Sách giáo khoa là gì

     

Sách giáo khoa là gì? Và quy trình biên biên soạn sách giáo khoa bây giờ được quy định như vậy nào? - Hoàng Minh (Tây Ninh)


*
Mục lục bài viết

Sách giáo khoa là gì? quá trình biên biên soạn sách giáo khoa

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT câu trả lời như sau:

1. Sách giáo khoa là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tứ 33/2017/TT-BGDĐT thì sách giáo khoa là xuất bản phẩm ví dụ hóa những yêu mong của chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; được bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo phê duyệt, chất nhận được sử dụng có tác dụng tài liệu dạy dỗ học bao gồm thức trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa là gì

2. Nguyên lý biên biên soạn sách giáo khoa

Nguyên tắc soạn sách giáo khoa theo Điều 3 Quy định phát hành kèm theo Thông tứ 33/2017/TT-BGDĐT như sau:

- cân xứng với quan điểm, mặt đường lối của Đảng cùng sản Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp, điều khoản Việt Nam.

- cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học tập và chuyển động giáo dục.

- gắn thêm với điều kiện cụ thể của nước ta và cân xứng với xu thế giáo dục và đào tạo tiên tiến trên ráng giới, đảm bảo an toàn tốt nhất lợi ích của fan học.

3. Văn bản sách giáo khoa

Nội dung sách giáo khoa theo Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tứ 33/2017/TT-BGDĐT như sau:

- văn bản sách giáo khoa diễn đạt đúng và không hề thiếu nội dung của lịch trình môn học tập hoặc vận động giáo dục; đảm bảo tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với trong thực tế Việt Nam.

Xem thêm: Mua, Bán Đầu Thu An Viên Cũ Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 3/2022, Đầu Thu Dvb

- các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm bao gồm xác, khách hàng quan, nhất quán và cân xứng với chuyên môn học sinh; những số liệu, sự kiện, hình hình ảnh có bắt đầu rõ ràng.

- những thành tựu kỹ thuật mới tương quan đến công tác môn học, vận động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu mong hội nhập thế giới và tương xứng với mục tiêu của lịch trình môn học, hoạt động giáo dục.

- đông đảo nội dung giáo dục và đào tạo về chủ quyền quốc gia, quyền nhỏ người, quyền trẻ em em, bình đẳng giới, cách tân và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, say đắm ứng với biến đổi khí hậu được mô tả hợp lý.

4. Tiến trình biên biên soạn sách giáo khoa

Quy trình soạn sách giáo khoa theo khoản 1 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Thông bốn 33/2017/TT-BGDĐT (sửa thay đổi tại Thông bốn 05/2022/TT-BGDĐT) như sau:

- Tổ chức, cá thể biên biên soạn sách giáo khoa lựa chọn tác giả biên biên soạn sách giáo khoa đáp ứng tiêu chuẩn chỉnh quy định trên Điều 11 Thông bốn 33/2017/TT-BGDĐT;

Tác giả nghiên cứu và phân tích chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành để xuất bản đề cương cứng tổng thể, đề cương chi tiết, kế hoạch biên soạn;

Phân công nhiệm vụ của tổng nhà biên, công ty biên (nếu sách bao gồm tổng chủ biên, chủ biên), tác giả bảo đảm an toàn sự tương xứng về khối lượng quá trình và thời gian thực hiện để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa;

- Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tổ chức triển khai biên soạn, biên tập, thiết kế, minh họa, xong ít độc nhất vô nhị 01 (một) bài học, tổ chức triển khai dạy thực nghiệm, góp ý sau khi dạy thực nghiệm nhằm hoàn thiện bài học kinh nghiệm đó với việc tham gia góp phần và thống độc nhất của tổng thể tác giả trước khi tổ chức biên soạn những bài học tập khác;

Tổ chức biên soạn, biên tập, thiết kế, minh họa, dạy thực nghiệm, tổ chức triển khai lấy chủ kiến của giáo viên, cán bộ cai quản giáo dục, đơn vị khoa học, nhà giáo dục và đào tạo am đọc về giáo dục phổ thông dấn xét, tấn công giá bạn dạng mẫu sách giáo khoa theo nội dung từng khoản chế độ tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 cùng Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT (yêu cầu cụ thể theo Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa dĩ nhiên Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT);

Hoàn thành phiên bản mẫu sách giáo khoa gửi Bộ giáo dục và Đào sản xuất để tổ chức thẩm định;

- Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thẩm định bản mẫu sách giáo khoa theo mức sử dụng tại Chương IV Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT;

- Tổ chức, cá nhân biên biên soạn sách giáo khoa trả thiện phiên bản mẫu sách giáo khoa sau thẩm định;

- bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra phê duyệt, chất nhận được sử dụng sách giáo khoa;

- Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tổ chức xuất bản, chế tạo sách giáo khoa theo pháp luật của pháp luật.


Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, support của chúng tôi dành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người tiêu dùng còn vướng mắc, vui mắt gửi về email info