biên phiên bản đánh giá chỉ xếp nhiều loại giáo viên năm 2020 – chủng loại 2


SỞ GD& ĐT …………

ĐƠN VỊ (Tổ): ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc———————

Số: /BB-….………, ngày … mon … năm 20…

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆPNĂM HỌC 20…-20…

Tổ: ………………………………………………….

Tiến hành vào lúc …giờ, ngày …./…/20…, tại ………………….…… tổ chức triển khai họp đánh giá xếp một số loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học tập 20…-20….

A. THÀNH PHẦN:

– Ông (bà): ………………….. .. …. ………- chủ trì;

– Ông (bà): …………………………………- Thư ký.

– thầy giáo của tổ: ……….. Người; vắng: ………………

– Lý do: ……………………………………………

B. NỘI DUNG:

I. Ông (bà): ……………………………………………

a) Triển khai các văn phiên bản chỉ đạo tất cả liên quan về hướng dẫn reviews giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp gồm:

– Thông tứ 20/2018/TT-BGDĐT;

b) Trình tự tiến hành đánh giá, xếp loại:

– Giáo viên trình diễn nội dung Phiếu gia sư tự tấn công giá.

– Tổ chuyên môn đóng góp ý kiến cho cá nhân vừa đánh giá, biểu quyết review đánh giá, xếp các loại cho từng tiêu chí và xếp một số loại chung.

– Thư ký thực hiện ghi biên bản;

– thông qua biên bạn dạng góp ý nhận xét tại cuộc họp.

II. Thực hiện đánh giá, xếp loại

1. Ông (Bà) ……….………………., trình diễn nội dung Phiếu gia sư tự tiến công giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– chủ nhân trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp nhiều loại : …………

2. Ông (Bà) ……………………………., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự tiến công giá: (có Phiếu gia sư tự nhận xét kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : ……..

3. Ông (Bà) …………………., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự tiến công giá: (có Phiếu cô giáo tự review kèm theo)

– các ý kiến đóng góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : ……………

4. Ông (Bà) …………………., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự tiến công giá: (có Phiếu thầy giáo tự đánh giá kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ sở hữu trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp các loại : …………

5. Ông (Bà) ………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu gia sư tự reviews kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ sở hữu trì tóm lại đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : ……………

6. Ông (Bà) ………………………., trình bày nội dung Phiếu thầy giáo tự đánh giá: (có Phiếu cô giáo tự đánh giá kèm theo)

– những ý kiến đóng góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Xem thêm: Xổ Số Hôm Nay: Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 16 Tháng 10 /2021

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ sở hữu trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : …………

7. Ông (Bà) ………………………., trình diễn nội dung Phiếu thầy giáo tự đánh giá: (có Phiếu cô giáo tự review kèm theo)

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu: ……………………………………

…………………………………………

…………………………………………

+ Nhược: ………………………………

…………………………………………

– người sở hữu trì tóm lại đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………

8. Ông (Bà) ……….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự tiến công giá: (có Phiếu cô giáo tự review kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người sở hữu trì tóm lại đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp nhiều loại : ……

9. Ông (Bà) …………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự tiến công giá: (có Phiếu gia sư tự nhận xét kèm theo)

– những ý kiến đóng góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người sở hữu trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : ………

10. Ông (Bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu cô giáo tự tấn công giá: (có Phiếu cô giáo tự reviews kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ trì tóm lại đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp các loại : ……

11. Ông (Bà) ……………., trình bày nội dung Phiếu thầy giáo tự tiến công giá: (có Phiếu gia sư tự đánh giá kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người sở hữu trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ……

12. Ông (Bà) …………………………., trình bày nội dung Phiếu gia sư tự tiến công giá: (có Phiếu cô giáo tự reviews kèm theo)

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : ……

13. Ông (Bà) ……………………., trình diễn nội dung Phiếu cô giáo tự tiến công giá: (có Phiếu gia sư tự đánh giá kèm theo)

– những ý kiến đóng góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người chủ sở hữu trì tóm lại đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………

14. Ông (Bà) ……………………., trình bày nội dung Phiếu thầy giáo tự đánh giá: (có Phiếu thầy giáo tự đánh giá kèm theo)

– các ý kiến đóng góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– chủ nhân trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp các loại : ………

15. Ông (Bà) ………………………., trình diễn nội dung Phiếu thầy giáo tự tấn công giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu:………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

+ Nhược:…………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– người sở hữu trì tóm lại đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp một số loại : ………………………………………..

C. KẾT LUẬN CHUNG.

* sau thời điểm tổng hợp các nhận xét, review của toàn bộ giáo viên, tổ: ……………………. Thống nhất tấn công giá, xếp các loại giáo viên của tổ năm học tập 20…-20…, như sau:

1. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

2.Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

3. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

4.Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

5. Ông (bà):…………………………………………. Xếp loại: ……………………

6. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

7. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

8. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

9. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

10. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

11. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

12. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

13. Ông (bà):………………………………………….; xếp loại: ……………………

* tác dụng chung:

– các loại xuất sắc : .…/….. ( tỷ lệ: ….…%); – nhiều loại khá : .…/…… ( tỷ lệ: …….%)

– nhiều loại TB : .…/….. ( tỷ lệ: ….…%); – không đạt : .…/…… ( tỷ lệ: …….%)

Cuộc họp dứt vào hồi:……..h ……. Cùng ngày. Biên bạn dạng được thông qua thống độc nhất với nội dung trên.