Thời gian tuyển sinh lớp 1 năm 2020

     

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU HÒA

*

Số: 47/TB-THHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

Hữu Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2020-2021

*

Được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hữu Hoà, Trường tiểu học Hữu Hoà thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020- 2021 như sau:

1/ Độ tuổi : Trẻ 6 tuổi ( sinh năm 2014); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

2/ Đối tượng:

-Trẻ trong độ tuổi tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại xã Hữu Hòa.

-Trẻ trong độ tuổi tiểu học, có tạm trú tại xã Hữu Hòa nếu còn chỉ tiêu ( xét theo thứ tự : tạm trú có hộ khẩu khác tỉnh/ TP; khác huyện).

3/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

SỐ HỌC SINH

SỐ LỚP

TB HS/LỚP

328

08

41

4/ Hồ sơ gồm có :

+ Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn. Bản phôtô thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi.

5/ Thời gian – địa điểm tuyển sinh:

a)Thời gian:

Buổi sáng: 08h đến 11h; Buổi chiều: 14h30’ đến 16h30’.