Giá xe mui trần đóng mở

     

Xe mui trằn hẳn luôn là một mơ ước với đầy đủ tín đồ dùng xe hơi. Vậy bạn đã biết 11 đời xe mui trằn có thời gian đóng, mở mui sớm nhất này chưa?

*

Ở địa điểm đầu bảng là Ford Mustang Convertible với thời gian đóng/ mở mui là 7 giây

*

Về nhì là Porsche 718 Boxster với thời gian đóng/ mở mui là 9 giây

*

Xếp thứ 3 là chú “bọ” Volkswagen Beetle Convertible với thời gian đóng/ mở mui là 9,5 giây

*

Ở Ở hạng 4 là Audi TT Roadster với thời gian đóng/ mở mui là 10 giây

*

Hạng 5 là Jaguar F-Type Convertible với thời gian đóng/ mở mui là 12 giây

*

Chậm hơn địa chỉ trên chỉ 1 giây là Mazda MX-5 Miata RF với thời hạn đóng/ mở mui là 13 giây

*

Đồng hạng cùng với Mazda MX-5 Miata RF là Porsche 911 Cabriolet cũng có thể có thời gian đóng/ mở mui 13

giây

*

Xếp hạng 8 là Aston Martin DB11 Volante mất 14 giây đê đóng/ mở mui

*

Đồng hạng 8 là hết sức phẩm Ferrari Portofino

*

Cuối cùng trong bảng xếp hạng này là Audi A5 Cabriolet (thời gian đóng hoặc mở mui: 15 giây).

*

và BMW i8 Roadster với thời gian đóng/ mở mui: 15 giây

Hi vọng nội dung bài viết này hữuích với bạn!


xe pháo mui tru1ea7n hu1eb3n luu00f4n lu00e0 mu1ed9t mu01a1 u01b0u1edbc vu1edbi nhu1eefng tu00edn u0111u1ed3 xe hu01a1i. Vu1eady bu1ea1n u0111u00e3 biu1ebft 11 du00f2ng xe cộ mui tru1ea7n cu00f3 thu1eddi gian u0111u00f3ng, mu1edf mui cấp tốc nhu1ea5t nu00e0y chu01b0a? u1ede vu1ecb tru00ed u0111u1ea7u bu1ea3ng lu00e0 Ford Mustang Convertible vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui lu00e0 7 giu00e2y Vu1ec1 nhu00ec lu00e0 Porsche 718 Boxster vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui lu00e0 9 giu00e2y Xu1ebfp thu1ee9 3 lu00e0 chu00fa “bu1ecd” Volkswagen Beetle Convertible vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui lu00e0 9,5 giu00e2y u1ede u1ede hu1ea1ng 4 lu00e0 Audi TT Roadster vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui lu00e0 10 giu00e2y Hu1ea1ng 5 lu00e0 Jaguar F-Type Convertible vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui lu00e0 12 giu00e2y Chu1eadm hu01a1n vu1ecb tru00ed tru00ean chu1ec9 1 giu00e2y lu00e0 Mazda MX-5 Miata RF vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui lu00e0 13 giu00e2y u0110u1ed3ng hu1ea1ng vu1edbi Mazda MX-5 Miata RF lu00e0 Porsche 911 Cabriolet cu0169ng cu00f3 thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui 13 giu00e2y Xu1ebfp hu1ea1ng 8 lu00e0 Aston Martin DB11 Volante mu1ea5t 14 giu00e2y u0111u00ea u0111u00f3ng/ mu1edf mui u0110u1ed3ng hu1ea1ng 8 lu00e0 siu00eau phu1ea9m Ferrari Portofino Cuu1ed1i cu00f9ng vào bu1ea3ng xu1ebfp hu1ea1ng nu00e0y lu00e0 Audi A5 Cabriolet (thu1eddi gian u0111u00f3ng hou1eb7c mu1edf mui: 15 giu00e2y). vu00e0 BMW i8 Roadster vu1edbi thu1eddi gian u0111u00f3ng/ mu1edf mui: 15 giu00e2y Hi vu1ecdng bu00e0i viu1ebft nu00e0y hu1eefuu00edch vu1edbi bu1ea1n! ","product_id":0,"type":1,"date":1529463375,"date_text":"4 nu0103m","link":"/hoidap/3947/670728/11-mau-xe-mui-tran-voi-thoi-gian-dong-mo-mui-dang-mo-uoc.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"Linhnguyenn2512","name":"Nguyu1ec5n Thu00f9y Linh","company":"Cu1eeda hu00e0ng vu1eadt du1ee5ng trang tru00ed","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"linhnguyenn2512