Toán học

Tìm hiểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu 

Nhân hai số nguyên cùng dấu là một quy tắc cơ bản trong toán học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của phép nhân trong tập hợp các số nguyên. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết quy tắc này, cung cấp ví dụ minh họa và hướng dẫn áp dụng trong các bài toán thực tế. Hãy cùng khám phá để nắm vững kiến thức và nâng cao kỹ năng toán học của bạn.

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

Khi nhân hai số nguyên cùng dấu, kết quả luôn là một số dương. Quy tắc này rất quan trọng trong toán học và giúp giải quyết nhiều bài toán liên quan đến số nguyên. Dưới đây là chi tiết về quy tắc và cách áp dụng.

Quy tắc Cụ thể:

Hai số nguyên dương nhân với nhau:

 • Kết quả là một số dương.
 • Ví dụ: 3×4=12

Hai số nguyên âm nhân với nhau:

 • Kết quả là một số dương.
 • Ví dụ: (−3)×(−4)=12

Giải Thích Quy tắc:

Vì sao nhân hai số âm lại ra số dương?

 • Trong toán học, khi ta nhân hai số âm với nhau, kết quả là một số dương vì dấu âm của mỗi số triệt tiêu lẫn nhau. Hãy xem xét quy tắc dấu:
 • Dấu âm nhân với dấu âm cho kết quả là dấu dương: (−)×(−)=(+)(-) \times (-) = (+)(−)×(−)=(+)
 • Hình dung qua ví dụ: Khi bạn nhân -3 và -4, bạn thực hiện phép nhân như với các số dương nhưng sau đó áp dụng quy tắc dấu.

Ví dụ Minh Họa:

Ví dụ 1: 5×6

 • Cả hai số đều là dương.
 • Kết quả: 5×6=30

Ví dụ 2: (−5)×(−6)

 • Cả hai số đều là âm.
 • Kết quả: (−5)×(−6)=30(-5) \times (-6) = 30(−5)×(−6)=30

Xem thêm>> Tìm hiểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Bài tập trắc nghiệm có đáp án nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài tập trắc nghiệm có đáp án nhân hai số nguyên cùng dấu

Dưới đây là một số bài tập trắc nghiệm về nhân hai số nguyên cùng dấu, kèm theo đáp án:

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:

Kết quả của phép tính 7×87 \times 87×8 là gì? a) 56
b) -56
c) 49
d) -49

Đáp án: a) 56

Câu 2:

Kết quả của phép tính (−5)×(−6)(-5) \times (-6)(−5)×(−6) là gì? a) 11
b) -11
c) 30
d) -30

Đáp án: c) 30

Câu 3:

Kết quả của phép tính 9×49 \times 49×4 là gì? a) -36
b) 36
c) -45
d) 45

Đáp án: b) 36

Câu 4:

Kết quả của phép tính (−7)×(−3)(-7) \times (-3)(−7)×(−3) là gì? a) -21
b) 21
c) -10
d) 10

Đáp án: b) 21

Câu 5:

Kết quả của phép tính (−12)×(−2)(-12) \times (-2)(−12)×(−2) là gì? a) 24
b) -24
c) 14
d) -14

Đáp án: a) 24

Câu 6:

Kết quả của phép tính 6×56 \times 56×5 là gì? a) -30
b) 30
c) -11
d) 11

Đáp án: b) 30

Câu 7:

Kết quả của phép tính (−8)×(−4)(-8) \times (-4)(−8)×(−4) là gì? a) -32
b) 32
c) -12
d) 12

Đáp án: b) 32

Câu 8:

Kết quả của phép tính 10×310 \times 310×3 là gì? a) 30
b) -30
c) 20
d) -20

Đáp án: a) 30

Câu 9:

Kết quả của phép tính (−15)×(−1)(-15) \times (-1)(−15)×(−1) là gì? a) -15
b) 15
c) -16
d) 16

Đáp án: b) 15

Câu 10:

Kết quả của phép tính 2×92 \times 92×9 là gì? a) -18
b) 18
c) -11
d) 11

Đáp án: b) 18

Tóm tắt

Những bài tập trắc nghiệm trên giúp củng cố kiến thức về nhân hai số nguyên cùng dấu. Hiểu rõ quy tắc này sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán số học một cách chính xác và hiệu quả.

Tác giả: