Công ty cổ phần năng lượng hòa phát

     
VCB: Giao dịch 111.108.873 cp niêm yết bổ sung MWG: Giao dịch 12.729.511 cp niêm yết bổ sung CII: Giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung

Bạn đang xem: Công ty cổ phần năng lượng hòa phát

*
| Sau >>
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
| Sau >>
Năm tài chính 2011 CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) Năm tài chính 2011 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Năm tài chính 2011
Doanh thu bán hàng và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
Tổng tài sản 0
Tài sản ngắn hạn 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề

Xem thêm: Cách Mạng Trắng Ở Ấn Độ ? Cuộc Cách Mạng Trắng Diện Ra Ở Đất Nước Nào

Tìm
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 0
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00

Lịch sử giao dịch
Doanh nghiệp cùng ngành
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát

Tên giao dịch: HOA PHAT ENERGY JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ: 600.000.000 đồng

Số lượng phát hành: 60.000 cp

Nhà máy Sản xuất than coke và Nhiệt điện Hòa Phát đã hoạt động ổn định giai đoạn 1 và đang xây dựng các hạng mục giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2011.

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất và tiêu thụ than cốc, sản xuất và kinh doanh các phụ liệu, chất phụ gia của ngành than; mua bán vật liệu xây dựng, vật tư máy móc, thiết bị sản xuất công nghiệp, phát và truyền dẫn điện…


Thông tin liên hệ