Báo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệu

     
... trốngdưới đây: ********* BÀI GIỚI THIỆU VỀDIGITALSIGNALPROCESSOR Mục đích: Kết thúc thí nghiệmnày, sinh viên có thểgiải thíchsựkhác bộx tín hiệu số( DSP) bộx mục đích chung Xa bước, sinh viên ... dùng bo mạch thí nghiệm đặt cấu hình đểsửdụng bộtạo dao động • Khối OSCILATOR đặt bo mạch cung cấp cho tín hiệu tham chiếu 40 MHz DSP chiatín hiệu đểtạo tín hiệu bên 20Mhz (tần s tín hiệu chủ) mànó ... thiết kếcho chương trình cho DSP Cơ sở thuyết Bộx tín hiệu số( Digital Signal Processor - DSP) bộphận x mạnh nhanh, điều khiển trình phân tích tín hiệu thời gian thực Bởi phần tửkhoá cho...

Bạn đang xem: Báo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệu


*

... {1,1,1,1,1,1,1,T1,T2,0,…,0,T2,T1,1,1,1,1,1,1} Tính biểu diễn đồ thị: a Dãy mẫu tần số b Dãy đáp ứng xung lọc thực tế c Hàm độ lớn tuyệt đối đáp ứng tần số d Hàm độ lớn tương đối tính theo dB đáp ứng tần số Page 16 Báo cáo xử số tín hiệu ... tính biểu diễn đồ thị: a Dãy đáp ứng xung lọc thực tế b Hàm độ lớn tuyệt đối đáp ứng tần số c Hàm độ lớn tương đối tính theo dB đáp ứng tần số d Hàm sai số E(ω) Page 18 Báo cáo xử số tín hiệu ... 2.5>); Page Báo cáo xử số tín hiệu BÀI 2: THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ BẰNG MATLAP A Thiết kế lọc có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (bộ lọc số FIR) 2.2 Viết chương trình tính hàm độ lớn đáp ứng tần số lọc...
*

... Do số lần xuất ứng với mẫu (15/3)x12 = 60 Bảng tra mức: Khối ký hiệu Mức điện áp (dạng số Hex) Mức điện áp (dạng thập phân) 000 0x7FFF 32767 001 0x5B6D 2 340 5 010 0x36DB 140 43 011 0x 1 249 46 81 ... 0x5B6D 2 340 5 010 0x36DB 140 43 011 0x 1 249 46 81 100 -0x1 249 -46 81 101 -0x36DB - 140 43 110 -0x5B6D -2 340 5 111 -0x7FFF -32767 Sửa lại tập tin PAM4.c sau: #include "DSK6713_aic23.h" Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; ... lấy bit LSB (ô thích số 4) Tùy bit hay mà xuất dạng sóng sine có pha tương ứng + Trong chương trình trên, giá trị khai báo biến data_BPSK<2> <4> Đây la mảng chiều kích thước 2x4 thể dạng sóng...
*

... tần số tín hiệu c Tính A y<3> để tạo tone có tần số 1kHz Sau hiệu chỉnh project dịch lại Kiểm tra tín hiệu có phải tone có tần số 1kHz không? 40 Tài liệu thí nghiệm Xử số tín hiệu 41 Tài liệu ... này? Thay đổi tần số tín hiệu vào Quan sát phổ ngõ Giải thích thay đổi Vẽ phổ tín hiệu ngõ tần số tín hiệu vào 0.5kHz, 1kHz 1.5kHz Giải thích? 30 Tài liệu thí nghiệm Xử số tín hiệu BÀI 2: THỰC ... THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Tài liệu thí nghiệm Xử số tín hiệu SỬ DỤNG MATLAB ĐỂ THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ 1.1 Thiết kế lọc số công cụ SPTool SPTool công cụ có giao diện tương tác dùng cho xử số tín hiệu...

Xem thêm: Rỏ Ràng Hay Rõ Ràng - Hiểu Thêm Văn Hóa Việt


*

... muốn từ tín hiệu • Các tham số – u = tín hiệu vào lọc thích nghi = tín hiệu tham chiếu – y = tín hiệu lọc thi nghi – d = đáp ứng mong muốn = tín hiệu – e = d - y = ước lượng lỗi = tín hiệu hệ ... khử tiếng vọng âm Vấn đề sử dụng hệ thống khử tiếng vọng âm yêu cầu lọc lớn để tổng hợp tiếng vọng dài; vấn đề thích nghi kết hợp với trị riêng dải rộng tín hiệu Ngoài nhiều phương pháp khử tiếng ... - Quá trình lọc: • Tính toán đầu lọc FIR tín hiệu vào trọng số tap w • Tính toán lỗi ước lượng cách so sánh tín hiệu tín hiệu mong muốn - Quá trình thích ứng: Thay đổi trọng số w dựa lỗi ước lượng...
*

... Báo cáo thực tập Xử số tín hiệu GVHD: Nguyễn HữuKhánh Giới thiệu chung I Tương tự - Số : - Tín hiệu tương tự tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian Tín hiệu số tín hiệu ... Trang Báo cáo thực tập Xử số tín hiệu GVHD: Nguyễn HữuKhánh B Thực tập : Trong phần thực tập làm tập phần mềm MATLAB cụ thể sau: BÀI 1: LÀM QUEN VỚI MATLAB I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT: MATLAB cơng cụ tính ... Trang 15 Báo cáo thực tập Xử số tín hiệu GVHD: Nguyễn HữuKhánh BÀI 2:MƠ PHỎNG VÀ TẠO TÍN HIỆU I.Tóm tắt thuyết: Một tín hiệu thời gian rời rạc biểu diễn dãy số hay gọi dãy mẫu, ký hiệu {x};...
... Trang 14 Thí nghiệm Xử số tín hiệu lọc số B THIẾT KẾ BỘ LỌC CÓ ĐÁP ỨNG XUNG CHIỀU DÀI VÔ HẠN( BỘ LỌC SỐ IIR) 2.8 Thiết kế lọc thông thấp tương tự, dạng Chebyshev- I, cửa sổ cới tham số đầu vào ... thúc thí nghiệm này, sinh viên giải thích khác xử tín hiệu số (DSP) xử mục đích chung Xa bước, sinh viên làm quen với trình thiết kế cho chương trình cho DSP Cơ sở thuyết Bộ xử tín hiệu ... Thí nghiệm Xử số tín hiệu lọc số BÀI : MÔ PHỎNG HỆ THỐNG VÀ TÍN HIỆU RỜI RẠC BẰNG MATLAB A Tín hiệu hệ thống rời rạc miền n 1.1 Viết chương trình...
... Lab4 - Xử tín hiệu âm Sau hoàn thành thí nghiệm xuất tín hiệu âm thông qua chip Chúng ta thực việc việc xử âm cách lấy mẫu tín hiệu âm đầu vào, sau tiến hành xử trước xuất tín hiệu loa ... AIC23, biến đổi DAC Bài thí nghiệm giúp xuất tín hiệu âm tần thông qua chip audio codec tích hợp board Chúng ta dụng tín hiệu sóng sin tạo thí dụ trước để xuất loa  Trong thí nghiệm này, học : o ... triển (IDE) thí nghiệm xử số tín hiệu TMS320C6416 TMS320C6713 Yêu cầu :  CPU Tối thiểu Pentum 1.8Ghz trở lên  Window XP (Chưa hỗ trợ Win Vista)  CCS phiên 3.1 3.3 kèm theo kit  Cài đặt...