Hóa học

Cách học và ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học nhanh nhất 

Bảng tuần hoàn hóa học là công cụ cơ bản và cần thiết cho bất kỳ ai đang học hóa học. Tuy nhiên, hiểu biết về bảng này và cách sử dụng nó hiệu quả không phải là điều mà mọi người đều biết. Không cần phải lo lắng, bởi trong bài viết sau, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để bạn có thể nắm bắt và sử dụng bảng tuần hoàn hóa học một cách thành thạo.

Cấu tạo bảng tuần hoàn hóa học

Cấu tạo bảng tuần hoàn hóa học

Ô Nguyên Tố

 • Ký hiệu hóa học: Viết tắt tên của nguyên tố.
 • Tên nguyên tố: Tên đầy đủ của nguyên tố.
 • Số hiệu nguyên tử: Số lượng proton trong hạt nhân, đồng thời cũng là số electron trong nguyên tử khi không mang điện.
 • Nguyên tử khối: Khối lượng trung bình của nguyên tử, tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử.

Chu kỳ Trong Bảng Tuần Hoàn:

 • Mỗi chu kỳ đại diện cho một dãy nguyên tố có cùng số lớp electron.
 • Chu kỳ được đánh số từ 1 đến 7.
 • Chu kỳ 1: Gồm 2 nguyên tố: Hydro (H) và Helium (He).
 • Chu kỳ 2 và 3: Mỗi chu kỳ gồm 8 nguyên tố, từ Lithium (Li) đến Neon (Ne) và từ Natrium (Na) đến Argon (Ar).
 • Chu kỳ 4 và 5: Mỗi chu kỳ có 18 nguyên tố.
 • Chu kỳ 6: Bao gồm 32 nguyên tố.
 • Chu kỳ 7: Đang tiếp tục được hoàn thiện với các nguyên tố nhân tạo.

Nhóm Nguyên Tố:

 • Các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm nguyên tố được chia thành nhóm A và nhóm B.
 • Nhóm A: Bao gồm nhóm s và p, chủ yếu là các nguyên tố phổ biến.
 • Nhóm B: Gồm nhóm d và f, bao gồm các nguyên tố chuyển tiếp và các nguyên tố có tính chất đặc biệt.

Số Lượng Nguyên Tố:

 • Tổng cộng có 118 nguyên tố đã được khám phá.
 • 98 nguyên tố tự nhiên và 20 nguyên tố nhân tạo.
 • Các nguyên tố nhân tạo thường được tạo ra trong phòng thí nghiệm thông qua các quá trình tổng hợp.

Xem thêm>>  Hợp chất là gì? Phân loại hợp chất, ví dụ cụ thể

Bảng tuần hoàn hóa học được sắp xếp theo nguyên tắc nào

Bảng tuần hoàn hóa học là một hệ thống có tổ chức để sắp xếp các nguyên tố, dựa trên một số nguyên tắc cơ bản giúp dễ dàng hiểu và sử dụng:

Nguyên tắc 1: Điện tích hạt nhân tăng dần là cơ sở cho việc sắp xếp các nguyên tố. Điều này đảm bảo rằng mỗi nguyên tố trên bảng đều có điện tích hạt nhân cao hơn nguyên tố đứng trước nó.

Nguyên tắc 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron được phân loại vào cùng một chu kỳ, tức là cùng một hàng ngang. Điều này giúp phân biệt các nguyên tố dựa trên cấu trúc electron của chúng, từ đó dễ dàng hình dung được tính chất và mối quan hệ giữa chúng.

Nguyên tắc 3: Các nguyên tố có số electron hóa trị giống nhau được nhóm lại. Số electron hóa trị là số electron có khả năng tham gia tạo liên kết hóa học, tức là số electron ở lớp ngoài cùng. Sự sắp xếp này tạo thành các cột, hay còn gọi là nhóm, cho phép dễ dàng nhận biết các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau.

Hiểu các thông số trên bảng tuần hoàn:

Số nguyên tử: Đây là số proton có trong hạt nhân của một nguyên tố, đồng thời cũng là số electron trong nguyên tử khi nó không mang điện. Số này không chỉ giúp xác định bản chất của nguyên tố mà còn là cơ sở để phân loại nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Nguyên tử khối trung bình: Được tính bằng cách lấy trung bình khối lượng của các đồng vị của nguyên tố, cân nhắc theo tỷ lệ tự nhiên của chúng. Điều này cho thấy nguyên tử khối không phải là một con số cố định mà phụ thuộc vào sự phân bố của các đồng vị trong tự nhiên.

Độ âm điện: Chỉ khả năng một nguyên tố hút electron trong một liên kết hóa học. Giá trị độ âm điện càng cao, nguyên tố càng có khả năng hút electron mạnh mẽ, thường thể hiện tính chất phi kim rõ rệt.

Cấu hình electron: Mô tả phân bố electron trong các lớp và phân lớp của nguyên tử, giúp hiểu rõ hơn về trạng thái năng lượng và tính chất hóa học của nguyên tố.

Số oxi hóa: Thể hiện số electron mà một nguyên tố có thể nhận hoặc nhường trong quá trình phản ứng hóa học, giúp xác định khả năng oxi hóa hoặc khử của nguyên tố đó.

Cách xem bảng tuần hoàn hóa học

Cách xem bảng tuần hoàn hóa học

Tên nguyên tố

Tên của mỗi nguyên tố hóa học là nhãn dán đại diện cho một loại nguyên tử đặc biệt, mà sự đặc biệt đó được xác định bởi số hiệu nguyên tử, tức là số proton trong hạt nhân nguyên tử.

Ký hiệu hóa học

Ký hiệu hóa học là cách viết tắt tên nguyên tố, thường gồm một hoặc hai ký tự từ bảng chữ cái Latinh, với chữ cái đầu tiên luôn được viết hoa để dễ dàng nhận biết trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học 10

Cách ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học 10

Để học tốt bảng tuần hoàn hóa học lớp 10, bạn có thể áp dụng ba phương pháp sau:

Tìm hiểu kỹ từng ô nguyên tố: Bắt đầu bằng việc ghi nhớ thông tin cơ bản như tên nguyên tố, ký hiệu hóa học và số nguyên tử. Điều này giúp bạn hiểu rõ bản chất và mối liên hệ giữa các nguyên tố.

In bảng tuần hoàn và thường xuyên xem lại: Dán bảng tuần hoàn lên tường hoặc để trong cặp sách để tiện tham khảo bất cứ lúc nào, giúp thông tin được ghi nhớ lâu hơn.

Sử dụng phương pháp nhớ mnemonic: Tạo câu nhớ hoặc mẹo nhỏ để ghi nhớ các nguyên tố, như việc dùng câu “Cách nhớ dãy kim loại dễ dàng nhất: K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au – Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng áo phi âu. Kết hợp phương pháp này với việc làm bài tập hóa học thường xuyên giúp củng cố kiến thức hiệu quả về bảng tuần hoàn hóa học cho các bạn. 

 

Tác giả: