Vật lí

Công suất là gì? Định nghĩa, công thức và đơn vị

Công suất là gì? thường được hiểu là lượng công việc hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định, là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực vật lý. Bài viết này giải thích định nghĩa của công suất là gì, cung cấp công thức tính và các đơn vị đo lường liên quan như watt, để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách nó được áp dụng trong các tình huống thực tế từ sinh hoạt hàng ngày đến công nghiệp.

Công suất là gì?

Công suất là gì?

Công suất là gì? là một khái niệm trong vật lý, chỉ ra tốc độ thực hiện công trong một đơn vị thời gian bởi con người hoặc máy móc. Từ Wattage trong tiếng Anh và Patesta trong tiếng Latin đều được dùng để chỉ công suất, điều này có nghĩa là với công suất cao hơn, công việc được hoàn thành trong cùng một chu kỳ cũng nhiều hơn.

Trong ngành điện, công suất được hiểu một cách đơn giản là chỉ số đại diện cho khả năng tiêu thụ điện năng của một thiết bị, tức là lượng năng lượng điện thiết bị đó sử dụng trong một thời điểm cụ thể.

Xem thêm>> Từ phổ là gì? Cách xác định chiều của đường sức từ

Đơn vị của công suất 

Đơn vị của công suất 

Công suất được đo bằng các đơn vị sau trong hệ thống đo lường quốc tế:

 • Watt (W): Đơn vị cơ bản, tên gọi được đặt theo nhà khoa học James Watt. 1W = 1 Joule trên giây (1J/1s).
 • Kilowatt (kW): 1 kW = 1000 watts.
 • Megawatt (MW) và Milliwatt (mW): Các đơn vị lớn hơn và nhỏ hơn của watt, được sử dụng tùy thuộc vào quy mô công suất.

Công suất cũng được đo bằng các đơn vị khác như:

 • Mã lực (Horsepower – HP): Được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực cơ khí và ô tô.
 • Ở Anh: 1 HP = 0.746 kW.
 • Ở Pháp: 1 HP = 0.736 kW.
 • Kilovolt-ampere (KVA): Thường được sử dụng trong lĩnh vực điện, phản ánh công suất phản kháng của thiết bị.
 • 1 KVA = 1000 volt-ampere (VA).

Công thức tính của công suất 

Công thức tính của công suất

P= W/t 

trong đó:

 • P là công suất, đơn vị tính là Watt (W),
 • W là công (lượng năng lượng đã sử dụng hoặc chuyển đổi), đơn vị tính là Joule (J),
 • t là thời gian thực hiện công, đơn vị tính là giây (s).

​Ngoài công thức cơ bản này, trong môi trường điện, công suất còn được tính bởi công thức:

P=VIcos(ϕ)

ở đây:

 • V là điện áp (volt),
 • Ilà cường độ dòng điện (ampere),
 • cos⁡(ϕ)\cos(\phi)cos(ϕ) là hệ số công suất, phản ánh hiệu quả của công suất được sử dụng trong hệ thống điện AC.

Và trong cơ học, công suất của một động cơ được tính theo công thức:

P=Fv

trong đó:

 • F là lực tác dụng (Newton),
 • v là vận tốc (mét trên giây).

Những công thức này giúp tính toán và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng trong các hệ thống và thiết bị khác nhau.

Bài tập trắc nghiệm có đáp án về công suất

Câu 1: Một động cơ có công suất 5000 watt hoạt động liên tục trong 4 giờ. Lượng điện năng tiêu thụ của động cơ là bao nhiêu?

 1. 20000 J
 2. 20 kWh
 3. 20000 kWh
 4. 72000000 J

Đáp án: B

Câu 2: Nếu một máy bơm nước có công suất 3000 watt và chạy trong 3 giờ, thì tổng công thực hiện là bao nhiêu joule?

 1. 32400000 J
 2. 10800 J
 3. 10800000 J
 4. 3600 J

Đáp án: C

Câu 3: Công suất của một đèn điện được tính bằng công thức P = VI, trong đó V là điện áp, và I là cường độ dòng điện. Nếu đèn sử dụng điện áp 120 V và cường độ dòng điện 0.5 A, công suất của đèn là bao nhiêu?

 1. 60 W
 2. 120 W
 3. 240 W
 4. 30 W

Đáp án: A

Câu 4: Một người đi xe đạp với công suất trung bình là 250 watt. Nếu họ duy trì công suất này trong 2 giờ, họ đã thực hiện bao nhiêu công?

 1. 1800 kJ
 2. 1800000 J
 3. 500 J
 4. 900 kJ

Đáp án: A

Câu 5: Trong ngành điện, công suất của máy phát điện thường được đo bằng đơn vị nào?

 1. Joule
 2. Horsepower
 3. Kilowatt
 4. Candela

Đáp án: C

Những câu hỏi này giúp kiểm tra kiến thức về cách tính toán và hiểu biết công suất trong các ứng dụng thực tế của nó.

Tác giả: