Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

     
Chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tiên tiến nhất có khối lượng kiến thức, thời gian ra sao? - câu hỏi của chị Linh (Hải Phòng).
*
Nội dung thiết yếu

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN cô giáo tiểu học mới nhất có cân nặng kiến thức, thời hạn ra sao?

Căn cứ theo Mục III Chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo đưa ra quyết định 2001/QĐ-BGDĐT năm 2023 có nêu rõ trọng lượng kiến thức, thời gian và kết cấu như sau:

Khối lượng kỹ năng và kiến thức và thời hạn bồi dưỡng

Chương trình gồm 08 chăm đề, được bố cục thành 03 phần:

- Phần I: kiến thức và kỹ năng chung (gồm 03 siêng đề).

Bạn đang xem: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

- Phần II: kỹ năng và kiến thức về hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chăm đề).

- Phần III: Đánh giá tác dụng bồi dưỡng.

Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời hạn là: 03 tuần x 05 ngày có tác dụng việc/tuần x 08 tiết/ngày = 120 ngày tiết (có thể tổ chức vào trong ngày nghỉ, tổng thời hạn 120 tiết).

Xem thêm: Câu Chuyện Lịch Sử Về Logo Của Siêu Xe Rolls Royce, Biểu Tượng Logo Xe Rolls

- phân chia thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận: 72 tiết;

+ giải quyết và xử lý bài tập tình huống, lí giải thực hành: 44 tiết;

+ Đánh giá công dụng bồi dưỡng: 04 tiết.

*

Chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên tè học tiên tiến nhất có cân nặng kiến thức, thời gian ra sao?

Nội dung chính của những chuyên đề chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học như vậy nào?

Căn cứ theo Mục IV Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên tè học ban hành kèm theo đưa ra quyết định 2000/QĐ-BGDĐT năm 2023 qui định nội dung chính của những chuyên đề chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học tập như sau:

Phần I KIẾN THỨC CHUNG

Chuyên đề 1: cai quản nhà nước về giáo dục và đào tạo phổ thông

- Những vấn đề chung của quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục và đào tạo phổ thông (GDPT)

- Phân cấp cho QLNN về GDPT

- thực hiện QLNN về GDPT

Chuyên đề 2: Xu thế phát triển GDPT trên cố kỉnh giới, chiến lược cách tân và phát triển GDPT của Việt Nam

- Bối cảnh, xu cố GDPT và đông đảo thách thức đối với GDPT ở nước ta hiện nay

- ý kiến và kim chỉ nan chiến lược trở nên tân tiến GDPT của Việt Nam

- các yêu cầu đảm bảo phát triển GDPT của Việt Nam

Chuyên đề 3: những quy định của pháp luật về chế độ phát triển lực lượng GVPT

- các văn bản quy phi pháp luật (VBQPPL) tương quan công tác phát triển đội ngũ GVPT

- hình thức hiện hành liên quan đến đội hình GVPT

- một trong những kỹ năng quan trọng trong xúc tiến VBQPPL

Phần II: KIẾN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

Chuyên đề 4: phát triển năng lực nghề nghiệp của thầy giáo tiểu học

- một trong những vấn đề bình thường về phát triển năng lượng nghề nghiệp của cô giáo tiểu học

- một số yêu mong về năng lượng nghề nghiệp của cô giáo tiểu học

- Đánh giá, tự review và phát triển năng lực nghề nghiệp của thầy giáo tiểu học

Chuyên đề 5: Năng lực hỗ trợ đồng nghiệp trong cải cách và phát triển chuyên môn giáo dục đào tạo tiểu học

- Những sự việc chung về hỗ trợ đồng nghiệp trong trở nên tân tiến chuyên môn giáo dục đào tạo tiểu học

- những mô hình, quy trình cung ứng đồng nghiệp trong trở nên tân tiến chuyên môn

- một số kỹ năng hỗ trợ đồng nghiệp trong cách tân và phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

- đồ mưu hoạch cung cấp đồng nghiệp trong cải tiến và phát triển chuyên môn giáo dục đào tạo tiểu học

Chuyên đề 6: năng lực tự học tập và nghiên cứu và phân tích khoa học tập (NCKH), ứng dụng hiệu quả NCKH trong giáo dục học sinh tiểu học

- năng lượng tự học của giáo viên tiểu học

- năng lượng NCKH, ứng dụng tác dụng NCKH vào giáo dục học viên tiểu học

Chuyên đề 7: đổi khác số trong vận động dạy học và giáo dục học viên tiểu học

- đổi khác số trong giáo dục và đào tạo tiểu học

- các năng lực thay đổi số trong chuyển động dạy học và giáo dục đào tạo của giáo viên

- loài kiến thức, năng lực CNTT để tiến hành mục tiêu biến hóa số vào tổ chức chuyển động dạy học tập và giáo dục cho học sinh tiểu học

Chuyên đề 8: năng lượng thích ứng với sự biến đổi trong hoạt động nghề nghiệp của thầy giáo tiểu học

- Những biến đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên

- bộc lộ và cấu tạo của năng lực thích ứng

- Các vận động phát triển năng lượng thích ứng cùng với sự biến đổi trong chuyển động nghề nghiệp của gia sư tiểu học

Mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh CDNN cô giáo tiểu học là gì?

Căn cứ theo Mục II Chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên đái học ban hành kèm theo đưa ra quyết định 2001/QĐ-BGDĐT năm 2023 bao gồm nêu rõ mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN gia sư tiểu học tập như sau:

Mục tiêu chung

Trang bị con kiến thức, tài năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và tu dưỡng thái độ tích cực và lành mạnh cho học viên trong vận động nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên tè học.

Mục tiêu ráng thể

Sau khi xong xuôi khóa tu dưỡng học viên có thể:

- phát âm đúng, đầy đủ, đúng mực chủ trương, mặt đường lối, thiết yếu sách, lao lý của Đảng, nhà nước, quy định và yêu mong của ngành, địa phương về giáo dục đào tạo tiểu học và có thể triển khai tiến hành vào các nhiệm vụ được giao;

- đối chiếu được được phần nhiều nội dung cơ bạn dạng về thống trị nhà nước đối với giáo dục phổ thông;

- phân tích được những xu thế cập nhật về cách tân và phát triển giáo dục càng nhiều trên vậy giới, những quan điểm thay đổi giáo dục tiểu học tập trong bối cảnh hiện nay;

- xác minh được vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm đặc biệt quan trọng của việc phát triển chuyên môn nhiệm vụ trước yêu thương cầu cải thiện chất lượng giáo dục. Chủ động trong phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thay đổi chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cấp cho tiểu học;

- triển khai các nhiệm vụ tương xứng với chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên tiểu học theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục và Đào tạo.