Tập đoàn chân thiện mỹ

     
CTTĐT - Tiếp tục chương trình công tác, trong 2 ngày 21 và 22/7, Đoàn công tác của Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ do ông Đoàn Xuân Tiếp - Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã đi khảo sát thực địa tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên.
*


Cùng đi có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnhủy và Văn phòng UBND tỉnh.

Bạn đang xem: Tập đoàn chân thiện mỹ

*

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vàĐoàn công tác khảo sát tại Nghĩa Lộ.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, Đoàn công tácđã đi khảo sát một số địa điểm du lịch dọc theo suối Thia; thăm một số mô hình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nghĩa Lợi và xã Nghĩa An; Đoàn đãđược nghe lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu về Đề án xây dựng thị xã văn hóa, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng các thiết chế văn hóa mới. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng, trong đó tập trung vào xây dựng 5 bản văn hóa truyền thống gắn với du lịch; sản xuất các sản phẩm truyền thống để quảng bá và bán cho du khách, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thị xã Văn hóa - Du lịch Nghĩa Lộ.

 


*

ÔngĐoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng Quản trí, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chân Thiện Mỹ tìm hiểu về hoạt động của mô hình du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Xem thêm: Thực Đơn Giảm 4Kg Trong 1 Tuần, Thực Đơn Giúp Bạn Giảm 4Kg Trong 1 Tuần


Tại huyện Văn Yên, Đoàn công tác đãđi thăm và khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. Khu bảo tồn thuộc địa bàn 4 xã: Nà Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng có tổng diện tích quy hoạch gần 17.000 ha. Đây là khu vực có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng.

*

 

Đoàn công tác Tập đoàn Chân Thiện Mỹ đi khảo sát thực địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.

Qua khảo sát thực địa tại các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái, ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tếChân Thiện Mỹ chia sẻ: Được thiên nhiên ưu đãi, Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh thuận lợi cho việc phát triển các loại hình du lịch, nhất là phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng.

Qua đi thực tế khảo sát tại một số địa phương của tỉnh Yên Bái chúng tôi có ý tưởng ban đầu đó là: Nếu như đầu tư vào Hồ Thác Bà thì hướng đầu tư là xây dựng một khu phố du lịch giữa lòng hồ với mong muốn điểm du lịch Thác Bà như một viên kim cương luôn luôn sáng để thu hút khách đến với Yên Bái. Đối với thị xã Nghĩa Lộ và đặc biệt, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu còn hoang sơ, với cảnh đẹp thiên nhiên chưa khai phá, không khí trong lành, môi trường thiên nhiên sạch là điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các tua tuyến du lịch cộng đồng. Ông Đoàn Xuân Tiếp bày tỏ: Về góc độ nhà đầu tư, tôi thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến các doanh nghiệp, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để những đơn vị làm du lịch như Tậpđoàn chúng tôi đi khảo sát, tìm hiểu đầu tư tại các địa phương trong tỉnh. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ tiến hành họp Hội đồng Quản trị để bàn bạc các phương án cụ thể, tiến hành xây dựng kế hoạch dự án để đầu tư vào tỉnh Yên Bái.


 


Tiến Lập
Cổng thông tin điện tử tỉnh - Tiếp tục chương trình công tác, trong 2 ngày 21 và 22/7, Đoàn công tác của Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ do ông Đoàn Xuân Tiếp - Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã đi khảo sát thực địa tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên.Cùng đi có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnhủy và Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vàĐoàn công tác khảo sát tại Nghĩa Lộ.Tại thị xã Nghĩa Lộ, Đoàn công tácđã đi khảo sát một số địa điểm du lịch dọc theo suối Thia; thăm một số mô hình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nghĩa Lợi và xã Nghĩa An; Đoàn đãđược nghe lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu về Đề án xây dựng thị xã văn hóa, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng các thiết chế văn hóa mới. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng, trong đó tập trung vào xây dựng 5 bản văn hóa truyền thống gắn với du lịch; sản xuất các sản phẩm truyền thống để quảng bá và bán cho du khách, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thị xã Văn hóa - Du lịch Nghĩa Lộ. ÔngĐoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng Quản trí, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chân Thiện Mỹ tìm hiểu về hoạt động của mô hình du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.Tại huyện Văn Yên, Đoàn công tác đãđi thăm và khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. Khu bảo tồn thuộc địa bàn 4 xã: Nà Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng có tổng diện tích quy hoạch gần 17.000 ha. Đây là khu vực có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng. Đoàn công tác Tập đoàn Chân Thiện Mỹ đi khảo sát thực địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.Qua khảo sát thực địa tại các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái, ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tếChân Thiện Mỹ chia sẻ: Được thiên nhiên ưu đãi, Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh thuận lợi cho việc phát triển các loại hình du lịch, nhất là phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng.Qua đi thực tế khảo sát tại một số địa phương của tỉnh Yên Bái chúng tôi có ý tưởng ban đầu đó là: Nếu như đầu tư vào Hồ Thác Bà thì hướng đầu tư là xây dựng một khu phố du lịch giữa lòng hồ với mong muốn điểm du lịch Thác Bà như một viên kim cương luôn luôn sáng để thu hút khách đến với Yên Bái. Đối với thị xã Nghĩa Lộ và đặc biệt, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu còn hoang sơ, với cảnh đẹp thiên nhiên chưa khai phá, không khí trong lành, môi trường thiên nhiên sạch là điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các tua tuyến du lịch cộng đồng. Ông Đoàn Xuân Tiếp bày tỏ: Về góc độ nhà đầu tư, tôi thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến các doanh nghiệp, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để những đơn vị làm du lịch như Tậpđoàn chúng tôi đi khảo sát, tìm hiểu đầu tư tại các địa phương trong tỉnh. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ tiến hành họp Hội đồng Quản trị để bàn bạc các phương án cụ thể, tiến hành xây dựng kế hoạch dự án để đầu tư vào tỉnh Yên Bái. 

Các bài khác