Từ điển tiếng anh kinh tế

     

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kinh tế được tiengtrungquoc.edu.vn English Center tổng hợp, giúp chúng ta học chuyên ngành kinh tế tài chính ứng dụng nhanh trong học tập với công việc.

*
Từ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành kinh tế – tiengtrungquoc.edu.vn English Center

Cùng xem bọn họ đã biết được bao nhiêu từ trong số 270 tự vựng siêng ngành kinh tế này rồi nha ^^

1 Account holder Chủ tài khoản
2 Accounts clerk Nhân viên kế toán
3 Accounts department Phòng kế toán
4 Adjust Điều chỉnh
5 Afford Có khả năng mua, cài đặt được
6 Agent Đại lý, đại diện
7 Agricultural Thuộc nông nghiệp
8 Air consignment note Vận giao dịch không
9 Airfreight Hàng hoá chở bằng máy bay
10 Airway bill Vận deals không
11 Assistant manager Phó phòng, trợ lý trưởng phòng
12 Assume Giả định
13 Assumption Giả định
14 Back up Ủng hộ
15 Be regarded as Được coi như là
16 Belong to Thuộc về ai…
17 Bill Hoá đơn
18 Bill of Lading Vận đơn đường biển
19 Bleep Tiếng kêu bíp
20 Business firm Hãng khiếp doanh
21 Calendar month Tháng theo lịch
22 Cause Gây ra, gây nên
23 Circulation & distribution of commodity Lưu thông cung cấp hàng hoá
24 Co/company Công ty
25 Combined transport document Vận 1-1 liên hiệp
26 Commodity Hàng hoá
27 Compare So sánh với
28 Confiscation Tịch thu
29 Consignment note Vận đơn, phiếu gửi tất nhiên hàng hoá ghi rõ cụ thể hàng hoá
30 Consumer Người tiêu dùng
31 Conversion Chuyển thay đổi (tiền, hội chứng khoán)
32 Coordinate Phối hợp, điều phối
33 Correspondence Thư tín
34 Currently Hiện hành
35 Customs barrier Hàng rào thuế quan
36 Customs clerk Nhân viên hải quan
37 Customs documentation Chứng trường đoản cú hải quan
38 Customs official Viên chức hải quan
39 Decision-makingRa quyết định
40 Decrease Giảm đi
41 Depreciation Khấu hao
42 Derive fromThu được từ
43 Desire Mong muốn
44 Deteriorate Bị hỏng
45 Docks Bến tàu
46 Doubt Nghi ngờ, ko tin
47 Dumping Bán phá giá
48 Earn one’s living Kiếm sống
49 Earnest money Tiền để cọc
50 Economic blockade Bao vây khiếp tế
51 Economic cooperation Hợp tác kinh tế
52 Either…….. Or Hoặc…hoặc
53 Elastic Co dãn
54 Embargo Cấm vận
55 Embargo Cấm vận
56 Encourage Khuyến khích
57 Equal Cân bằng
58 Essential Quan trọng, thiết yếu
59 Existence Sự tồn tại
60 Export manager Trưởng phòng xuất khẩu
61 Exports Hàng xuất khẩu
62 Extract Thu được, phân tách xuất
63 Fairly Khá
64 Farm Trang trại
65 Financial policies Chính sách tài chính
66 Financial year Tài khoá
67 Foodstuff Lương thực, thực phẩm
68 Foreign currency Ngoại tệ
69 Freight forwarder Đại lý, (hãng, người) chuyển hàng
70 Given Nhất định
71 Glut Sự dư thừa, vượt thãi
72 Goods Hàng hoá
73 Government is chiefly concerned with controlling inflation Nhà nước tất yếu là suy xét vấn đề này rồi
74 GuaranteeBảo hành
75 Handle Xử lý, buôn bán
76 Hoard/ hoarder Tích trữ/ bạn tích trữ
77 Home/ Foreign maket Thị trường trong nước/ ko kể nước
78 Household Hộ gia đình
79 Household goods Hàng hoá gia dụng
80 Imply Ngụ ý, hàm ý
81 In order to Để
82 In response to” tương xứng với, cân xứng vớiIn response to” khớp ứng với, tương xứng với
83 In turn Lần lượt
84 Increase Tăng lên
85 Inelastic Không co dãn
86 InflationSự lân phát
87 Instalment Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
88 Insurance Bảo hiểm
89 Intend Dự định, tất cả ý định
90 Interdependent Phụ trực thuộc lẫn nhau
