Như thế nào?

Đi chùa khấn như thế nào cho đúng? Các bài khấn phổ biến 

Trong văn hóa Việt Nam, đi chùa không chỉ là hành động tâm linh mà còn là cách để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Bài viết này tiengtrungquoc.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách đi chùa khấn như thế nào cho đúng để đạt được những điều bạn cầu nguyện, cùng với các bài khấn phổ biến mà bạn có thể sử dụng

Chuẩn bị trước khi đi chùa

Chuẩn bị trước khi đi chùa khấn như thế nào cho đúng

Chuẩn bị trước khi đi chùa cần chuẩn bị như thế nào

Trước khi đến chùa, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ thể chất đến tinh thần:

  • Vệ sinh cá nhân: Giữ gìn sạch sẽ, tắm rửa trước khi đi chùa để thể hiện sự tôn trọng.
  • Trang phục phù hợp: Mặc quần áo gọn gàng, kín đáo, tránh màu sắc lòe loẹt.
  • Những vật phẩm cần mang theo: Hoa, trái, nhang, đèn là những lễ vật không thể thiếu.
  • Tâm trạng và thái độ: Giữ tâm trạng thanh tịnh, tôn trọng nơi tâm linh.

Đi chùa khấn như thế nào – Văn khấn lễ phật

Đi chùa khấn như thế nào - Văn khấn lễ phật

Đi chùa khấn như thế nào – Văn khấn lễ phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Ngày hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …….,

Tín chủ con tên là …………………………..,

Đang cư ngụ tại …………………………..

Con cùng toàn thể gia đình thành tâm đứng trước Đại Hùng Bảo Điện của Chùa …….., xin được dâng nén tâm hương, cung kính lạy bái:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả Chư Phật mười phương, Vô thượng sư Phật pháp, Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, và các Thánh hiền Tăng già.

Chúng con, đệ tử Phật, dù đã từng lầm lạc trong si mê và nặng nề với nghiệp chướng.

Ngày nay, chúng con tới trước Phật đài, thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm, nguyện từ bỏ mọi điều ác, chỉ làm việc lành, luôn nhớ ơn và trông cậy vào sự gia hộ của Đức Phật, Quan Âm Bồ Tát, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ và các Hộ pháp Thiên thần.

Xin hãy ban phước lành cho chúng con và gia đình, để tâm hồn chúng con không còn phiền muộn, thể xác không mắc bệnh tật, và mỗi ngày chúng con được sống yên bình, làm việc theo lời Phật dạy, để cuộc đời được hanh thông, và mãi mãi hưởng ơn Phật pháp.

Xin cứu độ cho cha mẹ, anh em và bà con trong gia đình cùng tất cả chúng sinh, để mọi người cùng thành tựu con đường Phật đạo.

Chúng con nguyện cầu với lòng thành kính và xin được sự chứng giám của Ngài.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Xem thêm>>> Tìm hiểu đau bụng đẻ như thế nào thì đi bệnh viện kịp thời

Đi chùa khấn như thế nào – Văn khấn Quan Thế âm Bồ Tát

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát.

Hôm nay là ngày ……. tháng ……. năm …….,

Tín chủ con tên là …………………………..,

Đang cư ngụ tại …………………………..

Trước ảnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, con thành tâm kính lạy, dâng lên Ngài nén tâm hương, cung kính mời Ngài chứng giám lòng thành và nguyện vọng của con.

Quan Thế Âm Bồ Tát là đấng từ bi, luôn lắng nghe và giải thoát nỗi khổ của chúng sinh. Con xin kính mời Ngài:

Xin Ngài gia hộ cho con và gia đình con luôn được bình an, hạnh phúc, tránh xa bệnh tật và tai ương.

Xin Ngài soi sáng con đường tu học của con, giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để tiến bộ mỗi ngày.

Xin Ngài thương xót giải thoát cho những ai đang chịu đựng khổ đau, bệnh tật, mang lại an lành và bình yên cho mọi người.

Con xin hứa sẽ sống tốt, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người nghèo khó, không làm điều ác, luôn giữ gìn tâm hồn trong sáng và hướng thiện.

Con cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi nhìn xuống, chứng giám cho lời nguyện cầu chân thành của con, và ban phước lành cho con cùng gia đình, để mọi việc luôn được hanh thông và suôn sẻ.

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (3 lần, 3 lạy)

Đi chùa khấn như thế nào – Văn khấn Đức Thánh Hiền

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con xin sụp lạy trước Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …..,

Tín chủ con tên là …………………………………………………………………………………………………,

Địa chỉ cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………………

Chúng con cung kính dâng lên lễ vật gồm bạc, trái cây, hương và hoa.

Xin Tam Bảo làm chứng, Đức Thánh Hiền làm nhân chứng, và xin Ngài từ bi ban phước cho con có được sự an lành, sức khỏe tràn đầy, sự bình yên và thịnh vượng trong gia đình.

Chúng con thành tâm kính nguyện, xin Ngài chiếu cố và phù hộ để gia đình chúng con đạt được mọi điều ước nguyện, lòng nguyện được thành tựu.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông

Con xin kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, và Già Lam Chân Tể.

