Chiếm tỷ lệ tiếng anh là gì

     

Câu dịch mẫu: những giống chiên này chỉ chiếm tỷ trọng bầy đàn lớn lắp thêm hai sống New Zealand. ↔ The breed makes up the second largest flock in New Zealand.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bạn dạng dịch mang lại chiếm tỷ trọng trong từ điển, tất cả thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch từ động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


Thép cacbon bao hàm hai nguyên tố chính là sắt cùng cacbon, chiếm 90% tỷ trọng các sản phẩm thép có tác dụng ra.

Bạn đang xem: Chiếm tỷ lệ tiếng anh là gì


Du định kỳ là nghành nghề dịch vụ đang phát triển, mặc dù không chiếm tỷ trọng cao như nhiều quần đảo vùng Caribbean khác.
Tourism is a growing sector, although not as proportionately important as in many other Caribbean islands.
Năm 2005, quần thể vực đầu tiên của nền kinh tế tài chính chiếm tỷ trọng 41,6%, khoanh vùng thứ hai chiếm 20,8%, khu vực dịch vụ chiếm 37,6%.
In 2005, primary industries accounted for 41.6% of the economy, secondary industry for 20.8%, & sertiengtrungquoc.edu.vnces accounted for 37.6%.
Những nghành nghề này thường xuyên chiếm tỷ trọng rẻ trong tổng doanh số, mà lại lại chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng lợi nhuận.
These areas often account for a low share in total sales, but for a relatively high tóm tắt in total profits.
Các ngành dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP, đặc biệt là dịch vụ tài chính, âu yếm y tế và hành chính công.
Sertiengtrungquoc.edu.vnce industries accounted for the largest share of GDP, especially financial sertiengtrungquoc.edu.vnces, health care & public administration.
Các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn số 1 trong doanh thu bán sản phẩm trực tiếp bao gồm xây dựng với tiengtrungquoc.edu.vnễn thông. Những tập hợp bé lớn nhất trong những này vẫn là sản phẩm / dịch vụ cải tiến nhà mà lại các mặt hàng được bán hoàn toàn có thể là mái nhà mới hoặc sửa chữa, vách ngoài, cửa sổ sửa chữa mới với đá trang trí.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Xét Tuyển Đại Học 2021: Sau Thời Gian Công Bố Điểm Sàn


The largest subset of these would be the trang chủ improvement products/sertiengtrungquoc.edu.vnces where items sold could be new or repaired roofs, siding, new replacement windows, & decorative stone.
Giới khoa bảng, trí thức, và các thành phần tri thức chiếm tỷ lệ quan tiền trọng trong những các cử tri bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.
Academics, intellectuals và the highly educated overall constitute an important part of the Democratic voter base.
Tuy nhiên, bắt buộc công dìm số địa chỉ cửa hàng nguy hiểm trên mạng internet chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, và đa số người dùng Internet không gặp gỡ vấn đề nghiêm trọng nào.
However, it must be acknowledged that only a small percentage of sites on the mạng internet pose a danger và that most users have not experienced serious problems.
“Trong thập kỷ vừa qua tỷ trọng của quanh vùng Đông Á Thái bình dương trong nền kinh tế thế giới đã tăng ba lần, và bây chừ chiếm khoảng 19%.
“In the last decade, East Asia & Pacific’s giới thiệu in the world economy has tripled, to about 19 percent.
Sân bay nước ngoài Dubai là 1 trong những đóng góp quan tiền trọng mang lại nền tài chính Dubai, vị nó cung ứng tiengtrungquoc.edu.vnệc tạo nên khoảng 90.000 người, loại gián tiếp cung cấp hơn 400.000 tiengtrungquoc.edu.vnệc làm và góp sức hơn 26,7 tỷ USD mang lại nền gớm tế, chiếm khoảng 27% GDP của Dubai cùng 21% tiengtrungquoc.edu.vnệc làm tại Dubai.
Dubai International is an important contributor to the Dubai economy, as it employs approximately 90,000 people, indirectly supports over 400,000 jobs and contributes over US$26.7 billion khổng lồ the economy, which represents around 27 per cent of Dubai"s GDP & 21% of the employment in Dubai.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M