Toán học

Lí thuyết bài đường thẳng đi qua hai điểm chi tiết 

Trong chương trình Toán lớp 6, lý thuyết về đường thẳng đi qua hai điểm là một khái niệm cơ bản và quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức chi tiết về cách xác định và sử dụng đường thẳng này trong các bài toán hình học, giúp bạn nắm vững và áp dụng hiệu quả vào thực tế học tập.

Định nghĩa đường thẳng đi qua hai điểm

Định nghĩa đường thẳng đi qua hai điểm

  • Đường thẳng là tập hợp không giới hạn các điểm nằm trên cùng một đường thẳng.
  • Đường thẳng đi qua hai điểm A và B là đường thẳng bao gồm cả hai điểm này.

Tính chất  đường thẳng đi qua hai điểm

  • Qua hai điểm A và B, chỉ có duy nhất một đường thẳng đi qua.
  • Nếu hai đường thẳng có chung hai điểm, thì chúng hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Điểm trong đường thẳng là gì?

  • Điểm là một khái niệm nền tảng trong hình học, không được định nghĩa cụ thể mà chỉ được hình dung như một hạt bụi nhỏ hoặc một chấm mực trên giấy.
  • Hai điểm khác nhau được gọi là hai điểm phân biệt. Trong bất kỳ hình học nào, mọi hình dạng đều là tập hợp của các điểm. Các điểm thường được biểu thị bằng các chữ cái in hoa.

Cách vẽ đường thẳng qua hai điểm

  • Đánh dấu hai điểm: Chọn hai điểm trên giấy và đặt tên là A và B.
  • Nối hai điểm: Đặt thước sao cho cạnh của thước đi qua cả hai điểm A và B.
  • Kẻ đường thẳng: Dùng bút chì kẻ một đường thẳng dọc theo cạnh thước qua hai điểm A và B.
  • Kéo dài: Kéo dài đường thẳng ra hai phía nếu cần.

Bài tập vận dụng 

Bài 1: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm X và Y.

Lời giải:

Cách 1: Sử dụng thước kẻ để nối hai điểm X và Y.

Cách 2: Dùng ê ke:

Đặt cạnh góc vuông của ê ke đi qua hai điểm X và Y.

Kẻ một đường thẳng dọc theo cạnh huyền của ê ke.

 

Bài 2: Cho ba điểm X, Y, Z. Hãy vẽ đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó và không đi qua điểm còn lại.

Lời giải:

Nếu X,Y, Z thẳng hàng, không thể vẽ được đường thẳng đi qua hai điểm mà không đi qua điểm còn lại.

Nếu X, Y, Z không thẳng hàng:

Vẽ đường thẳng đi qua X và Y.

Vẽ đường thẳng đi qua X và Y.

Vẽ đường thẳng đi qua X và Y.

 

Bài 3: Tìm điểm chung của hai đường thẳng a và b.

Lời giải:

Hai đường thẳng x và y có thể cắt nhau, song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai đường thẳng x và y cắt nhau, giao điểm của chúng là điểm chung.

Nếu hai đường thẳng x và y song song, chúng không có điểm chung.

Nếu hai đường thẳng x và y trùng nhau, mọi điểm trên chúng đều là điểm chung.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Vẽ hình theo yêu cầu

Vẽ hai đường thẳng x và y song song.

Vẽ đường thẳng z cắt x và y tại hai điểm X và Y.

Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A và song song với đường thẳng b.

Bài 2: Xác định quan hệ giữa điểm và đường thẳng

Cho điểm X không nằm trên đường thẳng e. Hãy cho biết điểm Y có nằm trên đường thẳng e hay không?

Bài 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M và N sao cho đường thẳng này song song với đường thẳng a.

Bài 4: Tìm điểm chung của hai đường thẳng

Tìm điểm chung của hai đường thẳng x và y sao cho điểm chung này nằm trên đường thẳng z.

Tìm điểm chung của hai đường thẳng x và y sao cho điểm chung này không nằm trên đường thẳng a.

Bài 5: Giải bài toán

Cho hai đường thẳng x và y song song. Vẽ đường thẳng c cắt a và b tại hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn thẳng XY.

Bài 6: Chứng minh

Chứng minh rằng đường thẳng x đi qua điểm Y.

Xem thê>> Tìm hiểu lý thuyết nửa mặt phẳng lớp 6 (chi tiết)

Tác giả: