Chính sách bảo mật

Tại tiengtrungquoc.edu.vn, chúng tôi nghiêm túc trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Hãy cùng tìm hiểu về các biện pháp chúng tôi áp dụng để đảm bảo an toàn thông tin và cách bạn có thể kiểm soát thông tin cá nhân của mình.”

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

TiengTrungQuoc.edu.vn thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp và cải thiện dịch vụ, hỗ trợ người dùng, và đảm bảo việc giao tiếp hai chiều giữa bạn và trang web được thuận lợi. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ liên lạc.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để:

  • Xác thực người dùng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ của website.
  • Tùy chỉnh và cải thiện nội dung dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của người dùng.
  • Liên lạc với người dùng trong các trường hợp cần thiết.
  • Cung cấp thông tin về các cập nhật, nội dung mới, và các cơ hội từ TiengTrungQuoc.edu.vn.
  • Phân tích và nghiên cứu thị trường để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng tự xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn, trừ những trường hợp pháp lý bắt buộc hoặc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của website.

Bảo vệ thông tin cá nhân

TiengTrungQuoc.edu.vn áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và bảo mật tiên tiến để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được giữ an toàn.

Quyền của người dùng

Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình. Người dùng cũng có quyền yêu cầu ngừng thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật và thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website để người dùng có thể được cập nhật kịp thời.

Chính sách này nhằm mục đích cung cấp sự minh bạch về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi sử dụng dịch vụ tại TiengTrungQuoc.edu.vn.