Thông tư 22 2015 bộ giáo dục và đào tạo

     
It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

Bạn đang xem: Thông tư 22 2015 bộ giáo dục và đào tạo


*

*

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

* ban ngành banhành: Bộ Giáo dụcvà Đào sinh sản

* Văn bạn dạng bị cụ thế: Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 mon 9 năm 2015 của Bộ giáo dục đào tạo và Đàotạo và bộ Nội vụ chính sách mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viêntrung học cơ sở công lập.

* Nội dung chính:

Thông tứ nàyquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc và xẻ nhiệm, xếp lương viênchức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.Thông tư này áp dụngđối cùng với viên chức đào tạo chương trình giáo dục đào tạo trung học cơ sở, bao gồm:giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc (sau phía trên gọichung là thầy giáo trung học tập cơ sở) trong các trường trung học cơ sở, trườngphổ thông có tương đối nhiều cấp học tất cả cấp trung học tập cơ sở, trung tâm giáo dục và đào tạo thườngxuyên, trung chổ chính giữa giáo dục nghề nghiệp và công việc - giáo dục và đào tạo thường xuyên, ngôi trường chuyênbiệt công lập (sau đây gọi thông thường là ngôi trường trung học các đại lý công lập) và các tổchức, cá nhân khác tất cả liên quan. Các ngôi trường trung học cơ sở bốn thục có thểvận dụng hiện tượng tại Thông tứ này nhằm tuyển dụng, sử dụng và thống trị giáo viên.

Mã số, hạng chức vụ nghềnghiệp cô giáo trung học cơ sở

Chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở bao gồm:

- cô giáo trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32.

- gia sư trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31.

Xem thêm: Apu International School Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Quốc Tế Tại Tp

- gia sư trung học các đại lý hạng I - Mã số V.07.04.30.

 Nguyên tắc chỉ định theo chứcdanh nghề nghiệp so với giáo viên trung học tập cơ sở

- Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viêntrung học cơ sở qui định tại Thông bốn này phải địa thế căn cứ vào vị trí việc làm đangđảm nhấn và bảo đảm an toàn đạt những tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được quy địnhtại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và pháp luật tại Điều 7 Thông bốn này.

-  Khi bổ nhiệm giáoviên từ bỏ chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học cơ sở theo lý lẽ tại Thôngtư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày16 tháng 9 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo thành và bộ Nội vụ luật pháp mã số,tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học đại lý công lập (sau đâyviết tắt là Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức danh nghềnghiệp thầy giáo trung học các đại lý theo điều khoản tại Thông bốn này thì không đượckết hòa hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Không căn cứ vào trình độ chuyên môn được giảng dạy để bổ nhiệm vàohạng chức danh nghề nghiệp và công việc cao hơn hạng chức danh công việc và nghề nghiệp đã trúng tuyểnđối với giáo viên trung học tập cơ sở bắt đầu được tuyển chọn dụng.

 Thông bốn này làcăn cứ nhằm xác xác định trí câu hỏi làm, cơ cấu viên chức theo chức vụ nghề nghiệpgiáo viên trung học đại lý và tiến hành việc tuyển chọn dụng, thực hiện và thống trị giáoviên trung học cơ sở trong những trường trung học cửa hàng công lập nằm trong hệ thốnggiáo dục quốc dân. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục công ty trì, hướng dẫnchi máu triển khai thực hiện Thông tứ này.