Thông tư liên tịch 08/2011/ttlt

     
*

giới thiệu thông tin Văn phiên bản thống kê cỗ GD&ĐT với quần chúng làm chủ điều hành
Kính gửi:Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, xã đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Nghị định 116). Tại Nghị định 116 đã quy định đưa ra tiết về đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phát và kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh buộc phải không có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện một số địa phương còn chưa rõ về một số nội dung, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Nghị định 116 quy định các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm hộ khẩu, khoảng cách từ nhà đến trường đối với từng cấp học và địa hình cách trở, giao thông vận tải đi lại khó khăn. Tại điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định 116 quy định “Hội đồng quần chúng cấp tỉnh căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán ghê phí phục vụ việc nấu ăn uống cho học sinh để nhà trường chủ động vào việc tổ chức nấu nạp năng lượng cho học sinh tại trường”.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 08/2011/ttlt

Vì vậy, học sinh đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 116 dẫu vậy phải được cấp có thẩm quyền cho phép ở bán trú trong trường hoặc quần thể vực gần trường để học tập trong tuần (học sinh ko thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày) mới được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116.

Xem thêm: 40 Hình Ảnh Nữ Sinh Dễ Thương Nhất, Kawai( Dễ Thương)

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi các sở giáo dục và đào tạo để biết và thực hiện.* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đi cùng ./.


*

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO