Cơ cấu tổ chức

     
Ban giám đốcPhòng Giáo dục Mầm nonPhòng Giáo dục Tiểu họcPhòng Giáo dục Trung họcPhòng Giáo dục Thường xuyênPhòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại họcPhòng KT&KĐCLGDPhòng Chính trị tư tưởng Phòng Tổ chức Cán bộPhòng Kế hoạch Tài chínhThanh tra SởVăn phòng Đảng ủy SởCông đoàn ngànhTrung Tâm Ngoại Ngữ Tin HọcTrung tâm Thông Tin và Chương Trình giáo dục
*
Tống Phước Lộc
- Phụ trách chung tất cả các mảng công việc của phòng.

Bạn đang xem: Cơ cấu tổ chức

- Phụ trách nghỉ phép, đi công tác trong nước của công chức, nhân viên Cơ quan Sở;
- Phụ trách các quyết định liên quan đến hoạt động của các phòng, ban thuộc Sở;
- Phụ trách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý của Cơ quan sở và công chức quản lý, viên chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;
- Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực CBQLGD;
- Phụ trách thâm niên nghề của Thanh tra Sở;
- Phụ trách kê khai, minh bạch tài sản của cơ quan Sở;
- Phụ trách giải quyết thôi việc đối với công chức cơ quan Sở và viên chức quản lý đơn vị SNCL.

Phó trưởng phòng
*
Phạm Nguyễn Trâm Anh

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: pntanh.sgddt
tptiengtrungquoc.edu.vn.gov.vn


- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD, phụ trách tổ chức bộ máy trường ngoài công lập;

- Phụ trách chuyển đổi trường NCL theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;

- Phụ trách trung tâm ngoại ngữ, tin học (không bao gồm Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh);

- Phụ trách công tác liên quan đến trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- Phụ trách định biên (biên chế, số lượng người làm việc);

- Phụ trách đánh giá quý theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND;

- Phụ trách đánh giá cán bộ, công chức Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Phụ trách đánh giá Cán bộ quản lý giáo dục các trường THPT công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Phụ trách đánh giá chuẩn hiệu trưởng, kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên các trường THPT công lập;

- Phụ trách thăng hạng CDNN viên chức và nâng ngạch công chức;

- Phụ trách tiếp nhận vào làm công chức, ký kết hợp đồng lao động, điều động công chức liên quan đến công chức cơ quan Sở;

- Phụ trách tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phân cấp tuyển dụng;

- Phụ trách tiếp nhận vào làm viên; chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách chuyển công tác đối với viên chức;

- Phụ trách luân chuyển vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý;

- Phụ trách hội đồng tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông ngoài công lập;

- Phụ trách xây dựng phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;

-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài;

- Phụ trách Hội đồng trường THPT ngoài công lập; Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường;

- Phụ trách Quy chế tổ chức hoạt động;

- Phụ trách Đề án vị trí việc làm;

- Phụ trách kê khai, minh bạch tài sản cụm chuyên môn 4, 5, 6;

- Phụ trách phổ cập giáo dục;

- Tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.


*
Phạm Thị Minh Hiền

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường chuyên biệt / trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập ngoài công lập;

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách các công việc liên quan đến Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Phụ trách chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập:+ Bổ nhiệm CDNN;+ Chuyển đổi CDNN;+ Nghỉ hưu;+ Phụ cấp thâm niên nhà giáo;+ Phụ cấp ưu đãi cho các trường chuyên biệt và trường thường có lớp chuyên;+ Các loại hợp đồng;+ Thai sản;+ Nghỉ không hưởng lương;

- Phụ trách tinh giản biên chế;

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, công nhận giám đốc của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong: Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh;

- Phụ trách phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với 17 đơn vị được phân cấp tuyển dụng;

- Phụ trách công chức và viên chức xin đi nước ngoài (công tác, học tập, nghỉ phép của cá nhân hoặc đoàn);

- Phụ trách công chức, viên chức được cử đi học; tiếp nhận lại công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa học;

- Phụ trách thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập;

- Phụ trách Hội đồng trường THPT công lập; Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường;

- Phụ trách kê khai, minh bạch tài sản cụm chuyên môn 7, 8;

- Phụ trách phổ cập giáo dục;

- Phụ trách nội dung phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo;

- Phụ trách cử công chức Cơ quan Sở tham gia các Ban Chấp hành, Hội, Quỹ, các tổ chức chính trị xã hội ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách đánh giá Cán bộ quản lý giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (không bao gồm THPTCL) theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Phụ trách đánh giá chuẩn hiệu trưởng, kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở (không bao gồm TrC, CĐ và THPT CL);

- Phụ trách định biên (biên chế, số lượng người làm việc);

-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng;

- Phụ trách quỹ, học bổng;

- Phụ trách giải quyết tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;

- Phụ trách Quy chế tổ chức hoạt động;

- Phụ trách Đề án vị trí việc làm;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.


*
Nguyễn Mạnh Hùng

- Phụ trách tổng hợp đánh giá thi đua cuối năm học của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, UBND & P.GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Phụ trách công tác nông thôn mới;

- Phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới;

- Phụ trách Văn phòng đại diện; dịch vụ tư vấn du học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Phụ trách chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập:+ Nâng lương niên hạn;+ Nâng lương trước niên hạn;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, bồi dưỡng thay sách giáo khoa;

- Phụ trách các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài;

- Phụ trách bồi dưỡng thường xuyên, ngắn hạn (bồi dưỡng chuyên đề);

- Phụ trách bồi dưỡng hè;

- Phụ trách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức ngành giáo dục;

- Phụ trách thành lập hội đồng khoa học của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phụ trách kê khai, minh bạch tài sản cụm chuyên môn 1, 2, 3 và 20 đơn vị trực thuộc Sở;

- Phụ trách phổ cập giáo dục;

- Phụ trách xây dựng phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;

-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.


*
Lê Thị Lệ Nga
- Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, bồi dưỡng thay sách giáo khoa;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD, tổ chức bộ máy và công khai, cập nhật dữ liệu (đã cấp phép) lên trang thông tin của Sở về các trường ngoài công lập và trường chuyên biệt /Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập trong: quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường chuyên biệt / trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập ngoài công lập;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD đơn vị sự nghiệp công lập;
- Phụ trách mảng công tác liên quan đến trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài;
- Chuyển đổi trường NCL theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP
- Phụ trách tổng hợp, trình đánh giá hằng quý theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND;
- Phụ trách tổng hợp, trình kết quả đánh giá cán bộ, công chức Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách giải quyết tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;
- Phụ trách Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

*
Nguyễn Thu Trang
- Phụ trách việc tổng hợp, trình kết quả đánh giá Cán bộ quản lý giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;
- Phụ trách kiểm tra và quét dữ liệu Bản kê khai, minh bạch tài sản của Sở và các đơn vị trong cụm chuyên môn 4, 5, 6;
- Phụ trách công tác liên quan đến công chức cơ quan Sở: + Điều động công chức. + Ký kết hợp đồng lao động.
- Phụ trách nghỉ phép, đi công tác trong nước của công chức, nhân viên Cơ quan Sở;
- Phụ trách việc tham mưu các quyết định liên quan đến hoạt động của các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phụ trách tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý của Cơ quan sở và công chức quản lý, viên chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách giải quyết tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;
- Phụ trách thâm niên nghề Thanh tra của Thanh tra Sở;
- Phụ trách giải quyết thôi việc viên chức quản lý;
- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng khoa học của các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý;
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm của đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Xem thêm: Yếm Xe Dream Việt Giá Bao Nhiêu, Yếm Xe Dream Việt


