Sinh viên đại học sư phạm huế

     
*

Bạn đang xem: Sinh viên đại học sư phạm huế

*
Bạn cần đăng nhập hệ thống!

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới. - Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.
*
Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:
*
- Với Mozilla Firefox
*

* Bạn có thể tải trình duyệt

*
để sử dụng.


function openwindow(url){window.open("HuongDanEnableScript.html","helpEnableScript","menubar=0,resizable=1,scrollbars=yes,width=400,height=500");}function checkJava(){if (navigator.javaEnabled() Đã tắt (Bạn cần bật JavaScript) ");if (navigator.javaEnabled() == 1) document.write("JavaScript: Đã bật");}function checkJava2(){if (navigator.javaEnabled() Đã tắt (Bạn cần bật JavaScript) ");if (navigator.javaEnabled() == 1) //document.write("JavaScript: Đã bật");{var e=document.getElementById("kt_java"); document.write("JavaScript: Đã bật");if(!e) return true; e.style.display="none" return true;}} ::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 14 - 10 - 2022.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .


Xem thêm: Sữa Dành Cho Trẻ Bị Nhiễm Khuẩn Đường Ruột, Sai Lầm Trong Dinh Dưỡng Cho Trẻ Bị Tiêu Chảy

*

*

Thông tin trình duyệt web của bạn: (Hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên "Google Chrome, IE7(trở lên), Safari và Firefox 3.x" Với độ phân giải màn hình từ 1024X800)
Chú ý:Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript. Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.

*
Số SV online : 0 / 25644 Số lượt SV đã truy cập:
*
*
*
*
*
*
*
*