Tài khoản 531 trong kế toán hành chính sự nghiệp

     

Định khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp – Đối với sv hay chúng ta kế toán mới vào nghề thường chạm mặt khó khăn khi định khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp. Hôm nay, kế toán tài chính Việt Hưng sẽ tổng thích hợp những bài tập định khoản kế toán hành chính sự nghiệp cơ phiên bản nhất để các bạn nắm được nhé. 


*

Mẫu bài tập định khoản kế toán hành chính sự nghiệp

1. Bài bác tập định khoản kế toán tài chính hành chính sự nghiệp 1

Tại ĐV Hành chính sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).

Bạn đang xem: Tài khoản 531 trong kế toán hành chính sự nghiệp

Bạn vẫn xem: thông tin tài khoản 531 trong kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp

Số dư đầu tháng 2N:

– TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– các tài khoản khác có số dư hòa hợp lý

Các nghiệp vụ ghê tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 bỏ ra tiền mặt trả tiền điện nước dùng mang đến hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên liệu đưa vào sử dụng mang lại dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000

– Ngày 10/2 PC 0024 bỏ ra lương đợt 1 mang đến cán bộ viên chức vào ĐV: 120.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038 tạm thời ứng ngân sách đầu tư bằng tiền khía cạnh số tiền 50.000

– Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí yêu cầu nộp mang lại nhà nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp mang lại Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để đưa ra theo lệnh đưa ra tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 đưa ra tiền mặt mang lại HĐTX theo lệnh bỏ ra tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên (định khoản kế toán hành chính sự nghiệp)

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.

Yêu cầu: Định khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

BÀI GIẢI

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

Có TK 46121(nguồn KP thường xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK 66121 (chi TX năm nay)/Có TK 111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK 6622/Có TK 112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK 111/Có TK 112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK 111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK 112/Có TK 5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

Nợ TK 111/Có TK 342 (thanh toán nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

Nợ TK 111/Có TK 5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK 336 (tạm ứng KP)/Có TK 111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK 5111/Có TK 3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK 3332/Có TK 111 : 40

– Ngày 23/2:

Nợ TK 112/Có TK 4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK 111/Có TK 112 : 200

– Ngày 30/2:

Nợ TK 6612/Có TK 111 : 200

2. Bài tập định khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp 2

Đơn vị Hành chính sự nghiệp M những năm N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư chi tiêu tài chính thời gian ngắn như sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 cổ phiếu công ty A).

– TK 1218: 350.000

– những tài khoản khác tất cả số dư vừa lòng lý

Các nhiệm vụ phát sinh như sau:

Định khoản kế toán hành chính sự nghiệp và phản ánh vào sơ đồ gia dụng tài khoản:

– các chứng khoán ngắn hạn của doanh nghiệp trong quý lúc đáo hạn hạch toán như vậy nào?

– Ngày 5/4 sở hữu trái phiếu doanh nghiệp M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/tháng, mệnh giá bán 50.000, lãi được thanh toán ngay khi mua. Các giá cả liên quan 600 toàn bộ đã trả bởi tiền mặt

– Ngày 7/4 cung cấp 500 cổ phiếu doanh nghiệp A giá bán 120/CP thu bằng tiền gửi

– Ngày 15/4 tải 150 cổ phiếu doanh nghiệp D, giá sở hữu 500/CP, đã thanh toán giao dịch bằng tiền gửi, hoa hồng yêu cầu trả là 2%, đang trả bởi tiền mặt.

Xem thêm: Mua Bán Xe Moto Giá Rẻ Dưới 100 Triệu Trên Chợ Tốt Xe, Top 6 Xe Mô Tô Giá Dưới 100 Triệu Tại Việt Nam

– Ngày 20/4 ngân hàng báo gồm (vốn góp thời gian ngắn với doanh nghiệp A): doanh nghiệp A thanh toán giao dịch số tiền mà đơn vị chức năng góp vốn bằng tiền gửi số tiền: 30.000 và thu nhập được phân chia từ vận động góp vốn là 2.000 (định khoản kế toán hành chính sự nghiệp)

– Ngày 10/5 thiết lập kỳ phiếu bank mệnh giá bán 50.000, lãi suất vay 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi giao dịch thanh toán định kỳ.

– Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bằng tiền mặt 100.000.

– Ngày 3/10 download trái phiếu doanh nghiệp N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá bán 45.000, lãi suất 12% được thanh toán vào trong ngày đáo hạn.

– Ngày 5/4:

BÀI GIẢI

+ Nợ TK 1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*120 = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

+ Nợ TK 1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000 (định khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp)

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

Nợ TK 112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK 112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

+ Nợ TK 1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000 (định khoản kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp)

Khi đáo hạn những chứng khoán:

– NV1:

+ Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

+ Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

+ Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

3. Bài tập định khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp 3

Tại đơn vị Hành chính sự nghiệp Q có tài năng liệu sau về gớm phí dự án công trình và thực hiện kinh phí dự án quý IV/N (đvt: 1.000đ)

– Nhận dự trù kinh phí dự án công trình quý IV được giao 1.800.000, trong những số ấy dự toán kinh phí quản lý dự án 30%, triển khai dự án 70%.

– Rút dự toán kinh phí dự án công trình về quỹ tiền phương diện để chi tiêu, vào đó: dự toán kinh phí cai quản dự án 270.000, dự toán kinh phí thực hiện dự án là 630.000

– Mua vật liệu cho thực hiện dự án chi bằng tiền khía cạnh 160.000, trả bằng dự toán kinh phí thực hiện dự án rút giao dịch 180.000.

– sở hữu TSCĐ hữu hình cho tiến hành dự án 720.000, trong số ấy trả bằng tiền khía cạnh 40%, trả bởi dự toán kinh phí đầu tư rút 60%.

– Lương yêu cầu trả cho dự án 54.000, vào đó làm chủ dự án là 8.100, triển khai dự án 45.900

– Tính những khoản chi mua vật tư dùng thẳng cho làm chủ dự án 54.000 (bằng tiền phương diện 30%, bởi dự toán ngân sách đầu tư 70%)

– tải thiết bị cho cai quản dự án 378.000, trong số ấy chi bởi tiền mặt 189.000, còn lại trả bằng dự toán kinh phí dự án rút thanh toán.

– chi tiền phương diện cho triển khai dự án: 8.100, cai quản dự án: 9.900 (định khoản kế toán tài chính hành chính sự nghiệp)

Rút dự trù kinh phí dự án trả dịch vụ thương mại mua ngoài cho:

Thực hiện nay dự án: 54.000Quản lý dự án: 9.900Dịch vụ điện nước đã chi:Bằng tiền khía cạnh cho quản lý dự án 16.200, cho tiến hành dự án 36.000Rút dự toán kinh phí đầu tư trả tiền thương mại & dịch vụ mua cho thống trị dự án 16.200, tiến hành dự án 36.000Dịch vụ thuê văn phòng thống trị dự án đã chi trả trực tiếp bởi tiền phương diện là 19.800,bằng dự trù kinh phí dự án rút là 27.900.Quyết toán gớm phí dự án công trình được duyệt, kết chuyển chi dự án sang nguồn kinh phí đầu tư dự án.

Yêu cầu: