Xổ số miền nam 13 tháng 9

     
ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
040, 72, 6, 6
11, 7, 893, 3
20, 728
310, 3
44, 90, 7
53, 67, 81, 2
62, 8, 83, 84
751, 1, 2, 61, 4, 6, 9
80, 90, 2, 60, 1, 5
943
XSTG 13-9XSKG 13-9XSDL 13-9

Bạn đang xem: Xổ số miền nam 13 tháng 9

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
01, 91, 2, 2, 76, 6
12, 86
26, 6, 7, 95
30, 1, 812, 6, 7
484, 5
55, 73, 9
61, 76, 8
71, 70, 2, 3
84,8,8,8,903, 5
940, 91, 3, 8, 8
XSVL 13-9XSBD 13-9XSTV 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
01, 264
10, 5, 809, 9
261, 4, 53, 4, 7
3196, 8
42, 7, 871,2,4,6,7
51, 2, 93, 4
642, 92
742, 3, 3, 72
814, 80
99, 972, 9
XSTN 13-9XSAG 13-9XSBTH 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
06, 860, 1
1532, 4, 7
21, 3, 80
311,1,4,5,83, 6
42, 8, 94, 94, 5, 8, 9
583, 93
6064, 9
75, 6, 841
803, 7, 76, 8
98, 996
XSDN 13-9XSCT 13-9XSST 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
00, 0, 64
10, 31, 4, 7, 91, 5
20, 21, 7, 93, 3
36
42, 2, 30, 41, 8
54, 90, 1, 4, 5
60, 1, 54, 93
77, 9, 93, 74, 6
861, 7, 8
92, 393
XSBT 13-9XSVT 13-9XSBL 13-9

CN13/09Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8535551
G.7734080003
G.6294090807928883574259066701839752469
G.5132102813758
G.4333714027862985171396326837389832388266665337423647150012888053349835862472386597938904472298264942269235
G.3894027424624297843132129057577
G.2708935385535982
G.1330843924821855
ĐB204345705601855151

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
020, 13
138
21, 852, 6
34, 8, 94, 5, 75
40, 5, 68
535, 5, 81,1,5,8,9
684, 6, 69
71, 82, 2, 5, 7
80, 4, 5, 90, 1, 82, 9
9370
XSTG 13-9XSKG 13-9XSDL 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
02, 61, 73
11, 561, 7
25, 90, 7, 900, 6
30, 20, 50, 6, 65
442, 4, 50, 2, 60, 1
52, 374, 85,5,6,6,7,8
6594, 4, 72, 9
77, 7895, 6
81, 57, 80, 9
91, 81, 1, 3, 63
XSHCM 13-9XSLA 13-9XSBP 13-9XSHG 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
044
14, 8, 90, 92, 5, 7
240, 81
31, 4, 90, 22, 2, 5
40, 1, 2, 97, 89
572, 5, 7
6527
73, 6, 85, 7
80, 1, 2, 50, 2, 5
92, 6, 921, 6
XSVL 13-9XSBD 13-9XSTV 13-9

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thpt Năm 2019 Nhanh, Chính Xác Nhất

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
08, 94, 5, 7
181, 3, 3
21, 3, 60, 20
387
47, 90, 55
590, 32, 4, 6
60, 2, 61, 2, 5, 5
70, 3, 9, 92, 7
872, 3, 5, 9
91, 4, 42, 84, 6, 9
XSTN 13-9XSAG 13-9XSBTH 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
00, 74
12, 95, 6
22, 5, 76, 6
361, 81, 4, 9
443, 71, 2, 3, 7
50, 81, 9
67, 74,6,8,8,94, 5
70, 20,1,4,5,7
80, 32, 62
930, 04
XSBT 13-9XSVT 13-9XSBL 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
02, 9, 98, 84, 6
12, 20, 32, 5
294
30
48, 952, 8
5283, 5, 7
612, 8, 86
76, 7, 8, 94, 8, 8, 91, 4, 7
83, 590, 1, 2
92, 4, 43, 38
XSHCM 13-9XSDT 13-9XSCM 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
04, 71, 31, 3, 4, 8
14, 656
22, 2, 3, 71, 2, 3, 5
380,1,6,8,8
451, 1
51, 4, 4, 902, 3
605, 8
73, 5, 5, 92, 7, 96
86
94, 5, 763, 6
XSTG 13-9XSKG 13-9XSDL 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
0133, 5, 51, 8
14, 70, 9
21, 381, 32
31, 11, 63
40, 990, 2, 25, 6, 8
52, 5, 55, 6, 7, 81, 5, 5, 91
61, 40,3,5,7,90, 0, 42,4,7,7,9
72, 4, 75, 73, 7
80, 39
926, 92
XSHCM 13-9XSLA 13-9XSBP 13-9XSHG 13-9

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
025
12
29, 90, 2, 4, 7
36, 740, 8
4676, 6
52,3,4,4,73, 5, 5, 9
61, 3, 9
76, 70, 1, 1, 30, 1, 6, 9
81, 4, 6, 70, 16, 9, 9
95, 6, 80, 9
XSTN 13-9XSAG 13-9XSBTH 13-9

XSMN ngày 13-9 hay KQXSMN ngày 13/9 là công dụng xổ số miền nam bộ được tảo số mở thưởng vào ngày 13-09 từ thời điểm năm 2006 đến nay.
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12>>20182019202020212022