Báo cáo kết quả học tập của lớp

     

Mẫu báo cáo học tập là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong nhiều cơ quan, đơn vị, trường học nhằm báo cáo chi tiết về tình hình và kết quả học tập trong chuyến công tác, nghiên cứu, học tập do cơ quan giao nhiệm vụ. Nội dung của mẫu báo cáo vẫn còn nhiều điểm cần sửa đổi, bổ sung. Hãy cùng ACC tìm hiểu các thông tin về vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả học tập của lớp

*


1.Mẫu bản báo cáo về tình hình học tập của lớp để làm gì?

Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập được viết để gửi cho giáo viên chủ nhiệm về:

Tình hình học tập trong thời gian trong khoảng thời gian 01 tháng hoặc 01 năm

Bản báo cáo giúp giáo viên chủ nhiệm, các thành viên lớp nắm được tình hình kết quả học tập.

Nội dung mẫu báo cáo đánh giá khái quát tình hình học tập, những thuận lợi và khó khăn cần cải thiện, để từ đó đưa ra phương hướng học tập tốt hơn trong tháng tới hoặc trong năm học tiếp theo.

2.Một số Bản báo cáo về kết quả học tập 

2.1 Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày ….tháng ….năm …

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP …….

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ……..

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng …vừa qua như sau:

Về hoạt động học tập:

– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không bạn nào vi phạm.

– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

– Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến.

– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

Về lao động:

Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.

Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau:

1- Tập thể: Nhóm 2

2- Cá nhân: ……..

Tổ trưởng

(Kí tên)

2.2 Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,

LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..

Em tên là: ……….., lớp trưởng lớp ……….. Em xin thay mặt học sinh lớp ………., báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 vừa qua.

1) Học tập:

– Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– 100% các bạn tham gia truy bài đầu giờ nghiêm túc, có hiệu quả.

– 100% các bạn làm bài kiểm tra nghiêm túc, không quay cóp.

2) Chuyên cần:

– Vắng có phép: 2 buổi.

– Vắng không phép: 1 buổi.

– Đi học trễ: không có.

3) Kỉ luật:

– 100% các bạn thực hiện đúng nội quy nhà trường, không có bạn nào vi phạm kỉ luật.

Xem thêm: Tem Winner X Đen Bạc Vàng Đồng, Tem Xe Winner X

4) Lao động:

– Các tổ hoàn thành tốt việc trực nhật.

– Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tình nguyện) rất tốt.

5) Các công tác khác:

– Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để thực hiện kế hoạch nhỏ đạt 100%.

6) Khen thưởng:

Tuyên dương các bạn đạt nhiều điểm 10: …………… Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.

Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng vừa qua.

Thay mặt lớp ……….

Ký tên

2.3 Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……… ngày ….tháng ….năm ……

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp…….

Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây:

1- Về học tập:

– Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép).

– Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

– Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài.

* Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, không có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10.

2- Về lao động:

Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình.

Qua tổng hợp tình hình, tổ thống nhất đề nghị biểu dương:

– Nhóm 2, nhóm 3

Tổ trưởng

(Ký tên)

2.4 Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————

BÁO CÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Họ và tên: ……………………………………………..…………. Ngày sinh: ………………………

Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………

Quyết định cử đi học số ……………………….. ngày …………… của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian học tập tại nước ngoài theo Quyết định cử đi học của Bộ GD&ĐT (kể cả thời gian gia hạn học tập, nếu có): ………………….. từ tháng …/20…. đến tháng …/20…

Thời gian thực tế học tập ở nước ngoài: ……………………………………………….

Bậc học, ngành học: ………………………………………………………………………………..

Tên cơ sở đào tạo tại nước ngoài: …………………………………………………………….

Nguồn kinh phí chi cho việc học tập: ……………………………………………………….

Ngày về nước: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ khi trở về Việt Nam (địa chỉ gửi thư, điện thoại, e-mail) …………………………

Những công việc đã làm

Tóm tắt những nội dung học tập, nghiên cứu (khoảng thời gian nào, đã làm được gì)

Những việc chưa làm được, những nội dung học tập chưa hoàn thành, hướng khắc phục: Nguyện vọng, đề nghị:

Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……….., ngày …… tháng ……. năm ………

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là một số thông tin về mẫu báo cáo học tập . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Luật ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.