91 Internal line Đường dây nội bộ
92 International economic aid Viện trợ kinh tế tài chính quốc tế
93 Invoice Hoá đơn
94 Invoice Hoá đối chọi (danh mục sản phẩm & hàng hóa và giá cả)
95 Joint venture Công ty liên doanh
96 Junior accounts clerk Nhân viên kế toán tài chính tập sự
97 Liability Khoản nợ, trách nhiệm
98 Like Như, như thể như
99 Loan Vay
100 Locally Trong nước
101 Macro-economicKinh tế vĩ mô
102 Maintain Duy trì, bảo dưỡng
103 Maize Ngô
104 Make sense Có ý nghĩa, phù hợp lý
105 Make up Tạo nên, chế tạo thành
106 Market economyKinh tế thị trường
107 Memo (memorandum) Bản ghi nhớ
108 Memorandum Bản ghi nhớ
109 Micro-economicKinh tế vi mô
110 Mine Mỏ
111 Minerals Khoáng sản, khoáng chất
112 Mode of payment Phuơng thức thanh toán
113 Moderate price Giá cả đề nghị chăng
114 Monetary activities Hoạt động tiền tệ
115 Mortage Cầm chũm , ráng nợ
116 National economy Kinh tế quốc dân
117 Natural Thuộc từ nhiên
118 Nature Bản chất, trường đoản cú nhiên
119 Non- agriculturalNon ko thuộc nông nghiệp
120 Note Nhận thấy, nghi nhận
121 Over production Sự cấp dưỡng quá nhiều
122 Parallel Song song với
123 Payment in arrear Trả tiền chậm
124 Percentage Tỷ lệ phần trăm
125 Perishable Dễ bị hỏng
126 Person Friday Nhân viên văn phòng
127 Photocopier Máy sao chụp
128 Planned economyKinh tế kế hoạch
129 Plc/public limited company Công ty hữu hạn cổ phần công khai
130 Preferential duties Thuế ưu đãi
131 Price_ boom Việc chi phí tăng vọt
132 Priority Sự ưu tiên
133 Produce Sản xuất
134 Pro-forma invoicePro bạn dạng hoá đối chọi hoá giá
135 Provide Cung cấp
136 Purchase Mua, tậu, sắm
137 Pursue Mưu cầu
138 Qty Ltd / Proprietary Limited Công ty trách nhiệm hữu hạn (ở Úc)
139 Reflect phản ánh
140 Regulation Sự điều tiết
141 Report Báo cáo
142 Result Đưa đến, dẫn đến
143 Seafreight Hàng chở bằng đường biển
144 Senior accounts clerk Kế toán trưởng
145 Service Dịch vụ
146 Share Cổ phần
147 Shareholder Người góp cổ phần
148 Sharply Rất nhanh
149 Shorthand Tốc ký
150 Speculation/ speculator Đầu cơ/ bạn đầu cơ
151 State Nói rõ, khẳng định
152 Statement Lời tuyên bố
153 Steeply Rất nhanh
154 Substituable Có thể vắt thế
155 Suit Phù hợp
156 Sum-totalSum tổng
157 Surplus Thặng dư
158 Surplus wealth Chủ nghĩa tư phiên bản sống được là nhờ tính năng này đây
159 Taken literally Nghĩa đen
160 Tend Có xu hướng
161 The openness of the economySự mở cửa của nền tởm tế
162 Throughout Trong phạm vi, khắp …
163 Tranfer Chuyển khoản
164 Transform Chuyển đổi, đổi mới đổi, thế đổi
165 Undertake Trải qua
166 Unregulated và competitive market Thị trường tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không
167 Utility Độ thoả dụng
168 Well-beingWell phúc lợi
169 Wheat Lúa mì
170 Willingness Sự bằng lòng, vui lòng
171Account holder Chủ tài khoản
172Active/ brisk demand Lượng cầu nhiều
173Administrative cost Chi giá tiền quản lý
174Affiliated/ Subsidiary company Công ty con
175Agent Đại lý, đại diện
176Average annual growth Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm
177Capital accumulation Sự tích luỹ bốn bản
178Central Bank Ngân hàng trung ương
179Circulation & distribution of commodity Lưu thông trưng bày hàng hoá
180Confiscation Tịch thu
181Conversion Chuyển thay đổi (tiền, triệu chứng khoán)
182Co-operative Hợp tác xã
183Current account Tài khoản vãng lai
184Customs barrier Hàng rào thuế quan
185Depreciation Khấu hao
186Depression Tình trạng đình đốn
187Distribution of income  Phân phối thu nhập
188Downturn Thời kỳ suy thoái
189Dumping Bán phá giá
190Earnest money Tiền để cọc
191Economic blockade Bao vây ghê tế
192Economic cooperation Hợp tác ktế
193Effective demand  Nhu ước thực tế
194Effective longer-run solution Giải pháp lâu hơn hữu hiệu
195Embargo Cấm vận
196Excess amount Tiền thừa
197Expiry date Ngày hết hạn
198Finance minister Bộ trưởng tài chính
199Financial crisis Khủng hoảng tài chính
200Financial market Thị trường tài chính
201Financial policies Chính sách tài chính
202Financial year Tài khoán
203Fixed capital Vốn gắng định
204Foreign currency Ngoại tệ
205Gross Domestic Product (GDP) Tổng thành phầm quốc nội
206Gross National Product (GNP) Tổng thành phầm quốc dân
207Guarantee Bảo hành
208Hoard/hoarder Tích trữ/ bạn tích trữ
209Holding company Công ty mẹ
210Home/foreign market Thị trường vào nước/ ngoài nước
211Indicator of economic welfare Chỉ tiêu phúc lợi ktế
212Inflation Sự lân phát
213Instalment Phần trả góp mỗi lần mang đến tổng số tiền
214Insurance Bảo hiểm
215Interest Tiền lãi
216International economic aid Viện trợ kinh tế quốc tế
217Invoice Hoá đơn
218Joint stock company Công ty cổ phần
219Joint venture Công ty liên doanh
220Liability Khoản nợ, trách nhiệm
221Macro-economic Kinh tế vĩ mô
222Managerial skill Kỹ năng quản lí lý
223Market economy Kinh tế thị trường
224Micro-economic Kinh tế vi mô
225Mode of payment Phuơng thức thanh toán
226Moderate price Giá cả bắt buộc chăng
227Monetary activities Hoạt động tiền tệ
228Mortgage Cầm thế , vậy nợ
229National economy Kinh tế quốc dân
230National firms Các doanh nghiệp quốc gia
231Non-card instrument Phương tiện giao dịch không sử dụng tiền mặt
232Non-profit Phi lợi nhuận
233Obtain cash Rút chi phí mặt
234Offset Sự bù đáp thiệt hại
235On behalf Nhân danh
236Open cheque Séc mở
237Operating cost Chi tổn phí hoạt động
238Originator Người khởi đầu
239Outgoing Khoản bỏ ra tiêu
240Payment in arrear Trả tiền chậm
241Per capita income Thu nhập bình quân đầu người
242Planned economy Kinh tế kế hoạch
243Potential demand Nhu cầu tiềm tàng
244Preferential duties Thuế ưu đãi
245Price-boom Việc chi phí tăng vọt
246Purchasing power Sức mua
247Rate of economic growth Tốc độ lớn lên ktế
248Real national income Thu nhập quốc dân thực tế
249Recession Tình trạng suy thoái
250Regulation Sự điều tiết
251Remittance Sự gửi tiền
252Remitter Người gửi tiền
253Remote banking Dịch vụ bank từ xa
254Retailer Người buôn bán lẻ
255Revenue Thu nhập
256Security courier services Dịch vụ vận tải bảo đảm
257Settle Thanh toán
258Share Cổ phần
259Shareholder Cổ đông
260Sole agent Đại lý độc quyền
261Speculation/ speculator Đầu cơ/ người đầu cơ
262Supply and demand Cung cùng cầu
263Surplus Thặng dư
264The openness of the economy Sự xuất hiện của nền ktế
265Transfer Chuyển khoản
266Transnational corporations Các doanh nghiệp siêu quốc gia
267Treasurer Thủ quỹ
268Turnover Doanh số, doanh thu
269Voucher Biên lai, triệu chứng từ
270Withdraw Rút chi phí ra
   

Ngoài ra để hoàn toàn có thể sử dung các từ vựng giờ Anh chăm ngành tởm tế tốt hơn, không biến thành hiểu nhầm, các bạn hãy tra phiên âm đúng đắn của các từ bằng từ điển Oxford trước. Kế tiếp luyện phạt âm những từ trên chúng ta nha. Bạn có thể tham khảo Cách vạc âm 44 âm trong tiếng Anh nhanh, dễ hiểu nhất để luyện tập nhé!