Hóa học

Phản ứng tỏa nhiệt là gì? Ví dụ minh họa cụ thể

Phản ứng tỏa nhiệt là một trong những loại phản ứng hóa học cơ bản, trong đó năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt, làm tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh. Bài viết này sẽ đưa ra định nghĩa chi tiết về phản ứng tỏa nhiệt và minh họa qua các ví dụ thực tế, giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế và tầm quan trọng của loại phản ứng này trong nhiều lĩnh vực từ thực tiễn đến công nghiệp.

Phản ứng tỏa nhiệt là gì

Phản ứng tỏa nhiệt là gì

Phản ứng tỏa nhiệt là loại phản ứng hóa học trong đó năng lượng được giải phóng ra môi trường dưới dạng nhiệt, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Điều này xảy ra do tổng năng lượng của các sản phẩm trong phản ứng thấp hơn năng lượng của các chất phản ứng.

Cơ chế của phản ứng tỏa nhiệt

Cơ chế của phản ứng tỏa nhiệt

Trước tiên, để hiểu về phản ứng tỏa nhiệt, ta cần hiểu rõ về năng lượng liên kết. Trong mọi phân tử, các nguyên tử được kết nối với nhau bởi các liên kết hóa học, và mỗi loại liên kết đều có một lượng năng lượng nhất định gọi là “năng lượng liên kết”. Để phá vỡ liên kết này, ta cần cung cấp một lượng năng lượng tương ứng; ngược lại, khi các liên kết mới được hình thành, năng lượng sẽ được giải phóng.

Sự chênh lệch năng lượng liên kết

Phản ứng tỏa nhiệt xảy ra khi tổng năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết của các chất phản ứng ít hơn năng lượng được giải phóng từ sự hình thành liên kết của các sản phẩm. Kết quả là có một lượng “năng lượng dư” được giải phóng ra môi trường dưới dạng nhiệt.

Định luật bảo toàn năng lượng

Theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng trong một hệ thống kín không thể tự nhiên sinh ra hay mất đi mà chỉ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trong phản ứng tỏa nhiệt, năng lượng hóa học được chuyển hóa thành năng lượng nhiệt, làm tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh.

Minh họa cơ chế với một ví dụ cụ thể

Xét phản ứng đốt cháy methane trong khí oxi: CH4+2O2→CO2+2H2

Trong phản ứng này:

 • Phá vỡ liên kết: Cần phá vỡ liên kết C-H trong methane và liên kết O=O trong oxy.
 • Hình thành liên kết mới: Hình thành liên kết C=O trong carbon dioxide và liên kết O-H trong water.
 • Năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết của reactants thấp hơn năng lượng giải phóng khi hình thành liên kết của sản phẩm. Sự chênh lệch năng lượng này chính là nguồn gốc của nhiệt được tỏa ra, làm nóng môi trường xung quanh.

Ý nghĩa của phản ứng tỏa nhiệt

Hiểu rõ cơ chế của phản ứng tỏa nhiệt không chỉ giúp ta hiểu được nguồn gốc của nhiệt năng mà còn là chìa khóa để tối ưu hóa các quá trình công nghiệp, từ sản xuất năng lượng cho đến chế tạo vật liệu mới. Các nghiên cứu về phản ứng tỏa nhiệt cũng góp phần phát triển các giải pháp năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Xem thêm>> Phản ứng nhiệt phân – Phân loại, ví dụ và ứng dụng

Ví dụ phản ứng tỏa nhiệt

Dưới đây là một số ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt cùng với phương trình hóa học của chúng:

 1. Phản ứng đốt cháy hydro tạo nước: 2H2+O2→2H2O
 2. Phản ứng đốt cháy methane: CH4+2O2→CO2+2H2O
 3. Phản ứng canxi oxit với nước: CaO+H2O→Ca(OH)2​
 4. Phản ứng đốt cháy than đá (carbon): C+O2→CO2
 5. Phản ứng của natri với nước: 2Na+2H2O→2NaOH+H22Na + 2H
 6. Phản ứng sắt với lưu huỳnh tạo ra sắt(II) sulfide: Fe+S→FeS

Những phản ứng này đều tỏa nhiệt do năng lượng được giải phóng từ quá trình hình thành các liên kết mới cao hơn năng lượng tiêu thụ để phá vỡ các liên kết cũ.

Bài tập trắc nghiệm  có đáp án về phản ứng tỏa nhiệt

Câu 1: Phản ứng nào sau đây là một ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt?

 1. A) Nhiệt phân kali clorat
  B) Điện phân nước
  C) Đốt cháy glucose
  D) Hoà tan amoni nitrat vào nước

Đáp án: C) Đốt cháy glucose C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng tỏa nhiệt?

 1. A) Năng lượng của sản phẩm cao hơn năng lượng của chất phản ứng
  B) Phản ứng tỏa nhiệt có thể làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh
  C) Phản ứng tỏa nhiệt giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt
  D) Phản ứng tỏa nhiệt luôn cần nguồn nhiệt bên ngoài để duy trì

Đáp án: C) Phản ứng tỏa nhiệt giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt

Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng tỏa nhiệt?

 1. A) Sự oxi hoá sắt thành gỉ sắt
  B) Sự cháy của nến
  C) Sự quang hợp ở cây xanh
  D) Sự cháy của khí propane

Đáp án: C) Sự quang hợp ở cây xanh

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 16g khí metan (CH₄) trong oxi tạo ra nước và carbon dioxide. Phản ứng này tỏa ra bao nhiêu năng lượng nếu năng lượng tỏa ra từ việc đốt cháy 1 mol CH₄ là 890 kJ?

 1. A) 890 kJ
  B) 445 kJ
  C) 1780 kJ
  D) 2235 kJ

Đáp án: A) 890 kJ

Câu 5: Yếu tố nào không phải là điều kiện cần thiết cho một phản ứng tỏa nhiệt?

 1. A) Có chất xúc tác
  B) Có sự hình thành liên kết mới
  C) Năng lượng liên kết mới cao hơn năng lượng liên kết cũ
  D) Năng lượng liên kết cũ cao hơn năng lượng liên kết mới

Đáp án: D) Năng lượng liên kết cũ cao hơn năng lượng liên kết mới

Câu 6: Năng lượng liên kết của các sản phẩm trong một phản ứng tỏa nhiệt là gì so với năng lượng liên kết của các chất phản ứng?

 1. A) Lớn hơn
  B) Nhỏ hơn
  C) Bằng nhau
  D) Không liên quan

Đáp án: B) Nhỏ hơn
Năng lượng liên kết của các sản phẩm trong phản ứng tỏa nhiệt thường nhỏ hơn so với năng lượng liên kết của các chất phản ứng, điều này dẫn đến việc giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

Câu 7: Khi nào một phản ứng hóa học được coi là phản ứng tỏa nhiệt?

 1. A) Khi nó cần nhiệt độ cao để tiến hành
  B) Khi nó giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng
  C) Khi nó giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt
  D) Khi nó hấp thụ năng lượng từ môi trường

Đáp án: C) Khi nó giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt
Phản ứng tỏa nhiệt là loại phản ứng mà trong đó năng lượng được giải phóng ra môi trường dưới dạng nhiệt.

Câu 8: Loại phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng tỏa nhiệt?

 1. A) Đốt cháy than
  B) Hoà tan axit sulfuric vào nước
  C) Điện phân nước
  D) Phản ứng nhiệt nhôm

Đáp án: C) Điện phân nước
Điện phân nước là một phản ứng thu nhiệt, trong đó cần năng lượng (thường là điện năng) để phá vỡ các liên kết hóa học.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol glucose (C₆H₁₂O₆) trong điều kiện thích hợp, sản phẩm chính thu được và lượng nhiệt tỏa ra là bao nhiêu?

 1. A) CO₂, H₂O và 2800 kJ
  B) CO, H₂ và 2800 kJ
  C) CO₂, H₂O và 500 kJ
  D) CH₄, O₂ và 2800 kJ

Đáp án: A) CO₂, H₂O và 2800 kJ
Phản ứng đốt cháy glucose tỏa ra một lượng lớn nhiệt và tạo thành carbon dioxide (CO₂) và nước (H₂O) là sản phẩm chính.

Câu 10: Phản ứng tỏa nhiệt có thể được sử dụng trong ứng dụng nào sau đây?

 1. A) Bảo quản lạnh
  B) Tạo ra điện năng
  C) Tạo ra độ lạnh
  D) Làm mát không khí

Đáp án: B) Tạo ra điện năng

Tác giả: