Tìm m để hàm số có 2 cực trị cùng dấu

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Điều hướng trang này:

3. MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ HÀM SỐ

3.1. Cực trị của hàm đa thức bậc ba
*

3.1.1.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số có 2 cực trị cùng dấu

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tăng Vòng 3 Cho Nam Tại Nhà Hiệu Quả Giúp Vòng 3 Căng Săn Chắc

Tìm điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu thỏa mãn hoành độ cho trước
Bài toán tổng quát:

Cho hàm số

*
Tìm tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu tại thỏa mãn điều kiện cho trước?

Phương pháp: Bước 1: Tập xác định:
*
Đạo hàm:
*
Bước 2: Hàm số có cực trị (hay có hai cực trị, hai cực trị phân biệt hay có cực đại và cực tiểu)
*
có hai nghiệm phân biệt vàđổi dấu qua 2 nghiệm đó phương trình
*
có hai nghiệm phân biệt
*
Bước 3: Gọi là hai nghiệm của phương trình
*

Khi đó:

*

Bước 4: Biến đổi điều kiện về dạng tổng và tích . Từ đó giải ra tìm được
*
Bước 5: Kết luận các giá trị m thỏa mãn:
*
* Chú ý:
Hàm số bậc ba:
*

Ta có:

*

Điều kiện
Kết luận
*
Hàm số không có cực trị.
*
Hàm số có hai điểm cực trị.
Điều kiện để hàm số có cực trị cùng dấu, trái dấu. Hàm số có 2 cực trị trái dấu phương trình
*
có hai nghiệm phân biệt trái dấu
*
Hàm số có hai cực trị cùng dấu phương trình
*
có hai nghiệm phân biệt cùng dấu
*
Hàm số có hai cực trị cùng dấu dương phương trình
*
có hai nghiệm dương phân biệt
*
Hàm số có hai cực trị cùng dấu âm phương trình
*
có hai nghiệm âm phân biệt
*
Tìm điều kiện để hàm số có hai cực trị thỏa mãn:
*
Hai cực trị thỏa mãn
*
*
Hai cực trị thỏa mãn
*
*
Hai cực trị thỏa mãn
*
*
Phương trình bậc 3 có 3 nghiệm lập thành cấp số cộng khi có 1 nghiệm là
*
, có 3 nghiệm lập thành cấp số nhân khi có 1 nghiệm là
*
.