Ban quản lý dự án thoát nước hà nội

     

(Thanh tra)- Mặc dù, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các đơn vị liên quan, thế nhưng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố không nghiêm túc thực hiện.

Bạn đang xem: Ban quản lý dự án thoát nước hà nộiCông dân tố cáo tình trạng cột đèn nằm trong hạng mục bị gãy đổ không được thay thế tại Gói thầu 6.2. Ảnh: internet

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố bị tố cáo không thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trong việc thanh toán và quyết toán số tiền 25.323.409.327 đồng là khoản tiền thực hiện Gói thầu số 6.2, Cải tạo 2 hồ Phương Liệt, Khương Trung 1, 2 và Tân Mai thuộc Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội, Dự án II, mặc dù gói thầu này đã thi công xong, được đưa vào sử dụng từ năm 2016, là vi phạm Khoản 4, Khoản 5, Điều 8 Quy chế Làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2016, trong quá trình thực hiện Gói thầu 6.2, nhà thầu đã có văn bản đề nghị được thanh toán theo đơn giá tại thời điểm nhận bàn giao mặt bằng để thi công. UBND thành phố có 2 văn bản giao Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc kiểm tra rà soát theo đề nghị của nhà thầu.

Tháng 2/2017, UBND thành phố có quyết định chuyển chủ đầu tư một số dự án về Ban Quản lý Dự án trong đó có Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội, Dự án II. Do đó, giai đoạn này, không thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án.

Xem thêm: Đề Thi Đại Học Môn Địa Khối C Năm 2011 (Môn Địa Lý), Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Khối C Năm 2011

Năm 2019, nhà thầu có văn bản đề nghị thanh toán 25.323.409.327 đồng, đối với 5 kiến nghị. Sau khi nhận được kiến nghị của Nhà thầu, năm 2019-2020, UBND thành phố có 2 văn bản chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thực hiện việc kiểm tra, rà soát đối với 5 nội dung kiến nghị nêu trên của Nhà thầu nhưng do Ban Quản lý Dự án chậm có báo cáo kết quả nên UBND thành phố có 3 văn bản đôn đốc.

Sau đó, Ban Quản lý Dự án có 2 văn bản báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của nhà thầu, trong đó đã báo cáo rõ: Đối với nội dung đề nghị thanh toán theo giá tại thời điểm thi công thì không đủ điều kiện để thanh toán; đối với nội dung đề nghị thanh toán chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thi công và khối lượng thi công nhưng chưa có hồ sơ nên không đủ cơ sở để thanh toán.

Ngoài ra, năm 2019, UBND thành phố có 1 văn bản giao Ban Quản lý Dự án trả lời kiến nghị của nhà thầu nhưng Ban Quản lý Dự án không có văn bản trả lời Nhà thầu. UBND thành phố xác định, đây là thiếu sót của Ban Quản lý Dự án cần rút kinh nghiệm.

Mặc dù, nội dung tố cáo của công dân là sai, thế nhưng UBND thành phố xác định, việc Ban Quản lý Dự án chậm báo cáo UBND thành phố có trách nhiệm người đứng đầu là ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, cần rút kinh nghiệm. Đồng thời, để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của nhà thầu, các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố cần nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố.