Thông tư 58 đánh giá xếp loại học sinh

     

Thay đổi biện pháp xếp các loại học sinh

Theo đó, các mức xếp một số loại hạnh kiểm, xếp nhiều loại học lực về cơ phiên bản vẫn giữ nguyên như cũ. Riêng các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục sẽ được chia nhì mức đánh giá là “Đạt” cùng “Chưa đạt” thay vì xếp các loại theo A, B, C, D như hiện nay nay. Riêng rẽ môn giáo dục đào tạo công dân sẽ được đánh giá bằng phương pháp nhận xét kết hợp với cho điểm. Công dụng nhận xét đến thái độ, hành động trong câu hỏi rèn luyện đạo đức, lối sinh sống của học sinh sẽ ko được ghi vào sổ điện thoại tư vấn tên và ghi điểm mà được giáo viên bộ môn theo dõi, tấn công giá, ghi trong học tập bạ với góp ý nhằm giáo viên công ty nhiệm xếp một số loại hạnh kiểm sau mỗi học tập kỳ.Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 26 mon 01 năm 2012.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 58/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 mon 12 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINHTRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ LuậtGiáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; hình thức sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của LuậtGiáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị địnhsố 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một trong những điều củaLuật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một vài điều của công cụ Giáo dục;

Theo ý kiến đề nghị củaVụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Trung học,

Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào chế tạo quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 58 đánh giá xếp loại học sinh

phát hành kèmtheo Thông bốn này quy định đánh giá, xếp loại học viên trung học cửa hàng và họcsinh trung học tập phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Trung học, Thủ trưởng các đơn vịcó tương quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực nằm trong trung ương, người đứng đầu Sở giáo dục và Đào tạo phụ trách thihành Thông tư này./.

Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của Quốc hội (để báo cáo); - Ban Tuyên giáo trung ương (để báo cáo); - bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo); - Cục khám nghiệm văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW(để thực hiện); - Như Điều 3; - Công báo; - Website thiết yếu phủ; - Website cỗ GD&ĐT; - lưu lại VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀHỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số:58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo vàĐào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Quy chế này quyđịnh về đánh giá, xếp loại học sinh trung học các đại lý (THCS) và học sinh trung họcphổ thông (THPT) gồm những: Đánh giá, xếp nhiều loại hạnh kiểm; tiến công giá, xếp loại họclực; sử dụng tác dụng đánh giá, xếp loại; nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ quảnlý giáo dục đào tạo và các cơ quan quản lý giáo dục.

2. Quy chế này ápdụng đối với học sinh những trường THCS, trường THPT; học sinh cấp trung học cơ sở và cấpTHPT trong trường phổ thông có không ít cấp học; học sinh trường thpt chuyên; họcsinh cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trong trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổthông dân tộc bản địa bán trú.

Điều 2. Mục đích, địa thế căn cứ và hiệ tượng đánh giá, xếp loại

1. Đánh giá bán chấtlượng giáo dục đối với học ra đời sau mỗi học tập kỳ, mỗi năm học nhằm thúc đẩy họcsinh rèn luyện, học tập.

2. địa thế căn cứ đánhgiá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở sau:

a) kim chỉ nam giáo dụccủa cung cấp học;

b) Chương trình, kếhoạch giáo dục và đào tạo của cấp cho học;

c) Điều lệ nhà trường;

d) công dụng rèn luyệnvà học hành của học sinh.

3. Bảo đảm nguyêntắc khách hàng quan, công bằng, công khai, đúng unique trong tấn công giá, xếp loạihạnh kiểm, học lực học tập sinh.

Chương II

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIHẠNH KIỂM

Điều 3. địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm

1. Căn cứ đánhgiá, xếp nhiều loại hạnh kiểm:

a) Đánh giá hạnhkiểm của học viên căn cứ vào bộc lộ cụ thể về thể hiện thái độ và hành động đạo đức; ứngxử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, người công nhân viên, cùng với giađình, bằng hữu và tình dục xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quảtham gia lao động, chuyển động tập thể của lớp, của trường và của thôn hội; rèn luyệnthân thể, giữ gìn dọn dẹp và sắp xếp và bảo đảm an toàn môi trường;

b) tác dụng nhận xét các bộc lộ về thái độ, hành vi của học sinh đối vớinội dung dạy dỗ học môn giáo dục và đào tạo công dân vẻ ngoài trong chương trình giáo dục đào tạo phổthông cấp cho THCS, cấp trung học phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác ban hành.

2. Xếp các loại hạnhkiểm:

Hạnh kiểm được xếpthành 4 loại: tốt (T), tương đối (K), trung bình (Tb), yếu ớt (Y) sau mỗi học kỳ và cảnăm học. Câu hỏi xếp một số loại hạnh kiểm cả năm học đa phần căn cứ vào xếp một số loại hạnh kiểmhọc kỳ II và sự văn minh của học sinh.

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh xếp loại hạnh kiểm

1. Một số loại tốt:

a) Thực hiệnnghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành giỏi luật pháp, khí cụ về độc thân tự, antoàn buôn bản hội, bình an giao thông; lành mạnh và tích cực tham gia chống chọi với những hành độngtiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xóm hội;

b) luôn kính trọngthầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; yêu quý và hỗ trợ các em bé dại tuổi; bao gồm ýthức xây dựng tập thể, đoàn kết, được chúng ta tin yêu;

c) tích cực và lành mạnh rènluyện phẩm chất đạo đức, có lối sinh sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chuyên logiúp đỡ gia đình;

d) kết thúc đầyđủ nhiệm vụ học tập, tất cả ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, vào họctập;

đ) tích cực rènluyện thân thể, duy trì gìn dọn dẹp vệ sinh và đảm bảo an toàn môi trường;

e) thâm nhập đầy đủcác vận động giáo dục, các chuyển động do nhà trường tổ chức; lành mạnh và tích cực tham giacác hoạt động vui chơi của Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ nước Chí Minh, Đoàn bạn trẻ Cộng sảnHồ Chí Minh;

g) gồm thái độ vàhành vi đúng mực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sinh sống theo văn bản môn Giáodục công dân.

2. Nhiều loại khá:

Thực hiện tại được nhữngquy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không đạt đến mức độ của các loại tốt; còn cóthiếu sót mà lại kịp thời sửa chữa sau thời điểm thầy giáo, giáo viên và chúng ta góp ý.

3. Một số loại trungbình:

Có một trong những khuyếtđiểm vào việc tiến hành các biện pháp tại Khoản 1 Điều này tuy thế mức độ chưanghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục và đào tạo đã tiếp thu, sửa chữa thay thế nhưng tiếnbộ còn chậm.

4. Loại yếu:

Chưa đạt tiêu chuẩnxếp nhiều loại trung bình hoặc gồm một trong các khuyết điểm sau đây:

a) có sai phạm vớitính chất nghiêm trọng hoặc tái diễn nhiều lần vào việc tiến hành quy định tạiKhoản 1 Điều này, được giáo dục đào tạo nhưng chưa sửa chữa;

b) Vô lễ, xúc phạmnhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường; xúcphạm danh dự, nhân phẩm của doanh nghiệp hoặc của bạn khác;

c) ăn gian tronghọc tập, kiểm tra, thi;

d) Đánh nhau, gâyrối đơn chiếc tự, trị an trong bên trường hoặc quanh đó xã hội; vi phạm bình yên giaothông; khiến thiệt hại tài sản công, gia sản của bạn khác.

Chương III

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠIHỌC LỰC

Điều 5. Căn cứ đánh giá, xếp nhiều loại học lực

1. Căn cứ đánhgiá, xếp một số loại học lực:

a) mức độ hoànthành chương trình các môn học tập và hoạt động giáo dục vào Kế hoạch giáo dục và đào tạo cấpTHCS, cấp THPT;

b) hiệu quả đạt đượccủa các bài kiểm tra.

2. Học lực được xếpthành 5 loại: giỏi (G), tương đối (K), trung bình (Tb), yếu đuối (Y), kém (Kém).

Điều 6. Vẻ ngoài đánh giá và kết quả các môn học sau một học tập kỳ, cảnăm học

1. Bề ngoài đánhgiá:

a) Đánh giá bán bằngnhận xét tác dụng học tập (sau đây hotline là reviews bằng nhấn xét) đối với cácmôn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

Căn cứ chuẩn kiếnthức, năng lực môn học hình thức trong Chương trình giáo dục phổ thông, thái độtích rất và sự văn minh của học viên để nhận xét kết quả các bài xích kiểm tra theohai mức:

- Đạt yêu cầu (Đ):Nếu đảm bảo ít nhất 1 trong những hai đk sau:

+ tiến hành đượccơ bạn dạng các yêu thương cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài xích kiểmtra;

+ tất cả cố gắng, tíchcực học tập và tiến bộ rõ rệt trong triển khai các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹnăng đối với nội dung trong bài bác kiểm tra.

- không đạt yêu cầu(CĐ): những trường thích hợp còn lại.

b) phối hợp giữa reviews bằng cho điểm và nhận xét tác dụng học tập đốivới môn giáo dục và đào tạo công dân:

- Đánh giá bằngcho điểm kết quả thực hiện các yêu mong về chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng và cách biểu hiện đốivới từng chủ đề thuộc môn giáo dục đào tạo công dân cơ chế trong chương trình giáo dụcphổ thông cấp THCS, cấp trung học phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tác ban hành;

- Đánh giá bởi nhậnxét sự hiện đại về thái độ, hành vi trong bài toán rèn luyện đạo đức, lối sinh sống của họcsinh theo ngôn từ môn giáo dục đào tạo công dân cách thức trong lịch trình giáo dụcphổ thông cung cấp THCS, cấp trung học phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành trongmỗi học kỳ, cả năm học.

Kết quả thừa nhận xét sựtiến bộ về thái độ, hành động trong bài toán rèn luyện đạo đức, lối sống của học tập sinhkhông ghi vào sổ gọi tên cùng ghi điểm, mà được cô giáo môn giáo dục công dântheo dõi, đánh giá, ghi trong học tập bạ cùng phối hợp với giáo viên công ty nhiệm sau mỗihọc kỳ xem thêm khi xếp một số loại hạnh kiểm.

c) Đánh giá bằng cho điểm đối với các môn học tập còn lại.

d) các bài chất vấn được đến điểm theo thang điểm từ bỏ điểm 0 đến điểm10; nếu thực hiện thang điểm không giống thì nên quy thay đổi về thang điểm này.

2. Công dụng môn họcvà kết quả các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học:

a) Đối với những môn học review bằng đến điểm: Tính điểm vừa đủ mônhọc và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học;

b) Đối với những mônhọc đánh giá bằng nhận xét: dấn xét môn học sau mỗi học tập kỳ, cả năm học theohai loại: Đạt yêu ước (Đ) và chưa đạt yêu cầu (CĐ); dấn xét về năng khiếu (nếucó).

Điều 7. Vẻ ngoài kiểm tra, những loại bài xích kiểm tra, hệ số điểm bài bác kiểmtra

1. Vẻ ngoài kiểm tra:

Kiểm tra mồm (kiểmtra bởi hỏi-đáp), kiểm tra viết, kiểm soát thực hành.

2. Các loại bài xích kiểmtra:

a) kiểm tra thườngxuyên (KTtx) gồm: kiểm tra miệng; soát sổ viết dưới 1 tiết; kiểmtra thực hành thực tế dưới 1 tiết;

b) bình chọn định kỳ(KTđk) gồm: kiểm tra viết từ là 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành thực tế từ 1tiết trở lên; kiểm soát học kỳ (KThk).

3. Hệ số điểm cácloại bài bác kiểm tra:

a) Đối với những mônhọc reviews bằng đến điểm: Điểm kiểm tra liên tiếp tính thông số 1, điểm đánh giá viết và kiểm soát thực hành từ 1 tiết trởlên tính thông số 2, điểm kiểm soát học kỳ tính hệ số 3.

b) Đối với những mônhọc review bằng nhận xét: hiệu quả nhận xét của những bài đánh giá đều tính mộtlần khi xếp các loại môn học sau mỗi học kỳ.

Điều 8. Số lần kiểm tra và biện pháp cho điểm

1. Tần số KTđkđược điều khoản trong chiến lược dạy học, bao hàm cả kiểm tra các loại chủ thể tự chọn.

2. Tần số KTtx:Trong mỗi học kỳ một học sinh phải tất cả số lần KTtx của từng môn họcbao bao gồm cả kiểm tra các loại chủ thể tự lựa chọn như sau:

a) Môn học có 1 tiếttrở xuống/tuần: Ít tốt nhất 2 lần;

b) Môn học gồm từtrên 1 tiết cho dưới 3 tiết/tuần: Ít nhất 3 lần;

c) Môn học tất cả từ 3tiết trở lên/tuần: Ít tốt nhất 4 lần.

3. Tần số kiểm trađối với môn chuyên: ko kể số lần kiểm tra điều khoản tại Khoản 1, Khoản 2 Điềunày, Hiệu trưởng trường thpt chuyên có thể quy định thêm một trong những bài đánh giá đốivới môn chuyên.

4. Điểm những bài KTtxtheo hình thức tự luận là số nguyên, điểm KTtx theo bề ngoài trắcnghiệm hoặc có phần trắc nghiệm với điểm KTđk là số nguyên hoặc số thậpphân được lấy mang đến chữ số thập phân đầu tiên sau khi làm tròn số.

5. Những học sinhkhông gồm đủ số lần khám nghiệm theo biện pháp tại Khoản 1, Khoản 2 vấn đề này phải đượckiểm tra bù. Bài bác kiểm tra bù phải bao gồm hình thức, nấc độ con kiến thức, khả năng và thờilượng tương đương với bài bác kiểm tra bị thiếu. Học viên không dự chất vấn bù sẽ bịđiểm 0 (đối với đa số môn học đánh giá bằng mang đến điểm) hoặc bị dìm xét nấc CĐ(đối với phần đông môn học reviews bằng dấn xét). Soát sổ bù được trả thànhtrong từng học tập kỳ hoặc thời điểm cuối năm học.

Điều 9. Kiểm tra,cho điểm những môn học tự chọnvà chủ đề tự lựa chọn thuộc các môn học

1. Môn học tự chọn:

Việc kiểm tra, cho điểm, tính điểm mức độ vừa phải mônhọc với tham gia tính điểm trung bình những môn học triển khai như những môn học khác.

2. Chủ đề tự chọnthuộc những môn học:

Các các loại chủ đề tựchọn của môn học tập nào thì kiểm tra, cho điểm cùng tham giatính điểm mức độ vừa phải môn học đó.

Điều 10. Tác dụng môn học tập của mỗi học tập kỳ, cả năm học

1. Đối với các môn học đánh giá bằng đến điểm:

a) Điểm trung bìnhmôn học tập kỳ (ĐTBmhk) là trung bình cùng của điểm các bài KTtx,KTđk với KThk với những hệ số cơ chế tại Điểm a, Khoản 3,Điều 7 quy chế này:

ĐTBmhk =

TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 3 x ĐKThk

Số bài xích KTtx + 2 x Số bài xích KTđk + 3

- TĐKTtx: Tổng điểm củacác bài KTtx

- TĐKTđk: Tổng điểm của những bàiKTđk

- ĐKThk: Điểm bài KThk

b) Điểm vừa đủ môn cả năm (ĐTBmcn)là trung bình cộng của ĐTBmhkI cùng với ĐTBmhkII, trong số đó ĐTBmhkIItính hệ số 2:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

c) ĐTBmhk cùng ĐTBmcnlà số nguyên hoặc số thập phân được lấy mang lại chữ số thập phân trước tiên sau khilàm tròn số.

2. Đối với những môn học reviews bằng nhậnxét:

a) Xếp một số loại học kỳ:

- Đạt yêu ước (Đ): gồm đủ sốlần bình chọn theo biện pháp tại những Khoản 1, 2, 3 Điều 8 với 2/3 số bài kiểmtra trở lên trên được nhận xét mức Đ, trong số ấy có bài kiểm tra học kỳ.

- chưa đạt yêu mong (CĐ): các trường hòa hợp cònlại.

b) Xếp các loại cả năm:

- Đạt yêu ước (Đ): Cả nhị học kỳ xếp một số loại Đhoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học tập kỳ II xếp các loại Đ.

- chưa đạt yêu mong (CĐ): Cả nhị học kỳ xếploại CĐ hoặc học tập kỳ I xếp loại Đ, học tập kỳ II xếp loại CĐ.

c) Những học viên có năng khiếu được giáoviên cỗ môn ghi thêm nhấn xét vào học tập bạ.

3. Đối với những môn chỉ dạy dỗ trong một học kỳthì lấy hiệu quả đánh giá, xếp các loại của học tập kỳ đó làm hiệu quả đánh giá, xếp loạicả năm học.

Xem thêm: Tòa Nhà Meco Complex 102 Trường Chinh, Hà Nội, Meco Complex

Điều 11. Điểm trung bình các môn học tập kỳ, cả năm học

1. Điểm trung bìnhcác môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn họckỳ của những môn học review bằng mang đến điểm.

2. Điểm trung bìnhcác môn cả năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm mức độ vừa phải cảnăm của những môn học đánh giá bằng mang lại điểm.

3. Điểm trung bìnhcác môn học tập kỳ hoặc cả năm học tập là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữsố thập phân trước tiên sau khi có tác dụng tròn số.

Điều 12. Những trường hợp được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹthuật, phần thực hành môn giáo dục và đào tạo quốc phòng - bình yên (GDQP-AN)

1. Học viên đượcmiễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn thẩm mỹ trong chương trình giáo dục đào tạo nếugặp trở ngại trong học hành môn học tập nào đó vì mắc bệnh dịch mãn tính, bị khuyết tật,bị tai nạn hoặc bị bệnh đề xuất điều trị.

2. Hồ sơ xin miễnhọc gồm có: Đơn xin miễn học của học sinh và bệnh án hoặc giấy triệu chứng nhậnthương tật do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp.

3. Việc cho phépmiễn học so với các trường hợp vị bị bé đau hoặc tai nạn đáng tiếc chỉ áp dụng trong nămhọc; những trường hợp bệnh tật mãn tính, tàn tật hoặc yêu mến tật vĩnh viễn đượcáp dụng cho cả năm học hoặc cả cung cấp học.

4. Hiệu trưởng nhàtrường chất nhận được học sinh được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuậttrong một học kỳ hoặc cả năm học. Nếu như được miễn học cả năm học thì môn học tập nàykhông tham gia tiến công giá, xếp một số loại học lực của học tập kỳ cùng cả năm học; trường hợp chỉ đượcmiễn học tập một học tập kỳ thì lấy hiệu quả đánh giá, xếp loại của học kỳ đã học đểđánh giá, xếp một số loại cả năm học.

5. Đối với mônGDQP-AN:

Các trường hợp họcsinh được miễn học tập phần thực hành sẽ được kiểm tra bù bởi lý thuyết để sở hữu đủcơ số điểm theo quy định.

Điều 13. Tiêu chuẩn chỉnh xếp nhiều loại học kỳ với xếp một số loại cả năm học

1. Một số loại giỏi, nếucó đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bìnhcác môn học tập từ 8,0 trở lên, trong đó điểm vừa phải của 1trong 2 môn Toán, Ngữ văn tự 8,0 trở lên; riêng so với học sinh lớp chuyêncủa trường thpt chuyên nên thêm đk điểm trung bình môn chăm từ 8,0 trởlên;

b) không có môn họcnào điểm trung bình bên dưới 6,5;

c) các môn họcđánh giá bởi nhận xét đạt một số loại Đ.

2. Một số loại khá, nếucó đủ những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Điểm trung bìnhcác môn học tập từ 6,5 trở lên, trong các số đó điểm vừa đủ của 1trong 2 môn Toán, Ngữ văn tự 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyêncủa trường thpt chuyên bắt buộc thêm điều kiện điểm mức độ vừa phải môn chăm từ 6,5 trởlên;

b) không tồn tại môn họcnào điểm trung bình dưới 5,0;

c) các môn họcđánh giá bằng nhận xét đạt các loại Đ.

3. Các loại trungbình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bìnhcác môn học từ 5,0 trở lên, trong những số đó điểm vừa phải của 1trong 2 môn Toán, Ngữ văn tự 5,0 trở lên; riêng so với học sinh lớp chuyêncủa trường trung học phổ thông chuyên phải thêm đk điểm vừa phải môn chuyên từ 5,0 trởlên;

b) không tồn tại môn họcnào điểm trung bình dưới 3,5;

c) các môn họcđánh giá bằng nhận xét đạt các loại Đ.

4. Loại yếu: Điểmtrung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm mức độ vừa phải dưới2,0.

5. Các loại kém: Cáctrường hòa hợp còn lại.

6. Nếu như ĐTBhkhoặc ĐTBcn đạt tới mức của từng loại chế độ tại các Khoản 1, 2 điềunày nhưng do tác dụng của một môn học nào đó thấp rộng mứcquy định cho các loại đó phải học lực bị xếp phải chăng xuống thì được kiểm soát và điều chỉnh như sau:

a) nếu như ĐTBhkhoặc ĐTBcn đạt tới loại G tuy thế do hiệu quả của mộtmôn học nào này mà phải xuống một số loại Tb thì được điều chỉnh xếp các loại K.

b) nếu như ĐTBhkhoặc ĐTBcn đạt tới loại G tuy thế do hiệu quả của mộtmôn học nào này mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp một số loại Tb.

c) nếu ĐTBhkhoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng mà do tác dụng của mộtmôn học tập nào này mà phải xuống một số loại Y thì được kiểm soát và điều chỉnh xếp các loại Tb.

d) giả dụ ĐTBhkhoặc ĐTBcn đạt mức loại K mà lại do kết quả của mộtmôn học nào này mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp các loại Y.

Điều 14. Đánh giá học viên khuyết tật

1. Đánh giá bán họcsinh tàn tật theo chính sách động viên, khích lệ sự nỗ lực cố gắng và sự tiến bộcủa học viên là chính.

2. Học sinh khuyếttật có khả năng đáp ứng các yêu mong của chương trình giáo dục THCS, thpt đượcđánh giá, xếp một số loại theo các quy định như so với học sinh thông thường nhưng cógiảm vơi yêu cầu về kết quả học tập.

3. Học sinh khuyếttật cảm thấy không được khả năng đáp ứng các yêu ước của chương trình giáo dục đào tạo THCS, THPTđược đánh giá dựa trên sự nỗ lực, tân tiến của học viên và không xếp loại đối tượngnày.

Chương IV

SỬ DỤNG KẾT QUẢĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

Điều 15. Lên lớp hoặc không được lên lớp

1. Học viên có đủcác điều kiện tiếp sau đây thì được lên lớp:

a) Hạnh kiểm với họclực từ vừa phải trở lên;

b) Nghỉ không quá45 buổi học trong một năm học (nghỉ gồm phép hoặc không phép, nghỉ liên tiếp hoặcnghỉ nhiều lần cộng lại).

2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì ko được lên lớp:

a) ngủ quá 45 buổihọc trong thời gian học (nghỉ tất cả phép hoặc không phép, nghỉ liên tiếp hoặc nghỉ nhiềulần cộng lại);

b) học lực cả nămloại hèn hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm một số loại yếu;

c) sau khoản thời gian đã đượckiểm tra lại một số trong những môn học, môn reviews bằng điểm gồm điểm trung bình dưới 5,0hay môn nhận xét bằng nhận xét bị xếp nhiều loại CĐ, để xếp loại lại học tập lực cả nămnhưng vẫn ko đạt loại trung bình.

d) Hạnh kiểm cảnăm xếp nhiều loại yếu, tuy nhiên không xong xuôi nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ mát hènên vẫn bị xếp các loại yếu về hạnh kiểm.

Điều 16. Khám nghiệm lại các môn học

Học sinh xếp nhiều loại hạnh kiểm cả năm học từ vừa phải trở lên dẫu vậy học lựccả năm học tập xếp nhiều loại yếu, được chọn một số môn học trong những môn học tất cả điểmtrung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp các loại CĐ để kiểm tra lại. Kếtquả soát sổ lại được lấy thay thế cho hiệu quả xếp các loại cả năm học của môn họcđó để tính lại điểm trung bìnhcác môn cả năm học cùng xếp một số loại lại về học lực; nếu như đạt nhiều loại trung bình thì đượclên lớp.

Điều 17. Tập luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè

Học sinh xếp nhiều loại học lực cả năm từ vừa đủ trở lên tuy vậy hạnh kiểm cảnăm học tập xếp loại yếu thì nên rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, hìnhthức rèn luyện vì chưng hiệu trưởng quy định. Trọng trách rèn luyện trong kỳ nghỉ hè đượcthông báo mang đến gia đình, chủ yếu quyền, đoàn thể xã, phường, thị xã (gọi chunglà cung cấp xã) nơi học sinh cư trú. Vào cuối kỳ nghỉ hè, nếu như được Uỷ ban nhân dân cấpxã công nhận đã dứt nhiệm vụ thì giáo viên công ty nhiệm ý kiến đề nghị hiệu trưởngcho xếp loại lại về hạnh kiểm; trường hợp đạt một số loại trung bình thì được lên lớp.

Điều 18. Xét công nhận học sinh giỏi, học viên tiên tiến

1. Thừa nhận đạtdanh hiệu học tập sinh tốt học kỳ hoặc cả năm học, ví như đạt hạnh kiểm loại xuất sắc và họclực loại giỏi.

2. Công nhận đạtdanh hiệu học sinh tiên tiến học tập kỳ hoặc cả năm học, nếu như đạt hạnh kiểm tự loạikhá trở lên cùng học lực từ nhiều loại khá trở lên.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦAGIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC CƠ quan tiền QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn

1. Thực hiện rất đầy đủ số lần kiểm tra; thẳng chấm bài bác kiểm tra, ghiđiểm hoặc mức nhấn xét (đối với những môn kiểm tra bằng nhận xét), ghi nội dungnhận xét của fan chấm vào bài bác kiểm tra; trực tiếp kiếm được điểm hoặc mức thừa nhận xét(đối với các môn kiểm tra bằng nhận xét) vào sổ điện thoại tư vấn tên cùng ghi điểm; đối vớihình thức chất vấn miệng, giáo viên đề nghị nhận xét, góp ý kết quả trả lời của họcsinh trước lớp, nếu đưa ra quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn kiểmtra bởi nhận xét) vào sổ điện thoại tư vấn tên và ăn được điểm thì phải triển khai ngay sau đó.

2. Tính điểm vừa phải môn học (đối vớicác môn học reviews bằng mang đến điểm), xếp nhiều loại nhận xét môn học tập (đối với các mônhọc đánh giá bằng thừa nhận xét) theo học kỳ, cả năm học cùng trực tiếp ghi vào sổ gọitên và ghi điểm, vào học tập bạ.

3. Tham gia tấn công giá, xếp một số loại hạnh kiểm từng học kỳ,cả năm học tập của học sinh.

Điều 20. Nhiệm vụ của giáo viên công ty nhiệm

1. Soát sổ sổ gọitên và kiếm được điểm của lớp; giúp Hiệu trưởng theo dõi việc kiểm tra mang lại điểm, mứcnhận xét theo điều khoản của quy chế này.

2. Tính điểm trungbình những môn học theo học tập kỳ, cả năm học; chứng thực việc sửa chữa thay thế điểm, sửa chữamức thừa nhận xét của giáo viên bộ môn vào sổ điện thoại tư vấn tên với ghi điểm, trong học bạ.

3. Đánh giá, xếploại hạnh kiểm và học lực từng học tập kỳ, cả năm học tập của học tập sinh. Lập list họcsinh kiến nghị cho lên lớp, ko được lên lớp; học sinh được thừa nhận là họcsinh giỏi, học viên tiên tiến; học viên phải khám nghiệm lại các môn học, học tập sinhphải tập luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè.

4. Lập danh sách học sinh đề nghị tán dương cuối học tập kỳ, cuối năm học.

5. Ghi vào sổ hotline tên và ăn được điểm và vào học tập bạ những nộidung sau đây:

a) công dụng đánhgiá, xếp loại hạnh kiểm với học lực của học tập sinh;

b) tác dụng đượclên lớp hoặc không được lên lớp, công nhận học viên giỏi, học sinh tiên tiến họckỳ, cả năm học, được lên lớp sau khoản thời gian kiểm tra lại hoặc tập luyện hạnh kiểmtrong kỳ du lịch hè;

c) nhấn xét đánhgiá tác dụng rèn luyện toàn diện của học viên trong kia có học viên có năng khiếucác môn học review bằng nhấn xét.

6. Phối hợp với ĐộiThiếu niên tiền phong hồ Chí Minh, Đoàn bạn teen cộng sản tp hcm và BanĐại diện bố mẹ học sinh của lớp để tổ chức các chuyển động giáo dục học sinh.

Điều 21. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng

1. Quản lý, hướngdẫn giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tại và phổ cập đến mái ấm gia đình học sinhcác hiện tượng của quy chế này; vận dụng quy định của quy định này để tấn công giá, xếploại học sinh khuyết tật.

2. đánh giá việcthực hiện phương pháp về kiểm tra, mang lại điểm và đánh giá nhận xét của giáo viên.Hàng tháng ghi dìm xét cùng ký chứng thực vào sổ hotline tên và kiếm được điểm của các lớp.

3. Bình chọn việcđánh giá, xếp loại, ghi tác dụng vào sổ hotline tên và ghi điểm, vào học tập bạ của giáoviên cỗ môn, giáo viên công ty nhiệm; phê chuẩn chỉnh việc sửa chữa điểm, sửa chữa thay thế mức nhậnxét của giáo viên cỗ môn khi sẽ có chứng thực của giáo viên chủ nhiệm.

4. Tổ chức triển khai kiểm tra lại các môn học theo luật tại Điều 16 Quy chếnày; phê phê chuẩn và chào làng danh sách học viên được lên lớp sau thời điểm có công dụng kiểmtra lại các môn học, kết quả rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ du lịch hè.

5. Kiểm tra, yêu thương cầungười có trách nhiệm tiến hành Quy chế này nên khắc phục ngay sai sót trong nhữngviệc sau đây:

a) tiến hành chế độkiểm tra cho điểm và mức dìm xét; ghi điểm và các mức nhận xét vào sổ điện thoại tư vấn tênvà ghi điểm, học bạ; xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh;

b) sử dụng kết quảđánh giá, xếp nhiều loại hạnh kiểm và học lực của học sinh.

6. Xét chú ý danh sách học sinh được lên lớp, ko được lên lớp, danhhiệu thi đua, bình chọn lại những môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ mát hè.Phê duyệt tác dụng đánh giá, xếp loại học sinh trong sổ hotline tên và ăn điểm và họcbạ sau khi tất cả giáo viên cỗ môn cùng giáo viên nhà nhiệm đã ghi nội dung.

7. Quyết định xửlý theo thẩm quyền, đề nghị những cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định xử lý đối với tổchức, cá thể vi phạm; ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề xuất cấp cóthẩm quyền khen thưởng so với tổ chức, cá nhân có thành tựu trong việc thựchiện quy định này.

Điều 22. Trách nhiệm của nhà giáo dục và đào tạo, của sở giáo dục và đào tạo vàđào tạo

Quản lý, chỉ đạo,kiểm tra những trường học tập thuộc quyền cai quản thực hiện quy định này; xử lý cácsai phạm theo thẩm quyền.