Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

     

Phân số có một số đặc thù cơ bạn dạng mà chúng ta cần nhớ. Những đặc thù này sẽ theo suốt quy trình học. Nội dung bài xích này đang nhắc lại triết lý và khuyên bảo giải bài tập bài xích ôn tập: tính chất cơ bản của phân số trong lịch trình toán lớp 5


Bạn đang xem: Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

*

Nội dung bài học kinh nghiệm gồm 2 phần:

Hệ thống lại lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

1. Lý thuyết

a. đặc thù cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.Nếu phân tách hết cả tử số và mẫu số của một phân số đến cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

Ví dụ 1:(frac 4 7) = (frac 4 imes 3 7 imes 3)=(frac 1221).

Ví dụ 2: (frac 12 15) = (frac 12: 3 15:3)=(frac 4 5)

b. Ứng dụng đặc thù cơ bản của phân số

Rút gọn phân sốQuy đồng chủng loại số những phân số

Ví dụ rút gọn phân số:

(frac 10060)=(frac 100:1060:10)=(frac 106)=(frac 10 : 26:2)=(frac 53)

Ví dụ quy đồng mẫu số

Quy đồng mẫu số của(frac 34)và(frac 97)

Mẫu số chung là 4 x 7 = 28. Bởi thế

(frac 34)=(frac 3 imes 74 imes 7)=(frac 2128)

(frac 97)=(frac 9 imes 47 imes 4)=(frac 3628)


B. Bài tập và giải đáp giải


Câu 1: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Rút gọn các phân số: 

(frac1525); (frac1827); (frac3664).


=> Xem lý giải giải

Câu 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac23) và (frac58)

b) (frac14) và (frac712)

c) (frac56) và (frac38)


=> Xem lý giải giải

Câu 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Tìm những phân số bởi nhau trong số số bên dưới đây:

(frac25;frac47;frac1230;frac1221;frac2035;frac40100.)


=> Xem chỉ dẫn giải
Trắc nghiệm Toán 5 bài: Ôn tập đặc điểm cơ bạn dạng của phân số

Bình luận


Giải bài tập mọi môn khác
Giải sgk lớp 5
Giải sgk giờ Việt 5 tập 1
Giải sgk giờ đồng hồ Việt 5 tập 2
Giải sgk toán lớp 5
Giải sgk địa lí 5
Giải sgk lịch sử hào hùng 5
Giải sgk đạo đức nghề nghiệp lớp 5
Giải tiếng anh 5 - Tập 1
Giải giờ anh 5 - Tập 2
Giải VBT giờ đồng hồ Việt 5 tập 1
Giải VBT tiếng Việt 5 tập 2
Giải VBT toán lớp 5 tập 1
Giải VBT toán lớp 5 tập 2
Giải VBT địa lí 5
Giải sgk lớp 5 VNEN
Giải giờ đồng hồ Việt 5 tập 1 VNEN

Xem thêm: Cách Để Tự Học Võ Thuật Kungfu Luyện Võ Ở Trung Quốc, Chùa Thiếu Lâm Và Võ Thuật Trung Hoa

Giải giờ đồng hồ việt 5 tập 2 VNEN
Giải toán 5 tập 1 VNEN
Giải toán 5 tập 2 VNEN
Giải kỹ thuật 5 VNEN
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 5 VNEN
Giải VBT kỹ thuật 5 VNEN

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Việt 5
Trắc nghiệm địa lí 5
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 5
Trắc nghiệm giờ anh 5
Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 5
Tuyển tập văn mẫu mã lớp 5
Đề thi môn toán lớp 5
Các dạng toán lớp 5
Giải toán tiếng Anh 5
Toán cơ phiên bản và cải thiện lớp 5

Bài tập thực hành thực tế lớp 5


BT thực hành tiếng việt 5 tập 1
BT thực hành thực tế tiếng việt 5 tập 2
BT thực hành toán 5 tập 1
BT thực hành toán 5 tập 2

Bài tập vào ngày cuối tuần lớp 5


BT vào buổi tối cuối tuần toán 5
BT vào buổi tối cuối tuần tiếng việt 5
BT vào cuối tuần tiếng anh 5
*

Kết nối: