Như thế nào?

Viết bản kiểm điểm như thế nào chính xác nhất

Viết bản kiểm điểm không chỉ là nghệ thuật tự phê bình mà còn là cơ hội để phát triển bản thân. Khám phá cách viết bản kiểm điểm chính xác nhất qua bài viết dưới đây cua tiengtrungquoc.edu.vn, từ cấu trúc cơ bản đến các mẫu văn bản chi tiết.”

Cấu trúc Cơ Bản của Bản Kiểm Điểm

 • Phần mở đầu: Giới thiệu bản thân và bối cảnh sự việc.
 • Phần thân bài:
  • Mô tả chi tiết sự việc hoặc hành vi.
  • Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự việc và sai sót cá nhân.
  • Bày tỏ cảm xúc và thái độ cá nhân đối với sự việc.
 • Kết luận: Đề xuất các biện pháp khắc phục, cam kết không lặp lại và cảm ơn.

Chi Tiết Các Bước Viết Bản Kiểm Điểm

 1. Mô tả sự việc:
  • Thời gian, địa điểm, và những người liên quan.
  • Chi tiết cụ thể về hành động hoặc sự kiện cần kiểm điểm.
 2. Phân tích nguyên nhân:
  • Xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan.
  • Nhận diện sai sót cá nhân và học hỏi từ đó.
 3. Đề xuất phương án khắc phục:
  • Liệt kê các bước cụ thể để sửa chữa sai lầm.
  • Kế hoạch phát triển bản thân trong tương lai.

Mẹo Viết Bản Kiểm Điểm Hiệu Quả

 • Dùng ngôn từ rõ ràng, trung thực, và khiêm tốn.
 • Tránh biện minh hoặc đổ lỗi cho người khác.
 • Đảm bảo tính khách quan và công bằng trong mọi mô tả.

Xem thêm>>> Trợ cấp thôi việc tính như thế nào? – Cập nhập mới nhất 2024

Mẫu Văn Bản Kiểm Điểm Tham Khảo

Cách viết bản kiểm điểm cấp 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                   … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường: …………

– Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lớp: ……………………..Năm học: …………………………………………………………………………………………………………

Họ tên Cha: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên Mẹ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này với lý do:

Cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em đã nhận ra lỗi sai của bản thân, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh                                                             Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên)                                                                     (Ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                      … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường: …………

– Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Em tên là: ………………………………………….

Lớp: …………………Năm học: ………………..

Trường:……………………………………………..

Ngày sinh: …../ …../ …..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em đã nhận ra lỗi sai của bản thân, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh                                                             Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên)                                                                     (Ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm cấp 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                      … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường: …………

– Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Em tên là: ………………………………………….

Lớp: …………………Năm học: ………………..

Trường:……………………………………………..

Ngày sinh: …../ …../ …..

Số điện thoại: ……………………………………

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Cụ thể vào ngày … tháng … năm … em đã ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em viết bản kiểm điểm này kính mong nhận được sự tha thứ từ ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Em xin tự chịu trách nhiệm cho hành động này của mình và hứa lần sau không tái phạm nữa.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…..Ngày….tháng…..năm….

Xác nhận của BGH                   Xác nhận của GVCN                           Học sinh vi phạm

  (Ghi rõ họ tên)                            (Ghi rõ họ tên)                                    (Ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm cho học sinh không thuộc bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                          … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

(V/v không thuộc bài)

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường:…………………………………..

– Thầy (cô) chủ nhiệm:…………………………………….

Em tên là:……………………………………………

Lớp:…………………………Trường:……………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Vào thứ… ngày… tháng… năm…. trong giờ học (môn học)…………của thầy (cô)…………em có được gọi tên lên bảng kiểm tra bài cũ, nhưng vì tối hôm trước em chủ quan không xem lại bài nên đã không làm kịp phần bài tập về nhà trước khi lên lớp. Vì lỗi sai của em mà lớp bị đánh giờ kém, khiến lớp bị trừ điểm thi đua. Em đã ý thức được hành động của mình và xin chịu mọi hình thức kỷ luật từ lớp. Em xin rút kinh nghiệm và hứa lần sau không tái phạm nữa.

Kính mong thầy (cô) xem xét và tha thứ, cho em cơ hội sửa sai để tiếp tục học tập tiến bộ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh                                                             Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên)                                                                     (Ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm cho học sinh nói chuyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                         …, ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

(V/v nói chuyện trong giờ học)

Kính gửi:

– Giáo viên chủ nhiệm: ……………

– Giáo viên bộ môn: ………………

Em tên là: ………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: …../ …../ …………………………………………………………………………………

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………..

Lớp ………. Trường………………………………………………………………………………

Năm học: …………………………………………………………………………………………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Vào thứ… ngày… tháng… năm…. trong giờ học (môn học)…………của thầy (cô)…………, em đã có hành vi nói chuyện riêng, không tập trung trong giờ học và ddax bị thầy (cô) nhắc nhở nhiều lần. Em tự nhận thấy vi phạm của mình làm ảnh hưởng đến cả lớp và là hành động thiếu tôn trọng thầy cô giáo, em xin tự kiểm điểm bản thân. Em xin rút kinh nghiệm và hứa lần sau không tái phạm nữa, kính mong thầy cô xem xét bỏ qua cho em lần này.

Em chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh                                                             Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên)                                                                     (Ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm cho học sinh đánh nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                          …, ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

(V/v đánh nhau)

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường: …………

– Giáo viên chủ nhiệm: ………….

Tên em là: ………………………………………………………………………………………………………………………

Lớp: …………………Trường: …………………………………………………………………………………………..

Hôm nay em viết bản kiểm điểm với lý do cụ thể như sau:

Vào thứ… ngày… tháng… năm…., vì có một vài mâu thuẫn với bạn…………… nên em cùng bạn….., ……., ……. đã thông đồng với nhau chặn đánh bạn ………. sau giờ học ở …….. Vì suy nghĩ nông cạn nhất thời và tính háo thắng, chúng em đã không làm chủ được hành động của mình nên đã dẫn đến hành vi vi phạm như trên. Về phía bạn ….., chúng em đã ý thức được trách nhiệm của mình và đã gặp riêng bạn để xin lỗi. Về phần mình, chúng em xin hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm, cam kết không bao giờ tái phạm nữa.

Chúng em đã thật sự biết lỗi, kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ để chúng em có cơ hội sửa sai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký học sinh                                                             Chữ ký phụ huynh

(Ghi rõ họ tên)                                                                     (Ghi rõ họ tên)

 

Tác giả: