Tổng cục giao thông đường bộ

     Theo nghị định, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước. Đồng thời bộ này có chức năng quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Tổng cục giao thông đường bộ

- Thanh tra, Văn phòng.

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về: Suzuki Gsx S150 Tại Việt Nam, Bảng Giá Xe Gsx

- 8 vụ tham mưu: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ.

- 8 cục quản lý chuyên ngành: Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng.

- 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải, Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, báo Giao Thông, tạp chí Giao Thông Vận Tải.

Trong 8 cục quản lý chuyên ngành có 3 cục (Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường bộ Việt Nam) có con dấu hình Quốc huy.

Chính phủ giao bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.


Theo nghị định, Vụ Quản lý doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi bộ này hoàn thành việc tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Y tế giao thông vận tải tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi bộ hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng các cơ sở y tế thuộc Cục Y tế giao thông vận tải về địa phương quản lý.


Bộ Nội vụ: "Tách Tổng cục thành Cục Đường bộ và Cục Đường bộ cao tốc không chồng chéo"

TTO - Tại cuộc họp báo sáng 20-6, đại diện Bộ Nội vụ nêu rõ việc tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam xét về mặt đối tượng không có sự chồng chéo.