Phòng gd&đt xuân lộc

     
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Phòng gd&đt xuân lộc

*

*


*
*
*
*

*

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thương mại Bưu chính công ích khi triển khai thủ tục hành chính

Xem thêm: Điểm Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

​1. Chức năng: Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo là tham mưu góp Ủy ban quần chúng huyện, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thực hiện chức năng làm chủ hành thiết yếu Nhà nước và làm chủ chuyên môn về nghành Giáo dục và Đào tạo gồm những: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đào tạo và Đào tạo; Tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý‎ giáo dục; Tiêu chuẩn chỉnh cơ sở trang bị chất, trang bị trường học với đồ chơi trẻ em; quy định thi cử và cấp cho văn bằng, bệnh chỉ, đảm bảo an toàn chất lượng giáo dục và đào tạo và Đào tạo so với các ngôi trường Mầm non, tè học, THCS mô hình công lập và các cơ sở giáo dục đào tạo và Đào tạo ra khác trực thuộc các loại hình ngoài công lập theo đúng điều lệ, quy chế do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ban hành.


 

2. Nhiệm vụ:

Căn cứ quánh điểm, tình hình, nhiệm vụ kinh tế xã hội của Huyện, những luật của bao gồm phủ, của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, lí giải của Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo và những ban ngành bao gồm liên quan, Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra giúp ubnd huyện thành lập kế hoạch trở nên tân tiến Giáo dục và Đào chế tác hàng năm, 5 năm hoặc lâu dài trên địa bàn. Được Ủy ban quần chúng huyện phân cấp trực tiếp quản lý các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo gồm: trường Mầm non-Mẫu giáo, trường tè học, ngôi trường THCS, công tác xoá mù chữ, thực hiện thông dụng giáo dục bên trên địa bàn; yêu cầu các trường THPT, những cơ sở giáo dục thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn huyện report định kì hoặc bỗng nhiên xuất những vụ việc liên quan đến trách nhiệm thống trị của Phòng giáo dục và Đào tạo. Tư vấn giúp ubnd huyện xem xét và ra quyết định thành lập, giải thể, phân chia tách, sáp nhập những đơn vị trường học tập và các cơ sở giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản khác ở trong quyền quản lý của Ủy ban quần chúng huyện. Dự thảo và trình ubnd cấp huyện các Quyết định: Thành lập, sáp nhập, phân tách tách, đình chỉ hoạt động, giải thể những cơ sở giáo dục công lập tất cả trường trung học tập cơ sở, ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học tập (trừ cấp cho trung học phổ thông), trường đái học, ngôi trường mầm non, những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non ngoài công lập; chất nhận được thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, những cơ sở giáo dục ngoài công lập ở trong quyền làm chủ của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện theo nguyên tắc pháp luật. Giúp ubnd huyện trực tiếp quản lý biên chế công chức, viên chức ngành giáo dục và Đào tạo được giao mỗi năm học, lập planer biên chế, lao hễ tiền lương theo định nút từng năm, 5 năm cho các đơn vị trường học tập thuộc phòng giáo dục và Đào chế tạo ra quản lý. Triển khai tuyển dụng, phù hợp đồng làm cho việc, điều động, vận chuyển và thực hiện cơ chế chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao hễ thuộc phạm vi thống trị của phòng theo chính sách của quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện. Lập chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn chỉnh của ngành, tiêu chuẩn chỉnh công chức nhà nước, đáp ứng nhu cầu yêu mong kế hoạch phát triển. Tổ chức tiến hành đào tạo, tu dưỡng nhà giáo và cán bộ làm chủ giáo dục các ngành học, cung cấp học trong phạm vi làm chủ của Ủy ban quần chúng. # huyện sau khoản thời gian được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đang được cấp trên xét duyệt tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra bài toán chấp hành lao lý về giáo dục; thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý vi phạm luật khiếu nại cáo giác theo thẩm quyền đối với các trường, các cơ sở giáo dục, các chuyển động giáo dục trực thuộc phạm vi được phân cấp quản lý. Cai quản sử dụng, bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức thuộc ngành giáo dục theo quy định ở trong phòng nước. Quản lý hồ sơ đội ngũ viên chức của ngành giáo dục toàn thị trấn theo qui định ở trong nhà nước. Phối phù hợp với phòng Nội vụ và tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện điều động, sắp xếp viên chức những đơn vị ngôi trường học. Phối hợp với Phòng Nội vụ và tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện về vấn đề tiếp nhận, thuyên chuyển, bửa nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc các trường học và những cơ sở giáo dục và đào tạo khác vì chưng Phòng giáo dục và Đào tạo thống trị theo chính sách của lao lý và phân cấp cho của ubnd cấp huyện. Hoàn tất giấy tờ thủ tục đề nghị ủy ban nhân dân huyện xử lý các chế độ, chế độ của công chức, viên chức như: hết tập sự, nâng lương, nghỉ việc, về hưu … theo hướng dẫn của cấp gồm thẩm quyền. Giúp ubnd huyện sản xuất kế hoạch và quản lý việc giá thành ngân sách công ty nước và những nguồn kinh phí đầu tư khác đầu tư chi tiêu cho giáo dục đào tạo trên địa phận huyện. Quản lý chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật hóa học trường học tập theo khí cụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo so với các trường, những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc phạm vi quản lí lý. Tổ chức, xúc tiến các vận động chuyên môn nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng khối hệ thống thông tin, lưu giữ trữ ship hàng công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ ở trong nhà Giáo dục và Đào sinh sản huyện Xuân Lộc. Tổ chức các kỳ thi học tập kỳ, xét xuất sắc nghiệp, thi học sinh giỏi, hội giảng, hội khoẻ và những chuyên đề về dạy và học của các ngành học, bậc học tập thuộc phạm vi làm chủ theo sự lãnh đạo của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo. Phía dẫn, chỉ huy các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thi đua dạy dỗ tốt, học giỏi và các phong trào thi đua không giống tại địa phương. Tham gia công tác gây ra Đảng và những tổ chức đoàn thể quần chúng trong những đơn vị trường học, cơ sở giáo dục. Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Phòng giáo dục và Đào sản xuất huyện Xuân Lộc còn tồn tại nhiệm vụ thực hiện các công tác làm việc khác do ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc giao.

3. Yếu tố nhân sự gồm có:


 
*

-

Chuyên môn: Đại học tập sư phạm anh văn​

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: chứng từ B

-

Tin học: triệu chứng chỉ A


-

Cơ quan: 061.3741555

-

 

 

  2. Lê Thanh Hải: Phó Trưởng phòng   

 

*

-

Cơ quan: 0618 612 774

-

 

  3. Vũ Thị Lan: Phó Trưởng Phòng
*