Tính tổng số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a) Tính tổng của số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất tất cả 4 chữ số và số tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số

b) Tính tổng của số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 3 chữ số khác nhau

c)Tính tổng của số tự nhiên và thoải mái lẻ nhỏ dại nhất có 5 chữ số không giống nhau với số tự nhiên chẵn nhỏ dại nhất có 5 chữ số như thể nhau.

Bạn đang xem: Tính tổng số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự

 

 


*

Tính tổng của

a) Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có hai chữ số cùng số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có ba chữ số.

b) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt và số từ nhiên nhỏ dại nhất có ba chữ số khác nhau.

c) Số từ nhiên bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có bố chữ số.

d) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên chẵn bé dại nhất có bốn chữ số khác nhau


Tính tổng của

a) Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số và số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có ba chữ số.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tìm Kiếm Các Chòm Sao Trên Bầu Trời Đêm, Nền Chòm Sao, Hình Ảnh Nền Tải Về Miễn Phí

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số từ nhiên bé dại nhất có tía chữ số khác nhau.

c) Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác biệt và số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có tía chữ số.

d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất tất cả bốn chữ số khác nhau.


tính tổng của số từ nhiên nhỏ dại nhất có 3 chữ số khác biệt và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau


Tính tổng của số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 3 chữ số không giống nhau


1)Tích của số nhỏ nhất gồm 3 chữ số khác nhau với số phệ nhất có một chữ số

2) 28% của số chẵn nhỏ nhất tất cả 4 chữ số khác nhau

3) Số nhỏ dại nhất có 4 chữ số khác biệt với số chẵn lớn nhất có 2 chữ số 

4) số tự nhiên bé bỏng nhất gồm 2 chữ số phân tách 5 dư 3

5) số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 11


a)Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số

b)Viết số tự nhiên bé dại nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau

c)Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số khác biệt và đầy đủ là số chẵn

d)Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ khác biệt và đa số là số lẻ

 


1) Tính tổng của số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số khác biệt và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 số tự nhiên khác nhau.


Tính tổng của số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có cha chữ số không giống nhau và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau