Các điều đảng viên không được làm

     
Chọn liên kếtBáo Bắc GiangBáo nhân dânBáo nông nghiệp VNKhuyến nông Bắc GiangHội đồng dân chúng tỉnhHuyện yên DũngHuyện Hiệp HoàHuyện Lục NamHuyện Tân YênHuyện sơn ĐộngHuyện Lục NgạnTP Bắc GiangHuyện Việt YênHuyện lạng GiangHuyện im Thế

Bạn đang xem: Các điều đảng viên không được làm

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*
Số lượt truy vấn Số lượng truy cập

Xem thêm: Hình Ảnh Cá Chết Hàng Loạt Ở Miền Trung Làm Nhiều Người Nhói Lòng

*
Refresh CAPTCHA
In vẻ ngoài 37-QĐ/TW về gần như điều đảng viên ko được làm

Để tăng tốc kỷ cương, kỷ lý lẽ của Đảng với giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức giải pháp mạng, tính tiên phong, gương mẫu mã của đảng viên, cải thiện năng lực chỉ đạo và sức pk của tổ chức đảng, cấm đoán lợi dụng chủ trương khuyến khích và đảm bảo cán cỗ năng động, trí tuệ sáng tạo vì ích lợi chung để thực hiện hoặc bao trùm hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký qui định số 37-QĐ/TW về đầy đủ điều đảng viên ko được làm:

Theo đó, luật rõ 19 điều đảng viên không được thiết kế như sau:

Nói, viết, có tác dụng trái hoặc không tiến hành Cương lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, đưa ra quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không mang lại phép.

Không chấp hành những nguyên tắc tổ chức và buổi giao lưu của Đảng; tự ứng cử, thừa nhận đề cử với đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước,

Phản bác, lấp nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh; không tiến hành trách nhiệm nêu gương; công ty nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", hòa hợp xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không nào bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chăm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

Cung cấp, nhằm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng phần nhiều thông tin, tài liệu kín đáo của Đảng với Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phạt hoặc xúi giục fan khác tuyên truyền

Tố cáo tất cả nội dung mang tính chất bịa đặt; cùng bạn khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đối kháng tố cáo giấy tên, mạo tên. Giữ hộ hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi bề ngoài đến nơi không tồn tại thẩm quyền giải quyết.