Như thế nào?

Trợ cấp thôi việc tính như thế nào? – Cập nhập mới nhất 2024

“Bạn đang tìm hiểu về quyền lợi và cách tính trợ cấp thôi việc theo luật lao động mới nhất? Đọc ngay bài viết này để nắm rõ các điều khoản mới nhất của năm 2024, công thức tính, và các vấn đề liên quan đến trợ cấp thôi việc tính như thế nào?”

Giới thiệu trợ cấp thôi việc tính như thế nào

Trong bối cảnh thay đổi liên tục của luật lao động, việc hiểu rõ cách tính trợ cấp thôi việc là vô cùng quan trọng đối với mọi người lao động. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cập nhật nhất về cách tính trợ cấp thôi việc theo quy định mới nhất năm 2024, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Định nghĩa của trợ cấp thôi việc tính như thế nào

Định nghĩa của trợ cấp thôi việc tính như thế nào

Định nghĩa của trợ cấp thôi việc tính như thế nào

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi họ chấm dứt hợp đồng lao động, nhằm hỗ trợ người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp. Đối tượng áp dụng bao gồm những người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn một năm trở lên và bị chấm dứt hợp đồng mà không do lỗi của họ.

Pháp luật hiện hành về trợ cấp thôi việc (2024)

Trong năm 2024, các quy định về trợ cấp thôi việc đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong thị trường lao động và để đảm bảo rằng quyền lợi của người lao động được bảo vệ một cách công bằng. Dưới đây là những điểm nổi bật trong pháp luật hiện hành liên quan đến trợ cấp thôi việc.

Các điều khoản pháp lý mới nhất

Đối tượng áp dụng:

 • Trợ cấp thôi việc áp dụng cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn từ một năm trở lên tại một tổ chức, doanh nghiệp.

Điều kiện để nhận trợ cấp:

 • Người lao động phải chấm dứt hợp đồng không do lỗi cá nhân hoặc do tình hình doanh nghiệp buộc phải giảm bớt nhân sự.
 • Không áp dụng trợ cấp thôi việc đối với người lao động bị sa thải do vi phạm kỷ luật lao động.

Mức trợ cấp:

 • Trợ cấp thôi việc được tính dựa trên mức lương bình quân của người lao động trong 6 tháng cuối cùng trước khi thôi việc, nhân với số năm làm việc liên tục tại công ty, với mỗi năm tính là một tháng lương.

Thay đổi so với các quy định trước đây

Cập nhật về mức lương tính trợ cấp:

 • Pháp luật mới yêu cầu tính trợ cấp dựa trên mức lương thực tế đã đóng bảo hiểm xã hội thay vì mức lương cơ bản như trước đây, nhằm đảm bảo tính công bằng và chính xác hơn.

Thời gian tính trợ cấp:

 • Thời gian tính trợ cấp không còn giới hạn tại 20 năm tối đa như trước đây mà sẽ được tính cho toàn bộ thời gian làm việc, điều này đảm bảo quyền lợi cho những người lao động lâu năm.

Quy định về thông báo và thời gian nghỉ việc:

 • Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng ít nhất là 45 ngày trước ngày thôi việc, tăng từ 30 ngày so với quy định cũ, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Điểm mới trong thủ tục

 • Thủ tục giải quyết trợ cấp thôi việc: Việc giải quyết trợ cấp thôi việc phải được thực hiện thông qua quy trình đàm phán và thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc đại diện tập thể của người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi được tôn trọng một cách tối đa.

Trợ cấp thôi việc tính như thế nào?

 Công thức tính trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc được tính dựa trên mức lương bình quân của người lao động và số năm làm việc tại công ty. Công thức cơ bản để tính trợ cấp thôi việc là:

Trợ cấp thôi việc= Mức lương bình quân*Số năm làm việc* Hệ số

Trong đó:

 • Mức lương bình quân là trung bình lương của người lao động trong 6 tháng cuối cùng trước khi thôi việc, đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Số năm làm việc là tổng số năm làm việc liên tục tại công ty, tính cả thời gian thử việc.
 • Hệ số thường là 0.5, 

ếu tố ảnh hưởng đến mức trợ cấp

 1. Mức lương bình quân được tính như thế nào?
  • Lương bình quân được tính dựa vào tổng số tiền lương thực tế đã trả trong 6 tháng gần nhất chia cho 6.
  • Lương bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác có tính chất lương.
 2. Xác định số năm làm việc hợp lệ
  • Mỗi năm làm việc đầy đủ sẽ được tính là một năm.
  • Nếu làm việc không đủ một năm, số tháng làm việc sẽ được quy đổi theo tỷ lệ tương ứng.

C. Trường hợp đặc biệt

 1. Thôi việc do cắt giảm nhân sự
  • Nếu thôi việc do cắt giảm nhân sự, mức trợ cấp có thể được điều chỉnh cao hơn, tùy vào chính sách của công ty.
 2. Thôi việc do đơn phương chấm dứt hợp đồng
  • Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng, họ có thể không được nhận trợ cấp thôi việc hoặc số tiền được giảm bớt tùy thuộc vào quy định của công ty và luật lao động.

D. Ví dụ minh họa

Giả sử một nhân viên có mức lương bình quân là 10 triệu đồng/tháng, đã làm việc tại công ty 5 năm, hệ số tính trợ cấp là 0.5:

Trợ cấp thôi việc=10,000,000đồng×5 năm×0.5=25,000,000 đồng

Cách tính trợ cấp thôi việc này giúp người lao động có được sự bảo đảm tài chính khi chuyển sang một công việc mới hoặc trong thời gian tìm kiếm việc làm khác. Việc hiểu rõ các quy định và cách tính này sẽ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả.

Tác giả: