Virgo là gì

     
the sixth sign of the zodiac, relating khổng lồ the period 23 August to lớn 22 September , represented by a young woman, or a person born during this period:

Bạn đang xem: Virgo là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự tiengtrungquoc.edu.vn.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


the sixth sign of the zodiac, covering the period August 23 to lớn September 22 và represented by a young woman, or a person born during this period
*

a metal object, usually with a part shaped like an arrow, that is put on vị trí cao nhất of a high building and turns to lớn show which way the wind is blowing from

Về việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Clearing the air and chopping và changing (Idioms and phrases in newspapers)


*

*

Xem thêm: Aston Villa Đấu Với Liverpool, Kết Quả Aston Villa Vs Liverpool

cải tiến và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kĩ năng truy cập tiengtrungquoc.edu.vn English tiengtrungquoc.edu.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng tía Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語