Vật lí

Nguyên lý bất định heisenberg là gì? 

Bạn đã từng thắc mắc về giới hạn của sự chính xác trong thế giới vi mô? Nguyên lý bất định Heisenberg chính là lời giải đáp cho điều này. Hãy cùng khám phá nguyên lý đầy thú vị này, nơi vị trí và động lượng của một hạt vi mô không thể được xác định đồng thời với độ chính xác tuyệt đối, mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới kỳ diệu của cơ học lượng tử.

Giới thiệu về nguyên lý bất định Heisenberg

Nguyên lý bất định heisenberg

Giới thiệu về nguyên lý bất định Heisenberg

Nguyên lý này khẳng định rằng:

 • Không thể cùng một lúc xác định chính xác vị trí và động lượng (hoặc vận tốc) của một hạt vi mô, như một electron, với độ chính xác tuyệt đối.
 • Càng biết chính xác vị trí của hạt, động lượng của nó càng kém xác định, và ngược lại.

Nói cách khác:

 • Có một giới hạn cơ bản cho độ chính xác mà chúng ta có thể biết được cả vị trí và động lượng của một hạt vi mô.
 • Giới hạn này được xác định bởi hằng số Planck (h).

Ví dụ:

Nếu chúng ta biết vị trí của một electron với độ chính xác Δx rất nhỏ, thì động lượng của nó Δp sẽ rất lớn, và ngược lại.

Điều này có nghĩa là chúng ta không thể biết được cả vị trí và động lượng của một electron với độ chính xác tuyệt đối.

Nguyên lý bất định Heisenberg tác động như thế nào đến các lý thuyết vật lý?

Nguyên lý bất định Heisenberg tác động như thế nào đến các lý thuyết vật lý?

 • Nguyên lý bất định Heisenberg khẳng định rằng không thể cùng một lúc xác định chính xác vị trí và động lượng của một hạt vi mô.

Hệ quả:

 • Giới hạn độ chính xác: Có giới hạn cho việc biết cả vị trí và động lượng của hạt vi mô.
 • Tính bất định: Thế giới vi mô mang tính bất định vốn có.

Tác động:

 • Cơ sở cho cơ học lượng tử: Giải thích hành vi của hạt vi mô.
 • Ứng dụng rộng rãi: Vật lý hạt, hóa học lượng tử, vật liệu,…
 • Mở ra hướng nghiên cứu mới: Lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết dây,…

Xem thêm>> Tìm hiểu hiện tượng quang phát quang là gì?

Lý do nguyên lý bất định Heisenberg hạn chế việc xác định cùng lúc vị trí và động lượng hạt

Lý do nguyên lý bất định Heisenberg hạn chế việc xác định cùng lúc vị trí và động lượng hạt

Bản chất sóng – hạt của vật chất:

 • Theo quan điểm cơ học lượng tử, các hạt vi mô như electron thể hiện tính lưỡng tính sóng – hạt.
 • Khi ta biết chính xác vị trí của hạt (tính chất sóng), nó sẽ mờ nhạt về động lượng (tính chất hạt) và ngược lại.
 • Việc đo lường vị trí hạt bằng cách bắn photon vào nó sẽ làm nhiễu động lượng của hạt, dẫn đến sai số trong kết quả đo.

Giới hạn bởi hằng số Planck:

 • Hằng số Planck (h) là một hằng số cơ bản trong vật lý lượng tử, thể hiện mối liên hệ giữa năng lượng và tần số của photon.
 • Công thức toán học của nguyên lý bất định Heisenberg: Δx * Δp ≥ h/(4π)
 • Δx: Sai số đo vị trí
 • Δp: Sai số đo động lượng
 • Giới hạn bởi h: Do h có giá trị rất nhỏ, sai số đo vị trí (Δx) và sai số đo động lượng (Δp) không thể đồng thời nhỏ.

Hiệu ứng nhiễu bởi thiết bị đo:

 • Bất kỳ thiết bị đo lường nào cũng có độ chính xác hạn chế, gây nhiễu lên kết quả đo.
 • Việc đo lường vị trí hạt bằng cách bắn photon vào nó sẽ làm thay đổi trạng thái của hạt, dẫn đến sai số trong kết quả đo động lượng.

Qua bài trên đây, yeutiengtrungquoc.edu.vn mong rằng các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về nguyên lý này và nhận thức được tầm quan trọng của nó trong việc hình thành nên hiểu biết hiện đại của chúng ta về vũ trụ.

Tác giả: