Tăng lương công chức năm 2016

     

*
Mục lục bài bác viết

*
để coi Dự thảo Nghị định hình thức mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức cùng lực lượng vũ trang

Song tới nay Nghị định bắt đầu quy định nút lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang chưa được ban hành.

Bạn đang xem: Tăng lương công chức năm 2016

Tuy nhiên, với nội dung tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 quyết nghị 99 và Dự thảo Nghị định mới thì bao gồm điểm đáng để ý sau:

2. Đối tượng áp dụng

Mức lương các đại lý áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, bạn hưởng lương, phụ cung cấp và tín đồ lao động thao tác làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp của Đảng, công ty nước, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội và hội có đặc thù đặc thù sinh hoạt Trung ương, ở cung cấp tỉnh, ở cấp cho huyện, ở cấp xã cùng lực lượng khí giới bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp cho huyện điều khoản tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 4 lý lẽ Cán bộ, công chức 2008.

- Cán bộ, công chức cấp cho xã biện pháp tại Khoản 3 Điều 4 dụng cụ Cán bộ, công chức 2008.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo điều khoản tại khí cụ Viên chức 2010.

- Người thao tác theo chính sách hợp đồng lao động trong số cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng, đơn vị nước, tổ chức triển khai chính trị - xã hội theo khí cụ tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

- Người thao tác làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ.

Xem thêm: Dành Cho Cô Dâu Việt: Top 5 Kênh Dạy Tiếng Hàn Quốc Dành Cho Người Việt Nam

- Người làm việc trong tiêu chuẩn biên chế được túi tiền nhà nước cấp kinh phí trong những hội có đặc điểm đặc thù hiện tượng tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

- Sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, hạ sĩ quan, chiến binh nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao rượu cồn hợp đồng trực thuộc Quân đội quần chúng Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng trọn lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ giao hàng có thời hạn; công nhân, nhân viên công an cùng lao động hợp đồng trực thuộc Công an nhân dân.

- Người thao tác làm việc trong tổ chức triển khai cơ yếu.

- Người vận động không chuyên trách ở cấp cho xã, ở thôn và tổ dân phố.

3. Bảo đảm thu nhập không giảm

Đối với những người có hệ số lương tự 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng lên tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP trường hợp tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, cộng các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo nút lương cửa hàng 1.210.000 đồng/tháng mà lại thấp hơn tổng tiền lương cộng tiền lương tạo thêm theo Nghị định 17 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng chi phí lương đã hưởng mon 4/2016.