Rút dao chém xuống nước

     
Ngôn ngữ: Chữ HánThể thơ: Cổ phong (cổ thể)Thời kỳ: Thịnh Đường28 bài trả lời: 14 bản dịch, 14 thảo luận26 người thích: tducchau, Đồ Nghệ, Nguyễn Đông Ngạn, crazyhorse, Holy Blood, Mai Việt Đức, Vanachi, Phụng vũ cửu thiên, Mèo Âu, Anima Mia, hieuday93, 不如归去, Phú Nguyễn, Errors.II, Thanh Tâm, 小希, trungkien71297, Linh Linh, Phong Duyên Thiên Hạ, ngô cẩm ly, Tiểu Thanh, KimKyra, Công Hoàng, Ulrick, LuciferRed, Mơ MàngTừ khoá: tiễn biệt (17) Tạ Diễu (3)
- Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu (Lý Bạch)- Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh)- Lục bát tiễn đưa (Lý Phương Liên)- Dạ tống Triệu Túng (Dương Quýnh)- Chưa bao giờ buồn thế (Cung Trầm Tưởng)
- Tĩnh dạ tứ- Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng- Thương tiến tửu- Vọng Lư sơn bộc bố- Hiệp khách hành
*

宣州謝眺樓餞別校書叔雲

棄我去者,昨日之日不可留;亂我心者,今日之日多煩憂。長風萬里送秋雁,對此可以酣高樓。蓬萊文章建安骨,中間小謝又清發。俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月。抽刀斷水水更流,舉杯銷愁愁更愁。人生在世不稱意,明朝散髮弄扁舟。

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân

Khí ngã khứ giả,Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.Loạn ngã tâm giả,Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.Trường phong vạn lý tống thu nhạn,Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.Nhân sinh tại thế bất xứng ý,Minh triêu tán phát lộng biên chu.

Bạn đang xem: Rút dao chém xuống nước

Dịch nghĩa

Người bỏ ta đi mất,Ngày hôm qua không thể giữ lại.Người làm loạn tâm ta,Ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.Gió thổi dài muôn dặm tiễn nhạn thu,Trước cảnh có thể chuốc rượu say trên lầu cao.Văn chương Bồng Lai, cốt cách Kiến An,Trong đó có Tiểu Tạ là người cao nhã.Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên,Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.Rút dao chém nước, nước càng chảy,Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.Người sống ở đời không được như ý,Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông.


宣州謝眺樓餞別校書叔雲Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc VânTrên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lang

棄我去者,Khí ngã khứ giả,Người bỏ ta đi mất,

昨日之日不可留;Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.Ngày hôm qua không thể giữ lại.

亂我心者,Loạn ngã tâm giả,Người làm loạn tâm ta,

今日之日多煩憂。Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.Ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.

長風萬里送秋雁,Trường phong vạn lý tống thu nhạn,Gió thổi dài muôn dặm tiễn nhạn thu,

對此可以酣高樓。Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.Trước cảnh có thể chuốc rượu say trên lầu cao.

蓬萊文章建安骨,Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,Văn chương Bồng Lai, cốt cách Kiến An,

中間小謝又清發。Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.

Xem thêm: Phim Những Người Thừa Kế Tập Đặc Biệt, Những Người Thừa Kế Tập 1

Trong đó có Tiểu Tạ là người cao nhã.

俱懷逸興壯思飛,Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên,

欲上青天攬明月。Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.

抽刀斷水水更流,Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,Rút dao chém nước, nước càng chảy,

舉杯銷愁愁更愁。Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.

人生在世不稱意,Nhân sinh tại thế bất xứng ý,Người sống ở đời không được như ý,

明朝散髮弄扁舟。Minh triêu tán phát lộng biên chu.Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông.


(Năm 753)Tuyên Châu nay là huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Tạ Diễu người Dương Hạ thuộc Nam Tề thời Nam Bắc triều, tự Pháp Huy, văn chương thanh tú, hoa lệ, giỏi làm thơ ngũ ngôn, từng làm thái thú Tuyên Thành. Lầu Tạ Diễu mang tên ông. Hiệu thư thúc Vân tức quan hiệu thư lang là chú của tác giả, tên Lý Vân 李雲.