Giá xe ford explorer cũ

     

Xe Ford Explorer sẽ qua sử dụng chính hãng, giá bán từ: 1.399 - 1.799 triệu.

Bạn đang xem: Giá xe ford explorer cũ

Trả trước 600 triệu dấn xe ngay (hỗ trợ vay mượn 70% quý giá xe).Đã được soát sổ 167 điểm theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu.Bến Thành Ford Assured cung cấp các đời xe Ford Explorer cũ cam kết xe "không đâm đụng, không ngập nước".Bảo hành một năm hoặc 20.000km thiết yếu hãng Ford tại Bến Thành FordCập nhật những xe Ford Explorer cũ mới, hằng ngày.

Xem thêm: Giá Xe Air Blade 2021 Và Khuyến Mãi Mới Nhất Tháng 11/2021, Giá Xe Air Blade 2021


BẾN THÀNH FORD ASSURED

Trung tâm kinh doanh các mẫu xe Ôtô Ford đã qua sử dụng chính hãnglớn nhất khu vực miền nam thành lập và hoạt động từ năm 2016.

Đã khám nghiệm 167 điểm theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu.Cam kết đang thu lại 90% giá trong 12 tháng.Bảo hành 12 mon hoặc 12.000 km.
DMCA.com Protection Status
u0110u0103ng ký kết tu01b0 vu1ea5n Quý khách hàng cu1ea7n tu01b0 vu1ea5n cài xe, giá lu0103n bánh, các chu01b0u01a1ng trình u01b0u u0111ãi cu1ee7a Bu1ebfn Thành Ford,hu1ed7 tru1ee3 vay ngân hàng,...vui lòng u0111iu1ec1n vào biu1ec3u mu1eabu bên du01b0u1edbi. Shop chúng tôi su1ebd liên hu1ec7 vu1edbi quý khách ngay khi bao gồm thu1ec3."}">
NHu1eacN BÁO GIÁ Giá cu1ea1nh tranh, tu1eb7ng phu1ee5 kiu1ec7n giá chỉ tru1ecb theo xe. Cam ku1ebft giá bán tu1ed1t nhu1ea5t khu vu1ef1c Miu1ec1n Nam. Nhiu1ec1u lu1ef1a chu1ecdn mang đến Quý khách. Giao ngay, hu1ed7 tru1ee3 giao xe những tu1ec9nh thành. Chu1ec9 cu1ea7n tru1ea3 tru01b0u1edbc 100-300 triu1ec7u, nhu1eadn xe cộ ngay. Hu1ed7 tru1ee3 vay mượn ngân hàng, lãi thu1ea5p, hu1ed7 tru1ee3 xu1eed lý nu1ee3 xu1ea5u. ","collection":"gw_contact","fields":"name":"type":"text","name":"name","label":"Hu1ecd tu00ean","format":"string","notes":"","condition":"required":"true","error":"required":"Nhu1eadp hu1ecd tu00ean","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","phone":"type":"text","name":"phone","label":"u0110iu1ec7n thou1ea1i","format":"phone","notes":"","condition":"required":"true","wrong":"true","error":"required":"Nhu1eadp su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i","wrong":"Su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i chu01b0a u0111u00fang","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","email":"type":"email","name":"email","label":"Email","format":"email","notes":"","condition":"required":"true","wrong":"true","error":"required":"Nhu1eadp email","wrong":"Email chu01b0a u0111u00fang","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","tinhthanh":"type":"select","name":"tinhthanh","label":"Tu1ec9nh thu00e0nh","format":"string","notes":"","condition":"required":"true","error":"required":"Chu1ecdn tu1ec9nh thu00e0nh","data_default":"_empty_":"-- chu1ecdn tu1ec9nh thu00e0nh --","connect":"default":"","name":"country","value":"code","label":<"name">,"select":<"code","name">,"sort":"order":-1,"code":1,"where":"","limit":"","field":"","compare":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","payments":"type":"radio","name":"payments","label":"Hu00ecnh thu1ee9c thanh tou00e1n","format":"string","notes":"","condition":"required":"true","error":"required":"Chu1ecdn hu00ecnh thu1ee9c thanh tou00e1n","data_default":"tienmat":"Tiu1ec1n mu1eb7t","hotrovay":"Hu1ed7 tru1ee3 vay","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","thoigian_layxe":"type":"select","name":"thoigian_layxe","label":"Thu1eddi gian lu1ea5y xe","format":"string","notes":"","condition":"required":"true","error":"required":"Chu1ecdn thu1eddi gian lu1ea5y xe","data_default":"_empty_":"-- chu1ecdn thu1eddi gian lu1ea5y xe --","muangay":"Mua tức thì trong thu00e1ng","2_thang":"Khou1ea3ng 2 thu00e1ng","3_thang":"Khou1ea3ng 3 thu00e1ng","6_thang":"Khou1ea3ng 6 thu00e1ng","khac":"Khu00e1c","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","content":"type":"text","name":"content","label":"Lu1eddi nhu1eafn","format":"string","notes":"","condition":"","error":"","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","other":"type":"hidden","name":"other","label":"Khu00e1c","format":"string","notes":"","condition":"","error":"","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","type":"type":"hidden","name":"type","label":"Type","format":"string","notes":"","condition":"required":"true","error":"","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"value":"dangky_baogia","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","lang":"type":"hidden","name":"lang","label":"Lang","format":"string","notes":"","condition":"","error":"","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"value":"vi","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","form":"type":"hidden","name":"form","label":"Form","format":"string","notes":"","condition":"","error":"","data_default":"","connect":"","field_class":"","field_property":"","value_class":"","value_property":"value":"form","adddata_class":"","adddata_property":"","main":"","header":"","button":"","fields":"","select":"","where":"","sort":"","limit":0,"main":"name","fields_box":"","button":"save":"name":"save","label":"Nhu1eadn bu00e1o giu00e1","icon":"fa-paper-plane","class":<"gw-document-submit","gw-btn-medium","gw-bg-red","corner5">,"search":"","included":"benthanhford":"name":"benthanhford","action_function":"create":"action":"create","function":<"name":"gw_contact_field_set","position":<"before">,"return":true,"name":"gw_sendmail","position":<"after">,"return":true>,"return":"","users":"","groups":"everyone":"name":"everyone","readCount":false,"readOne":false,"readView":false,"readLimit":false,"readAll":false,"create":true,"update":false,"delete":false,"export":false,"_create_user":"admin","_update":"user":"admin","date":"sec":1623585854,"usec":0}">