- Phụ trách thăng hạng CDNN viên chức và nâng ngạch công chức;
- Phụ trách chuyển công tác đối với viên chức;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, công nhận giám đốc và công khai, cập nhật dữ liệu lên trang thông tin Sở của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong: thành phố Thủ Đức, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ;
- Phụ trách việc cấp Quyết định/Giấy chứng nhận: đăng ký hoạt động và công khai, cập nhật dữ liệu lên trang thông tin của Sở các Văn phòng đại diện, dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong: Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Phú Nhuận;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm của đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD đơn vị sự nghiệp công lập;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD, tổ chức bộ máy và công khai, cập nhật dữ liệu (đã cấp phép) lên trang thông tin của Sở về các trường ngoài công lập và trường chuyên biệt /Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập trong: thành phố Thủ Đức, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường chuyên biệt / trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập ngoài công lập;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách giải quyết tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;
- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài;
- Phụ trách việc thành lập; bổ sung, kiện toàn hội đồng trường THPT ngoài công lập; Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường;
- Chuyển đổi trường NCL theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm của đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách giải quyết phụ cấp ưu đãi cho các trường chuyên biệt, trường chuyên và trường có lớp chuyên;
- Phụ trách chế độ nghỉ hưu của công chức, viên chức;
- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách nhận công văn đến (giấy) của Phòng Tổ chức cán bộ và trình lãnh đạo phân công;
- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng của P.TCCB;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách việc thành lập; bổ sung, kiện toàn hội đồng trường THPT công lập; Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách hỗ trợ tổng hợp số liệu đánh giá hằng quý theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND;
- Phụ trách hỗ trợ tổng hợp số liệu kết quả đánh giá cán bộ, công chức Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;
- Phụ trách tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phân cấp tuyển dụng;
- Phụ trách định biên (biên chế, số lượng người làm việc);
- Phụ trách luân chuyển vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý
- Phụ trách tinh giản biên chế;
- Phụ trách xây dựng phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ
- Phụ trách tổng hợp, trình đánh giá chuẩn hiệu trưởng và tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông;
- Phụ trách tổng hợp dữ liệu liên quan đến nhân sự;
- Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách việc cấp Quyết định/Giấy chứng nhận: đăng ký hoạt động và công khai, cập nhật dữ liệu lên trang thông tin của Sở các Văn phòng đại diện, dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong: quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Hóc Môn. huyện Củ Chi;
- Phụ trách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (hết thời gian tập sự, miễn thực hiện chế độ tập sự);
- Phụ trách xét chuyển chức danh nghề nghiệp;
- Phụ trách xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách tiếp nhận vào làm viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
- Phụ trách kiểm tra và quét dữ liệu Bản kê khai, minh bạch tài sản các đơn vị trong cụm chuyên môn 7, 8;
- Phụ trách tiếp nhận vào làm công chức cơ quan Sở;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, công nhận giám đốc và công khai, cập nhật dữ liệu lên trang thông tin Sở của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong: Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách trình ký, liên thông, trả hồ sơ ISO cho bộ phận một cửa và quản lý lưu trữ hồ sơ của P. TCCB;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông ngoài công lập;
- Phụ trách kiểm tra và quét dữ liệu Bản kê khai, minh bạch tài sản các đơn vị trong cụm chuyên môn 1, 2, 3 và trực thuộc Sở;
- Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức ngành giáo dục
- Phụ trách việc cấp Quyết định/Giấy chứng nhận: đăng ký hoạt động và công khai, cập nhật dữ liệu lên trang thông tin của Sở các Văn phòng đại diện, dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong: thành phố Thủ Đức, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, quận Bình Thạnh;
- Phụ trách giải quyết hồ sơ công chức và viên chức đi nước ngoài (công tác, học tập, nghỉ phép của cá nhân hoặc đoàn);
- Phụ trách việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học; tiếp nhận lại cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa học;
- Phụ trách thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng khoa học của các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phụ trách cử công chức Cơ quan Sở tham gia các Ban Chấp hành, Hội, Quỹ, các tổ chức chính trị xã hội ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách phát hành văn bản của phòng TCCB đến các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Phụ trách hỗ trợ tổng hợp số liệu kết quả đánh giá Cán bộ quản lý giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;
- Phụ trách hỗ trợ tổng hợp số liệu đánh giá chuẩn hiệu trưởng, tổng hợp số liệu kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông;
- Phụ trách bồi dưỡng thường xuyên, ngắn hạn (bồi dưỡng chuyên đề);
- Phụ trách bồi dưỡng hè;
- Phụ trách phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với 17 đơn vị được phân cấp tuyển dụng
- Phụ trách giải quyết, hướng dẫn chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập (nâng lương niên hạn, nâng lương trước niên hạn, các loại hợp đồng, thai sản, nghỉ không hưởng lương); - Phụ trách hướng dẫn sử dụng, quản lý phần mềm công chức, viên chức của Sở Nội vụ;
- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, công nhận giám đốc và công khai, cập nhật dữ liệu lên trang thông tin Sở của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong: Quận 7, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi;
- Phụ trách xây dựng và thực hiện phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo lĩnh vực phụ trách;
-Phụ trách chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách giải quyết tham gia đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phụ trách xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý đối với các đơn vị được phân công tham gia đoàn thanh tra;
- Phụ trách Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phụ trách quy chế tổ chức và hoạt động của các trường trong quận, huyện quản lý
- Phụ trách Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở và đơn vị trong các quận, huyện quản lý;
- Phụ trách phổ cập giáo dục;
- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.