Tiếng đánh nhau bụp bụp

     
xuansan1970): "#fpyシ #fpy #vietnam #xuhuong #sports #badminton". Đánh nhiều là bị nghiện cái âm thanh “bụp…bụp…” này