Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

     

Giá trị của tham số $m$ để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x + 1}}{{x + m}}$ đi qua điểm $M\left( {2;3} \right)$ là


Bạn đang xem: Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

Đồ thị hàm số có dạng $y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}$ có tiệm cận ngang $y = \dfrac{a}{c}$ và tiệm cận đứng $x = - \dfrac{d}{c}$


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Trang Trại Vinamilk Organic Đà Lạt, Tham Quan Trang Trại Bò Sữa Vinamilk Organic

*

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{ax + 1}}{{bx + c}}\,\,\,\left( {a,b,c \in \mathbb{R}} \right)\) có bảng biến thiên như sau:

*

Trong các số \(a,\,\,b\) và \(c\) có bao nhiêu số dương ?


Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

*

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{{f\left( x \right) - 1}}\) là


Cho hàm số \(f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ bên.

*

Hỏi đồ thị hàm số \(g(x) = \dfrac{{({x^2} - 3x + 2)\sqrt {x - 1} }}{{x\left< {{f^2}(x) - f(x)} \right>}}\) có bao nhiêu tiệm cận đứng?