Phân loại nợ theo thông tư 02

     
*

*
In tin này
*
giữ tin |
*
Gửi email |
Đóng hành lang cửa số này

Việc phân loại nợ cho các khoản tiền nhờ cất hộ và cho vay các tổ chức tín dụng thanh toán khác (trừ tiền gởi thanh toán), sở hữu và ủy thác download trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, cho vay quý khách hàng và ủy thác cấp cho tín dụng, những khoản nợ đã buôn bán nhưng không thu được chi phí được triển khai theo cách thức dựa trên nhân tố định lượng được hình thức tại Điều 10 của Thông tứ 02.

Bạn đang xem: Phân loại nợ theo thông tư 02

Theo Thông tứ 02/2013/TT-NHNH (Thông tứ 02), những khoản đến vay người sử dụng được phân loại theo những mức rủi ro khủng hoảng như sau: Nợ đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh (nợ đội 1), Nợ cần chăm chú (nợ team 2), Nợ bên dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3), Nợ nghi hoặc (nợ nhóm 4), với Nợ có tác dụng mất vốn phụ thuộc tình trạng quá hạn (nợ team 5).

Các khoản cho vay sẽ được thực hiện phân loại nợ vào thời khắc cuối từng quý cho 3 quý đầu năm mới và ngày 30 tháng 11 mang lại quý 4 trong thời điểm tài chính.

Đối với dự phòng cụ thể, theo Thông tứ 02, dự phòng rõ ràng tại ngày 31 mon 12 được xác định bằng dư nợ sau khoản thời gian trừ đi quý hiếm tài sản bảo đảm an toàn đã được khấu trừ nhân cùng với tỷ lệ dự trữ theo phân loại nhóm nợ tại ngày 30 mon 11. Phần trăm dự phòng đối với từng đội nợ rõ ràng như sau:

Nợ đầy đủ tiêu chuẩn: 0%; Nợ đề nghị chú ý: 5%; Nợ dưới tiêu chuẩn: 20%; Nợ nghi ngờ: 50%; Nợ có khả năng mất vốn: 100%.

Tỷ lệ dự phòng ví dụ đối cùng với từng team nợ như sau:

Đối với dự trữ chung, Thông tứ 02 quy định dự phòng chung được trích lập để dự phòng cho phần nhiều tổn thất chưa khẳng định được trong quy trình phân nhiều loại nợ và trích lập dự phòng ví dụ và trong số trường hợp trở ngại về tài chính của những tổ chức tín dụng khi unique các số tiền nợ suy giảm.

Xem thêm: Học Trung Cấp Là Gì - Học Trung Cấp Nghề Là Gì

Theo đó, ngân hàng phải tiến hành trích lập và gia hạn dự phòng chung bằng 0,75% tổng giá trị các khoản nợ được phân loại vào từ team 1 cho nhóm 4 nước ngoài trừ các khoản sau đây: Tiền giữ hộ liên ngân hàng, khoản vay, mua gồm kỳ hạn sách vở có giá so với TCTD khác, khẳng định ngoại bảng.

Thông thư 02 cũng luật về xử lý rủi ro tín dụng, dự phòng được ghi nhấn như một khoản giá thành trên report kết quả vận động kinh doanh và được sử dụng để xử lý các khoản nợ. Ngân hàng thành lập Hội đồng xử lý khủng hoảng để xử lý các khoản nợ nếu bọn chúng được phân loại vào đội Nợ có chức năng mất vốn, hoặc nếu người tiêu dùng vay là pháp nhân bị giải thể, phá sản, hoặc cá thể bị bị tiêu diệt hoặc mất tích.

Đối cùng với quy định dự trữ cho các cam kết ngoại bảng, theo Thông bốn 02, tổ chức tín dụng phải triển khai phân loại đối với các khoản bảo lãnh, đồng ý thanh toán và khẳng định cho vay mượn không bỏ ngang vô điều kiện và có thời điểm thực hiện cụ thể (gọi phổ biến là các khoản cam kết ngoại bảng) vào các nhóm khí cụ tại Điều 10, Điều 11 của Thông tứ 02 nhằm quản lý, giám sát unique tín dụng.

Theo đó, những khoản cam kết ngoại bảng được phân loại theo các mức độ khủng hoảng như sau: Nợ đầy đủ tiêu chuẩn, Nợ đề nghị chú ý, cùng Nợ bên dưới tiêu chuẩn.