Ngày hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …..,

Con tên là …………………………………………………………………………………………………,

Hiện đang sinh sống tại: ………………………………………………………………………………..

Con cùng gia đình đến chùa, dưới điện Đức Ông, để thành kính dâng lễ (nếu có đang lễ vật, “kính dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”). Con xin kính tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả, người từ các cảnh giới cao thượng, xin hãy quan sát và nhìn xuống.

Con cũng xin kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể, người quản lý nội tự và các Thánh Chúng trong khuôn viên này.

Con biết mình sinh sống trong cõi trần gian, nơi có nhiều sai lầm, hôm nay con xin tỏ lòng thành kính, cầu xin Đức Ông tỏa đức hiếu sinh, xin rủ lòng từ bi bao bọc và che chở cho chúng con, suốt mùa hè và mùa đông, xóa bỏ mọi bệnh tật và tai ương, mang đến sự may mắn và phúc lộc, để mọi ước nguyện và cầu xin của chúng con đều thành tựu.

Con thành tâm dâng lễ bạc, cúi xin Ngài phù hộ và độ trì cho chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn cầu tài lộc, bình an ở ban tam bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con kính lạy Mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, và Thiên Long Bát Bộ.

Ngày hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …..,

Con tên là ………………………………………………………………………………………………………………..,

Hiện đang sinh sống tại: ………………………………………………………………………………………………

Con cùng gia đình thành tâm dâng lễ bạc và sớ trạng (nếu có, đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin tận tâm kính lễ:

Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngũ bách danh tầm thanh, cứu khổ cứu nạn.

Kính lạy Đức Hộ Pháp và chư Thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Chúng con cầu xin các Ngài từ bi nhìn xuống, phù hộ độ trì cho con, và nguyện được …… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Chúng con nguyện xin các Ngài chấp nhận lễ bạc và tâm thành của con, làm chứng cho con được hóa giải mọi tai ương, đem đến điều lành, tiêu trừ điều dữ, phát lộc phát tài, và gia đình được mạnh khỏe, thuận hòa an khang thịnh vượng.

Với nhiều lầm lỗi trong cuộc sống trần tục, chúng con cầu mong Phật và Thánh từ bi tha thứ, cho con và gia đình được qua khỏi nạn nguy, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến, ước nguyện thành tựu.

Con và gia đình thành tâm dâng lễ bạc, cúi xin được các Ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cách hạ lễ khi đi chùa

Sau khi hoàn tất nghi thức cúng lễ, chúng ta tiến hành hạ lễ. Theo phong tục truyền thống, việc hạ lễ thường được thực hiện sau một tuần kể từ khi cắm nhang. Để chuẩn bị cho việc này, sau khi nhang đầu tiên cháy hết một tuần, bạn nên cắm một tuần nhang mới và làm lễ vái ba lần trước mỗi ban thờ. Tiếp theo, hãy tiến hành hóa vàng sớ và các giấy tờ khác đã dùng trong lễ. Sau khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể tiếp tục thực hiện các nghi lễ cúng khác.

Riêng đối với các vật dụng trên bàn thờ như gương, lược dành cho cô thờ, cậu thờ, bạn cần giữ chúng yên vị trên bàn thờ. Nếu có không gian riêng để lưu giữ những vật này, hãy thu gom chúng lại và đặt tại nơi đã chỉ định.

Những nguyên tắc, lưu ý khi đi lễ chùa

Những nguyên tắc, lưu ý khi đi lễ chùa

Lưu ý khi đi lễ chùa bạn cần chánh

Dưới đây là các ý chính của đoạn văn về những quy tắc khi đi chùa, được trình bày rõ ràng và theo từng điểm:

Kiêng quan hệ vợ chồng: Trước khi đi chùa, cần kiêng quan hệ vợ chồng. Nếu đã có quan hệ, bạn cần đợi ít nhất 6 tiếng để đảm bảo tâm hồn thanh tịnh trước khi vào chùa.

Tránh đi chùa vào ngày lễ lớn: Không nên đi chùa vào các ngày lễ quan trọng như Vu Lan và Phật đản để tránh gây phiền nhiễu cho không gian tôn nghiêm.

Mặc trang phục phù hợp: Khi đi chùa, nên mặc trang phục kín đáo, giản dị, tránh mặc quần áo hở hang hoặc có màu sắc lòe loẹt.

Không trang điểm hay xịt nước hoa: Khi tham gia các nghi lễ tại chùa, bạn không nên trang điểm đậm hoặc xịt nước hoa.

Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt: Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt không nên đến chùa để giữ gìn sự tôn kính của nơi thờ tự.

Để lại đồ dùng cá nhân trước khi vào tam bảo: Khi mang theo túi xách, mũ, áo khoác, hoặc các vật dụng khác, cần đặt tất cả những vật này xuống trước khi vào khu vực tam bảo để bái Phật, thể hiện sự tôn trọng và duy trì trật tự tại nơi linh thiêng.

Tác giả: