Trường học thân thiện học sinh tích cực là gì

     
*
Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Xây dựng trường học thân thiệnvà tiểu luận về học sinh tích cựctrên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Bạn đang xem: Trường học thân thiện học sinh tích cực là gì


Mục lục ẩn
1 I. Các nội dung có liên quan đến đề tài: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
1.1 1. Thế nào là “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” * Trường học thân thiện
1.2 2. Mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
1.3 3. Yêu cầu và nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
2 II. Thực trạng việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
2.1 1. Đặc điểm tình hình nhà trường
2.2 2. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường
3 III. Những biện pháp chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tại trường mầm non Na Mao năm
3.1 1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền.
3.2 2. Thực hiện nội dung cuộc vận động
3.3 3. Kết quả đạt được Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
4 III. Khả năng ứng dụng Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
5 IV. Bài học kinh nghiệm:

I. Các nội dung có liên quan đến đề tài: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

1. Thế nào là “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” * Trường học thân thiện

Trường học thân thiện trước hết là nơi tiếp nhận tất cả trong độ tu i quy đ nh đến trường. Nhà trường phải tạo điều kiện để thực hiện bình đ礈ng về quyền học tập và vui chơi cho trẻ

Trường học thân thiện là trường học có chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Các cô giáo phải thân thiện trong dạy học, thân thiện trong cách đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của trẻ, đánh giá công b ng, khách quan với lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo.

Trường học thân thiện là trường học có môi trường sống lành mạnh, an toàn, sạch sẽ, là trường học có cơ sở vật chất đảm bảo các quyền tự nhiên thiết yếu cho trẻ như: Ph ng học sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, có sân chơi bái tập, có cây xanh, cây cảnh và cây bóng mát

Trường học thân thiện là nơi huy động có hiệu quả sự tham gia của chính quyên, đ a phương, các t chức đoàn thể trong và ngoài xã, các bậc cha m học sinh, cán bộ giáo viên c䁢ng đồng l ng, đồng sức để xây dựng nhà trường. (Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Học sinh tích cực: Là trẻ chủ động, sáng tạo trong học tập và nâng cao dần các thói quen, ý thức tìm t i, tự đề xuất và giải quyết các vấn đề để nh m đạt được kết quả học tập cao nhất.

Trẻ hăng hái nhận phần việc cụ thể, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc chăm sóc, bảo vệ và làm sạch thêm cảnh quan môi trường ở trường cũng như ở nhà. Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lớp học. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, văn nghệ và các tr chơi dân gian.

2. Mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Trong môi trường trường học thân thiện trẻ em sẽ cảm nhận được trải nghiệm chính bản thân mình vào các hoạt động tập thể, các tr chơi dân gian.

Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực của trẻ. Trong môi trường phát triển toàn diện đó trẻ hứng thú, chủ động tìm t i khám phá dưới sự chỉ đạo của cô giáo.

3. Yêu cầu và nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Yêu cầu: Tập trung các nguồn lực để giải quyết những tồn tại về cơ sở vật chất, trang thiết b dạy học, tạo điều kiện cho trẻ đến trường được an toàn thân thiện, vui vẻ.

Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động vui chơi và học tập trong nhà trường với thái độ chủ động, mạnh dạn, tự tin. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của cô giáo để đáp ứng với yêu cầu của Giáo dục mầm non

Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các t chức đoàn thể, các bậc cha m học sinh tham gia thực hiện. Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện thực tế của đơn v .(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

* Nội dung: Thực hiện tốt theo nội dung đánh giá thực hiện phong trào “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

o ây dựng trường, lớp đảm bảo xanh o sạch o đ p, an toàn.

o Giáo viên thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tốt, ph䁢 hợp với tâm sinh lý từng độ tu i.

o Trẻ hoạt động tích cực trong mọi hoạt động, mạnh dạn, l ph p, có ý thức bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp học, tạo môi trường thân thiện.

o T chức tốt các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

o Huy động sự tham gia của cộng đồng, tham mưu tốt với chính quyền đ a phương và các bậc cha m trẻ để thực hiện phong trào.

o Tính sáng tạo trong công tác t chức chỉ đạo hoạt động của phong trào.

II. Thực trạng việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

1. Đặc điểm tình hình nhà trường

Trong đó cán bộ QL: r , giáo viên: 1 , nhân viên y tế: r1, kế toán: r1 a. Thuận lợi:

ược sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ph ng Giáo dục – ào tạo ại Từ. Rự quyết tâm của Hội đồng sư phạm nhà trường trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 nên cơ sở vật chất khá khang trang, đầy đủ. Cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nhất trí, biết giúp đỡ đồng nghiệp c䁢ng tiến bộ, điều kiện công tác tương đối n đ nh giáo viên được giảng dạy được dự đầy đủ các khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành hàng năm. phương và cha m học sinh đồng tình hưởng ứng cao khi trường triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Khó khăn:

Tình hình kinh tế của đ a phương c n gặp nhiều khó khăn, đời sống đ a bàn v䁢ng nông thôn, nên việc đầu tư cơ sở vật tạo sân chơi cho các em c n hạn chế .

trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng các trang thiết b , cơ sở vật chất để t chức các hoạt động vui chơi để tạo điều kiện cho các em “Mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui” chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại.

2. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường

Tiếp tục nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Ngành : Chỉ thriarrUiCTo
BGTế hoạch sốr i HoBGT ngày.. của Bộ Giáo dục ào tạo
về phong trào “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai
đoạn………–……… ế hoạch số 1a ri HoGngàycủa Giám đốc sở
GT Thái nguyênế hoạch sốa i HoGngày.. của Ph ng
GTvề việc triển khai phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” năm học ………o ………và giai đoạn ………– ………

(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Về phía nhà trường

Nhà trường báo cáo tham mưu với cấp ủy ảng, chính quyền đ a phương, hội cha m học sinh, các đoàn thể trong nhà trường, những vấn đề, nội dung quan trọng cần thực hiện trong năm học.

Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào, xây dựng một kế hoạch chi tiết cụ thể cho năm học, từng tháng ph䁢 hợp với tình hình thực tế ở trường.

T chức hội ngh cán bộ công chức đầu năm, đại diện các t chức trong nhà trường, các t chuyên môn và các cá nhân c䁢ng ký cam kết thực hiện phong trào.

Cuối năm học các thành viên trong ban chỉ đạo đi kiểm tra và đánh giá theo thang điểm được qui đ nh. T ng kết phong trào có động viên khen thưởng k p thời

Ngoài ra người hiệu trưởng phải có uy tín, thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vai tr đầu mối của mình trong việc tham mưu thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, vận động từ nhiều nguồn lực, đầu tư tu b , cải tạo nâng cấp, là cầu nối đồng thuận giữa nhà trường và cha m học sinh, giữa nhân dân với đ a phương.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về sự cần thiết phải xây dựng “Nhà trường thân thiện, nhà giáo trách nhiệm, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường .

Tiếp tục đẩy mạnh đ i mới quản lý và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học phấn đấu không có tiết giảng k m chất lượng.

Thực hiện phong trào thi đua với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo viên cần quan tâm dạy nhân cách phẩm chất đạo đức, lối sống cho trẻ, nh m khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của trẻ.

Tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết b để khắc phục về cơ sở vật chất, trang thiết b dạy học, sân chơi, bãi tập, cảnh quang sư phạm nhà trường, để mỗi ngày học sinh đến trường thật sự là an toàn, thân thiện và vui vẻ.

Tạo điều kiện phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và tính chủ động sáng tạo của mỗi cô giáo nh m đáp ứng ngày càng cao về đ i mới nội dung chương trình đào tạo trong điều kiện hội nhập hiện nay.(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Về phía giáo viên

Tập thể giáo viên phải có l ng yêu nghề và tâm huyết với nghề nghiệp, luôn thực hiện phương châm “tất cả vì trẻ thơ”.

hông chỉ tận tâm trong giảng dạy và giáo dục học sinh mà phải đẩy mạnh đ i mới phương pháp dạy học với phương pháp chủ yếu là “cô t chức, tr hoạt động”, “cô chỉ đạo, tr chủ động”, “thầy tr tương tác”, tạo cho trẻ tự tin và hứng thú trong học tập và có động cơ học tập đúng đắn. Có như vậy mới phát huy hết khả năng sáng tạo, tính tự giác và tích cực học tập của học sinh. Giáo viên phải gần gũi không những chỉ hiểu về năng lực học tập mà c n hiểu cả tâm tư nguyện vọng của từng trẻ, nhất là với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em cá biệt.

Trong sáng và công tâm trong quan hệ ứng xử với trẻ. Thực hiện giao tiếp sư phạm dạy học có hiệu quả, ph䁢 hợp với điều kiện để giúp cho trẻ tự tin trong quá trình học tập.

Chú ý rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ như: kỹ năng giao tiếp, ứng xử hợp lý các tình huống trong cuôc sống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lao động tự phục vụ, kỹ năng vượt qua những khó khăn để các em có thể thích ứng với xã hội rèn luyện và bảo vệ sức khỏe.

Xem thêm: Giá Kệ Để Chăn Ga Gối Đệm Nên Dùng, Giá Kệ Để Hàng Chăn Ga Gối Đệm

ích thích trẻ tham gia một cảnh hứng thú trong học tập và các hoạt động khác trong nhà trường với thái độ tự giác chủ động và sáng tạo, giúp cho trẻ hứng thú trong học tập và tham gia vào các hoạt động, rèn luyện gắn bó hơn với trường với lớp. Chú ý rèn luyện kỹ năng hướng dẫn t chức các hoạt động tập thể và theo dõi nắm tình hình của lớp nhất là giáo viên chủ nhiệm.

III. Những biện pháp chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tại trường mầm non Na Mao năm

học ,………- ,………

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền.

Các hoạt động của nhà trường đều phải gắn, kết phối hợp các ban ngành, đoàn thể của đ a phương. ồng thời triển khai phong trào này tới 1rr% các bậc cha m học sinh nhà trường, bởi các bậc cha m là lực lượng không thể thiếu đối với công tác giáo dục của nhà trường.

ối với nhà trường, việc làm đầu tiên: Là tiếp tục triển khai cụ thể mục đích, yêu cầu các văn bản chỉ đạo thực hiện “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên, sau đó xây dựng kế hoạch thực hiện trên cơ sở hướng dẫn thực hiện kế hoạch của Rở Giáo dục, Ph ng Giáo dục. Thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo cụ thể rõ ràng, ph䁢 hớp với l nh vực công tác. Các thành viên trong Ban chỉ đạo phải có tâm quyết trong việc t chức thực hiện phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công. ây dựng kế hoạch thực hiện, t chức phát động phong trào thi đua với các thành viên trong trường, với Ban đại diện cha m học sinh và lồng gh p với các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

o T chức sơ, t ng kết phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với sơ, t ng kết trong năm học. Bình x t cá nhân thực hiện tốt phong trào, nhân điển hình, đề ngh khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt phong trào.

o ể phong trào mang tính khả thi và có hiệu quả tốt, ngay từ đầu năm

học ,……… – ……… nhà trường đã t chức cho 1rr% cán bộ, giáo viên trường ký

cam kết thực hiện phong trào này.

2. Thực hiện nội dung cuộc vận động

a.1. ây dựng trường, lớp đảm bảo xanh o sạch o đ p, an toàn

ây dựng môi trường luôn xanh o sạch o đ p o an toàn được tăng cường: Ông bà ta có câu: “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm”, mái trường, lớp học cũng như là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Bởi lẽ thời gian lớn trẻ ở cả ngày, được học tập, vui chơi, sinh hoạt. Nếu chúng ta không quan tâm xây dựng CRVC, trang thiết b sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. ề tạo cho trẻ được học dưới mái trường thân thiện “ anh o sạch o đ p o an toàn”, tạo cảm giác gần gũi, an toàn ph䁢 hợp với tâm sinh lý trẻ, khuyến khích trẻ hứng thú tham gia hoạt động, khám phá thiên nhiên, sinh hoạt vui chơi tập thể. Nhà trường đã vận động kinh phí của cha m học sinh, đ đất để trồng cây xanh, huy động mỗi cha m học sinh ủng hộ một chậu hoa nhỏ tạo thành góc thiên nhiên cho trẻ tham quan, học tập, chăm sóc. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trồng một cây xanh tạo bóng mát cho trẻ vui chơi, tận dụng các hiên, hành lang của các lớp để cây cảnh cho trẻ chăm sóc tưới nước, nhặt lá úa vàng, nh m giáo dục trẻ ý thức giữ gìn, chăm sóc, biết bảo vệ cây, bảo vệ môi trường.

Giáo viên thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tốt, ph䁢 hợp với tâm sinh lý từng độ tu i.(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

T chức chỉ đạo giáo viên, dạy học có hiệu quả, kích thích sự khám phá tích cực học tập của trẻ, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ: Hưởng ứng với các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, của nhà trường đã triển khai toàn trường, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đ i mới phương pháp dạy học và quản lý. Nhà trường, giúp giáo viên có kỹ năng cộng tác, tìm kiếm, chia sẻ thông tin , tư liệu c䁢ng đồng nghiệp.

Thực hiện đ i mới phương pháp dạy học, trọng tâm là phương pháp dạy học là” Lấy trẻ làm trung tâm”. Tăng cường cho trẻ tu i thực hành trên máy tiếp cận công nghệ mới “học qua chơi, chơi mà học”. Với nhiều bài giảng điện tử, phần mềm tr chơi sáng tạo của giáo viên, giúp trẻ học tập, khám phá tính t m , ham hiểu biết, năng lực sáng tạo của trẻ.

Thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên tự tham gia học vi tính. ến nay 1rr% GV có máy vi tính và soạn bài, thu thập thông tin qua mạng

Quan tâm hướng dẫn giáo viên rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Nh m giúp trẻ hình thành kỹ năng sống, trong hoạt động giáo dục hàng ngày của trẻ , nhà trường luôn coi trọng việc hướng dẫn giúp đỡ giáo viên về luyện tập cho trẻ những kỹ năng giao tiếp, ứng xử đúng mực, hình thành thói quen nề nếp, biết sống thân thiện, yêu thương nhau, trong khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, không đánh bạn Trong hoạt động giáo dục, nội dung được lồng gh p thông qua các chủ điểm như: Trường mầm non, Bản thân, Gia đình . Nh m giúp trẻ năng động, cộng tác giúp đỡ c䁢ng cô và các bạn

Ví dụ: Trong giờ ăn, trẻ biết giúp cô kê bàn ghế , lấy bát thìa, ăn xong biết thu dọn và làm các việc theo đúng nơi qui đ nh, ho ngáp biết lấy tay che miệng, biết cám ơn, xin lỗi, những kỹ năng đó, được giáo viên và cha m rèn luyện mọi lúc mọi nơi, c䁢ng đồng thuận thực hiện, có như vậy kỹ năng sống mới đạt kết quả. Gắn với việc toàn trường thực hiện cuộc vận động “Mỗi cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”. đây là sân chơi b ích. Nhà trường và giáo viên sưu tầm nhiều tr chơi dân gian, bài hát dân ca để tập cho trẻ. Tham mưu cha m học sinh ủng hộ kinh phí.

Trong năm học nhà trường chỉ đạo các lớp cô và trẻ tự làm những bức tranh về chủ điểm đồ d䁢ng đồ chơi, để cô và trẻ c䁢ng trang trí lớp vào các chủ đề thực hiện

Coi trọng việc nhận thức của đội ngũ về việc làm C cho trẻ, giáo viên luôn vận động cha m học sinh đóng góp những phế phẩm, phế liệu như bìa l ch, hộp

sữa, các loại hộp, những đồ chơi hỏng, vỏ s để cô và trẻ làm C. Nhà trường thường xuyên phát động phong trào, làm H b ng nguyên vật liệu s礈n có ở đ a phương Giáo viên tuyên truyền tốt đến các bậc cha m để c䁢ng làm đồ d䁢ng đồ chơi cho trẻ từ các nguyên vật liệu sẵn có ở đ a phương. Nhờ vậy các lớp có số đồ chơi tự tạo rất phong phú, trẻ rất thích đến trường “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

. Huy động sự tham gia của cộng đồng, tham mưu tốt với chính quyền đ a phương và các bậc cha m trẻ để thực hiện phong trào.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội cha m học sinh c䁢ng chăm lo” xây dựng trường học thân thiện o Học sinh tích cực” Nhà trường ngh r ng: Trường mầm non cần phải dựa nhiều vào sức dân, muốn làm tốt phong trào này, người hiệu trưởng là người luôn đi đầu trong việc tham mưu, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, vận động từ nhiều nguồn kinh phí đầu tư, tu b cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm b sung trang thiết b đồ d䁢ng đồ chơi là cầu nối đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh giữa nhân dân với đ a phương. Để tuyên truyền đạt kết quả, nhà trường tranh thủ vào các ngày l : như khai giảng năm học, ari11, t ng kết năm học, hội họp.. nhà trường cho r ng đây là thời điểm tốt nhất để tuyên truyền. Nhà trường chuẩn b cho trẻ tập những tiết mục văn nghệ ngắn gọn, vui tươi, hấp dẫn, trong thành phần tham dự, ngoài đối tượng chính là cô và trẻ, nhà trường c n mời thêm ban đại diện hội cha m học sinh, cha m học sinh, các cơ quan đoàn thể, đóng trên đ a bàn xã nơi trường đóng, không nh m mục đích để mọi người c䁢ng hiểu biết được một mặt trong nội dung hoạt động của nhà trường, tranh thủ những d p này, nhà trường tuyên truyền nội dung chăm sóc giáo dục theo chương trình G MN. iều quan trọng là cha m học sinh thấy được kết quả chăm sóc của trẻ như trẻ được tăng cân, ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, nắm được những kiến thức cơ bản cô giáo truyền đạt trên từng l nh vực, hình thành cho trẻ những kỹ năng sống..giúp cho trẻ phát triển toàn diện để trẻ học tập tốt ph thông sau này. Cha m học sinh thấy được việc làm có ý ngh a của nhà trường, của giáo viên, kết quả chăm sóc trẻ có hiệu quả, các bậc cha m tin tưởng yên tâm, từ đó các bậc cha m s礈n sàng chia sẽ những khó khăn c䁢ng với nhà trường, vui vẻ ủng hộ những gì khi nhà trường cần.

Công oàn Thực hiện tốt cuộc vận động, cụ thể hóa các nội dung qui chế dân chủ thành các qui tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường, tạo môi trường thân thiện, gần gủi cô và trẻ được cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Ngoài ra công đoàn nhà trường cần t chức triển khai phong trào thi đua cho các đoàn viên công đoàn của mình, phát hiện và t chức báo cáo những điển hình người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Tăng cường các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc, xây dựng tập thể thật sự đoàn kết .

T chuyên môn: Yêu cầu tích cực đ i mới phương pháp giảng dạy theo chương trình G MN, biết vận động cha m học sinh tham gia đóng góp về CRVC, biết tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ đến các bậc cha m , giao tiếp, ăn nói tế nh với ch em đồng nghiệp, với cha m học sinh. Phát huy vai tr giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp là “cầu nối”, là “đầu mối” giữa cha m học sinh và nhà trường. Vì vậy cần thường xuyên liên lạc giữa giáo viên trên lớp với cha m học sinh b ng nhiều hình thức như thông qua s b ngoan hàng tháng, bảng tuyên truyền của lớp, trao đ i thông qua giờ đón và trả trẻ (Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

3. Kết quả đạt được Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Từ các biện pháp nêu trên, phong trào “ ây dựng trường học thân thiện o Học sinh tích cực” của trường mầm non Na Mao, cũng đã đem lại một số kết quả đáng khích lệ:

Nhận thức của lãnh đạo đ a phương, của cha m học sinh , của nhân dân, được nâng lên rõ rệt. ết quả được nhân dân rất lắng nghe và đã thay đ i rõ rệt về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là cần thiết và làm từng bước chắc chắn , đặc biệt là cải thiện một số CRVC, phương tiện hiện đại cho dạy học ứng dụng công nghệ thông tin như được ti vi, đầu đ a , máy vi tính. Về trường, lớp tương đối khang trang o sạch o đ p oan toàn: Nhà trường đã cải tạo đất trồng được nhiều cây xanh, sân trường hôm nay nhiều bóng mát cho cháu vui chơi, học tập ngoài trời cha m học sinh ủng hộ chậu cây cảnh nhỏ làm góc thiên nhiên cho trẻ hàng ngày tưới nước, chăm sóc, thông qua đó giáo dục trẻ ý thức giử gìn bảo vệ môi trường

Các ngày l hội của trẻ nhà trường có t chức cho trẻ chơi nhiều trò chơi dân gian như: Tr chơi k o co, nhảy bao bố, n m v ng vào c chai, B t mắt đánh trống các cháu tham gia rất hứng thú vui tươi đúng ý ngh a “Một ngày đến trường là một ngày vui”.

Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học. Ngoài ra nhà trường t chức hội thi tiếng hát dân ca cho cô và trẻ, nhiều cô giáo hạn chế giọng hát dân ca, mặc đồ trang phục, nhưng các cô vẫn vui vẽ hưởng ứng tham gia Môi trường trong và ngoài lớp được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong lớp học, giáo viên bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, ph䁢 hợp với từng chủ điểm, ph䁢 hợp tâm sinh lý trẻ, tạo không gian lớp học gần gủi trẻ mỗi khi đến trường lớp. Vệ sinh ph ng, lớp, đồ d䁢ng, đồ chơi, nhà vệ sinh, được giáo viên thường xuyên vệ sinh, không để cho BGH nhắc nhỡ như trước đây. Nhờ vậy sức khỏe của trẻ được đảm bảo(Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Qua khám sức khỏe đ nh kỳ sức khỏe loại A đạt 99%. Chất lượng chăm sóc trẻ , giáo dục trẻ được nâng lên: Huy động trẻ ra lớp năm sau cao hơn năm trước, năm học ………o,………, nhà trường huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao trẻ em R

giảm đáng kể 9a% (1ai1 trẻ), trường không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Phong trào thi đua a tốt được duy trì, giáo viên chủ động trong việc sáng tạo, tìm t i đ i mới phương pháp giáo dục theo chương trình G MN.

Trẻ được học tập vui chơi dưới mái trường thân thiện. Các mối quan hệ trong nhà trường ngày càng được nâng lên, 1rr% CBo GVoNV gương mẫu thương yêu trẻ, tôn trọng đối xử công b ng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Các cháu được rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin, giáo viên luôn tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động một cách tự nguyện, hứng thú trong vui chơi, giáo dục trẻ luôn đoàn kết giúp đỡ bạn. Tạo cho trẻ ham đến trường lớp, trẻ có cảm giác an toàn như ở nhà, gần gũi cô giáo như m hiền của trẻ. Giáo viên đối với giáo viên luôn có tinh thần giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau, thân thiện trong giao tiếp, thể hiện tinh thần đoàn kết, công b ng, thái độ thân thiện và dân chủ.(Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

Trong đấu tranh phê và tự phê tuy đảm bảo sự thẳng thắn nhưng vẫn tế nh , để không khí tập thể luôn thấy nh nhàng hợp tác.

Ban giám hiệu luôn gương mẫu đi đầu trong mọi l nh vực, trong công tác, có vấn đề gì chưa hài l ng đều góp ý xây dựng một cách chân thành, với cấp dưới đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ, nhưng hết sức bao dung, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ hoàn thành tốt công tác.

III. Khả năng ứng dụng Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Mục tiêu, yêu cầu, nội dung “ ây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” đã được cụ thể hóa trong các văn bản chỉ đạo, công văn hướng dẫn là cơ sở pháp lý mà hiệu trưởng phải tuân thủ và vận dụng. Qua nội dung đề tài nghiên cứu này đã thể hiện thành công tại trường mầm non Na Mao. Các bước và giải pháp để thực hiện đúng hướng, hiệu quả nêu trên được ứng dụng trong trường mầm non Na Maoo Huyện ại Từ o Tỉnh Thái Nguyên

*
Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

IV. Bài học kinh nghiệm:

Qua quá trình t chức thực hiện phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở đơn v bản thân tôi rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

o T chức, thực hiện phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trước hết người quản lý phải thật sự quan tâm đầy đủ, hiểu đúng mức mục tiêu, ý ngh a và nội dungcủa phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. (Tiểu luận: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

o Các thành viên trong Ban chỉ đạo phải có tâm quyết trong việc t chức thực hiện phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công.

o Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý ngh a và tầm quan trọng việc thực hiện phong trào thi đua “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường ph thông.

ội ngũ Cán bộ, giáo viên và nhân viên không ngừng học tập nâng cao nhận thực chính tr và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em đến trường thật sự là một ngày vui.

o ẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục về vật chất lẫn tinh thần trong phụ huynh và toàn thể xã hội.

o T chức sơ, t ng kết “ ây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với sơ, t ng kết trong năm học. ồng thời qua sơ, t ng kết phong trào phải biểu

dương, đề ngh về trên khen thưởng những cá nhân, t khối thực hiện tốt phong trào.

Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé.