Địa lí khám phá Trái Đất, từ địa hình, khí hậu đến dân cư và văn hóa. Nó giúp hiểu rõ sự phân bố và tương tác giữa các vùng lãnh thổ,