Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9

     

Tài liệu tất cả 1004 trang, tuyển tập những chuyên đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc Đại số 9, giúp học viên lớp 9 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi lựa chọn HSG môn Toán 9 cung cấp trường, cung cấp quận / huyện, cấp cho tỉnh / thành phố.

Bạn đang xem: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9

CHUYÊN ĐỀ I. BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ 2.Dạng 1. Thu gọn những biểu thức đại số cùng tính giá bán trị những biểu thức 3.Dạng 2. Các thắc mắc liên quan giá chỉ trị lớn nhất, bé dại nhất của một biểu thức đại số 10.Dạng 3. Tìm điều kiện để biểu thức nhận giá trị nguyên 15.Dạng 4. Câu hỏi tổng đúng theo 16.CHUYÊN ĐỀ II. HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC nhì 2.CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ BẬC NHẤT 2.Dạng 1. Một số bài toán xung quanh phẳng tọa độ 3.Dạng 2. Ứng dụng của hàm số hàng đầu trong minh chứng bất đẳng thức cùng tìm GTLN, GTNN 7.CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ BẬC nhị 8.Dạng 1. Một số bài toán mở đầu về hàm số bậc nhị 9.Dạng 2. Một trong những vấn đề cải thiện liên quan mang đến phương trình bậc nhị 12.Dạng 3. Vận dụng điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai trong các bài toán GTLN, GTNN 18.Dạng 4. Định lý Vi – et với phương trình bậc nhì 22.Dạng 5. Các bài toán tương giao con đường thẳng và parabol 31.Dạng 6. Ứng dụng phương trình bậc hai trong các bài toán số học 46.CHUYÊN ĐỀ III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 2.CHỦ ĐỀ 1. HỆ BẬC NHẤT nhì ẨN 2.CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ DẠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÁC 11.Dạng 1. Hệ đối xứng một số loại I 11.Dạng 2. Hệ đối xứng nhiều loại II 14.Dạng 3. Hệ tất cả yếu tố đẳng cấp và sang trọng 16.Dạng 4. Phương pháp biến đổi tương đương 20.Dạng 5. Phương pháp đặt ẩn phụ 26.Dạng 6. Phương thức đưa về hằng đẳng thức 29.Dạng 7. Khi trong hệ có chứa phương trình bậc nhì theo ẩn x, hoặc y 32.Dạng 8. Phương thức đánh giá chỉ 33.CHUYÊN ĐỀ IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ 2.CHỦ ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ CƠ BẢN 2.Dạng 1. Dạng cơ bạn dạng 2.Dạng 2. Đặt ẩn phụ hoàn toàn để quy về phương trình một ẩn 3.Dạng 3. Đặt ẩn phụ hoàn toàn để quy về hệ đối xứng nhiều loại 2 6.CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT KHÁC 17.Dạng 1. Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp 17.Dạng 2. Đặt ẩn phụ nhờ vào tính phong cách của phương trình 24.Dạng 3. Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp đặt ẩn phụ không trọn vẹn 33.CHỦ ĐỀ 3. SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 39.CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 43.CHUYÊN ĐỀ VI. MIN – MAX VÀ BẤT ĐẲNG THỨC 2.

Xem thêm: Xem Phim Đại Náo Thiên Cung 2014, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung

CHỦ ĐỀ 1. BIẾN ĐỐI TƯƠNG ĐƯƠNG 2.CHỦ ĐỀ 2. BẤT ĐẲNG THỨC AM – GM 11.CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT VẬN DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC AM – GM 20.Dạng 1. Dự kiến dấu đẳng thức để phân tích các số hạng và áp dụng bất đẳng thức AM – GM 20.Dạng 2. Chuyên môn ghép đối xứng 28.Dạng 3. Nghệ thuật AM – GM ngược vết 31.Dạng 4. Phương pháp đặt ẩn phụ 33.CHỦ ĐỀ 4. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHWARZ 39.Dạng 1. Làm quen bất đẳng thức Cauchy – Schwarz 39.Dạng 2. Kỹ thuật bóc ghép 45.Dạng 3. Chuyên môn thêm bớt 49.Dạng 4. Phương thức đặt ẩn phụ 53.Dạng 5. Kỹ thuật đối xứng hóa 54.CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ BẤT ĐẲNG THỨC VỚI CÁC BIẾN BỊ CHẶN TÊN TỪNG KHOẢNG ĐOẠN 55.CHỦ ĐỀ 6. MỘT SỐ CÁCH ĐÁNH GIÁ KHÁC 74.CHỦ ĐỀ 7. BẤT ĐẲNG THỨC SCHUR 78.CHỦ ĐỀ 8. CÔNG THỨC ABEL VÀ ỨNG DỤNG 83.CHUYÊN ĐỀ VII. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN 2.Dạng 1. Dựa vào tính hóa học chia hết đem về bài toán cầu của một số trong những nguyên 2.Dạng 2. Thể hiện một ẩn theo ẩn sót lại rồi dùng tính chất chia không còn 4.Dạng 3. Phương thức xét số dư kết hợp tính chất của số nguyên tố, số chủ yếu phương 5.Dạng 4. Phương thức dùng bất đẳng thức 9.Dạng 5. Dùng đặc điểm của số bao gồm phương, hoặc tạo thành bình phương đúng, hoặc tạo ra thành các số thiết yếu phương tiếp tục 10.Dạng 6. Phương trình bậc 3 với nhì ẩn 12.Dạng 7. Phương trình bậc 4 với nhì ẩn 13.Dạng 8. Phương trình chứa mũ 15.CHUYÊN ĐỀ VIII. SỐ NGUYÊN TỐ, SỐ CHÍNH PHƯƠNG 2.CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN SỐ NGUYÊN TỐ 3.CHỦ ĐỀ 2. BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN SỐ CHÍNH PHƯƠNG 14.CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TÍNH phân chia HẾT CỦA SỐ NGUYÊN 26.CHUYÊN ĐỀ IX. HỆ THỨC VI-ÉT.CHUYÊN ĐỀ X. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ 2.Dạng 1. Minh chứng một số là số nguyên tố hay đúng theo số 3.Dạng 2. Chứng minh một số vấn đề có tương quan đến tính chất của số yếu tố 4.Dạng 3. Tìm số nguyên tố thỏa mãn điều kiện nào đó 5.Dạng 4. Nhận biết số nguyên tố, sự phân bổ nguyên tố vào tập đúng theo số tự nhiên 8.Dạng 5. Chứng minh có vô vàn số yếu tố dạng ax + b (với x ϵ N và (a,b) = 1) 10.Dạng 6. Sử dụng nguyên lý Dirichlet trong việc số thành phần 11.Dạng 7. Áp dụng định lý Fermat 13.CHUYÊN ĐỀ XI. CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC HẠN.CHUYÊN ĐỀ XII. NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN vào GIẢI TOÁN.

tải tài liệu