Tổng cục giao thông đường bộ

     Theo nghị định, bộ Giao thông vận tải là ban ngành của bao gồm phủ, tiến hành chức năng làm chủ nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, mặt đường sắt, con đường thủy nội địa, sản phẩm hải, hàng không gia dụng trong phạm vi cả nước. Đồng thời bộ này có chức năng quản lý nhà nước những dịch vụ công theo khí cụ của pháp luật.

Bạn đang xem: Tổng cục giao thông đường bộ

- Thanh tra, Văn phòng.

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về: Suzuki Gsx S150 Tại Việt Nam, Bảng Giá Xe Gsx

- 8 vụ tham mưu: kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế, công nghệ - công nghệ và Môi trường, hợp tác ký kết quốc tế, tổ chức triển khai cán bộ.

- 8 cục thống trị chuyên ngành: Đường bộ Việt Nam, Đường đường cao tốc Việt Nam, sản phẩm hải Việt Nam, mặt hàng không Việt Nam, Đường fe Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, thống trị đầu tư xây dựng.

- 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng thống trị nhà nước của cục gồm: Trung tâm technology thông tin, Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải, trường Cán bộ thống trị giao thông vận tải, báo Giao Thông, tạp chí giao thông Vận Tải.

Trong 8 cục cai quản chuyên ngành tất cả 3 cục (Hàng hải Việt Nam, mặt hàng không Việt Nam, Đường cỗ Việt Nam) bao gồm con lốt hình Quốc huy.

Chính đậy giao bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Đường cỗ Việt Nam, cục Đường đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Tổng cục Đường bộ vn theo chế độ của quy định và điều ước thế giới mà nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta là thành viên cho tới khi cơ quan gồm thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật các qui định của điều khoản có liên quan.

Các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằm trong Tổng cục Đường bộ việt nam tiếp tục duy trì hoạt động theo vẻ ngoài hiện hành cho đến khi cơ quan gồm thẩm quyền xong xuôi việc sắp xếp đối với các đơn vị này.


Theo nghị định, Vụ thống trị doanh nghiệp của bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục bảo trì hoạt hễ theo vẻ ngoài hiện hành cho tới khi bộ này chấm dứt việc tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền.

Cục Y tế giao thông vận tải tiếp tục gia hạn hoạt rượu cồn theo cách thức hiện hành cho đến khi bộ xong việc bàn giao nguyên trạng các cơ sở y tế thuộc viên Y tế giao thông vận tải đường bộ về địa phương quản lí lý.


bộ Nội vụ: "Tách Tổng viên thành viên Đường cỗ và cục Đường cỗ cao tốc không ông chồng chéo"

TTO - Tại buổi họp báo sáng 20-6, đại diện thay mặt Bộ Nội vụ nêu rõ việc bóc Tổng cục Đường bộ nước ta thành viên Đường bộ nước ta và viên Đường bộ cao tốc việt nam xét về mặt đối tượng người tiêu dùng không bao gồm sự ông chồng chéo.