Www.vr.org.vn tra cứu phạt nguội

     

Bước 1:Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông:http://www.csgt.vn/. MụcTra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.