Ủy ban quốc gia unesco việt nam

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ra quyết định 251-TTg năm 1977 về việc ra đời Ủy ban đất nước UNESCO của việt nam do Thủ tướng chính phủ ban hành
MỤC LỤC VĂN BẢN

Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

do chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính của văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,...

Bạn đang xem: Ủy ban quốc gia unesco việt nam

Nếu chưa là Thành Viên, mời các bạn Đăng cam kết Thành viên trên đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính của văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời các bạn Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính của văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời bạn Đăng cam kết Thành viên tại đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính của văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời chúng ta Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính của văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,...

Xem thêm: Lycopene Có Tác Dụng Gì - Lợi Ích Sức Khỏe Của Lycopene

Nếu chưa là Thành Viên, mời chúng ta Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính của văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời các bạn Đăng ký kết Thành viên trên đây


Bạn Đang Đăng Nhập member Free!

do Đăng Nhập member Free nên bạn chỉ xem được nằm trong tính và nội dung của văn bản. chúng ta chưa xem được văn bản toàn văn, hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

nếu còn muốn làm member Basic / Pro, mời bạn Chuyển Đổi các loại Thành Viên trên đây.


Bạn Đang Đăng Nhập member Basic!

vày Đăng Nhập member Basic nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính, nội dung của văn bản, câu chữ toàn văn, hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc. các bạn chưa coi được Văn bạn dạng tiếng Anh, ...