Quy trình dạy tập đọc lớp 4

     

1.Kiểm tra bài cũ

GV kiểm tra 2 , 3 học sinh đọc thành tiếng hoặc đọc thuộc lòng bài tập đọc đoạn – bài của bài tập đọc trước đó. GV đặt câu hỏi cho học sinh trả lời về nội dung đoạn đọc

*

2.Bài mới:

Giới thiệu bài cần ngắn ngọn gây hứng thú cho học sinh tiếp xúc với văn bản sẽ đọc. Riêng đối với bài tập đọc đầu tuần thuộc chủ điểm mới, GV giới thiệu vài nét chính về nội dung chủ điểm sắp học.

Bạn đang xem: Quy trình dạy tập đọc lớp 4

a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng

+ Học sinh khá, giỏi đọc toàn bài- lớp đọc thầm và chia đoạn (nếu nội dung bài có phân đoạn rành mạch)

+ GV chia đoạn cho học sinh đọc.

* Đọc vòng 1: Luyện phát âm đúng

Học sinh đọc nối tiếp nhau từng đoạn của bài. Trong lúc học sinh đọc, GV lắng nghe và ghi lại những từ học sinh phát âm sai phổ biến lên bảng ở phần luyện đọc đúng, gạch dưới điểm sai trong các từ ngữ đó.

Sau khi học sinh hoàn thành xong việc đọc nối tiếp, GV lưu ý cách phát âm đúng , đọc mẫu và cho HS lớp luyện đọc.

* Đọc vòng 2 :Luyện ngắt nghỉ đúng kết hợp giải nghĩa từ:

- Luyện ngắt nghỉ đúng:

Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn của bài, GV lắng nghe phát hiện những điểm sai của học sinh. Sau khi HS hoàn thành phần đọc nối tiếp, GV nhận xét, lưu ý HS về ngắt nghỉ, chọn câu dài, khó về xác định điểm ngắt ( đặc biệt ở những câu mà việc ngắt nghỉ không dựa vào dấu câu mà ngắt theo cụm từ rõ nghĩa)

( Lưu ý: ở vòng 2, nếu vẫn có trường hợp HS phát âm sai thì GV cần tiếp tục sửa lỗi cho cá nhân HS. Thống nhất sửa ngay sau phần đọc của HS đó)

- Hướng dẫn giải nghĩa từ bao gồm từ ngữ trong phần chú giải, các từ khó hiểu, từ trọng tâm, từ chủ đề,…( Một số từ ngữ cần phải gắn với ngữ cảnh mới giải nghĩa được thì có thể đem xuống phần tìm hiểu bài để giải nghĩa)

* Đọc vòng 3: học sinh đọc theo cặp . sau đó có thể gọi 1-2 nhóm đọc với mục đích kiểm tra kết quả đọc nhóm. Yêu cầu HS nhận xét bài đọc của bạn.

* GV đọc diễn cảm toàn bài ( cần định hướng lắng nghe cho HS: chú ý về giọng đọc, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ…)

b. Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài

GV hướng dẫn học sinh luyện đọc – hiểu: đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc lướt ) và trả lời câu hỏi trong SGK theo các hình thức thích hợp ( cá nhân, nhóm nhỏ). GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính và có thể ghi bảng những từ ngữ hình ảnh chi tiết nổi bật cẩn nhớ của đọan văn, của khổ thơ.

c. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm( đối với văn bản nghệ thuật), hoặc luyện đọc lại( đối với văn bản phi nghệ thuật)

*Hướng dẫn chung toàn bài về giọng đọc, cách nhấn giọng, cao độ, trường độ...

Cụ thể:

- Gọi HS khá giỏi đọc nối tiếp, lớp nhận xét để tìm giọng đọc hay.

- GV gợi ý để HS :

+ Xác định giọng đọc

+ Tìm một số từ ngữ cần nhấn giọng để biểu đạt cảm xúc cụ thể của bài.

Xem thêm: Chân Dung Tân Bí Thư Tỉnh Ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh Là Con Ai

- GV kết luận chung về cách đọc: ( VD: Toàn bài đọc với giọng thế nào? Cần nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả gì?...)

* Luyện đọc diễn cảm đoạn:

+ GV giới thiệu đoạn cần luyện đọc đã ghi sẵn các kí hiệu ngắt nghỉ ( Lưu ý chỉ ghi kí hiệu ngắt nghỉ ở những điểm không có dấu câu)

+ Yêu cầu HS nhắc lại những từ cần nhấn giọng, GV gạch chân từ trên bảng.

+ GV đọc mẫu đoạn - 2,3 HS đọc lại.

- Luyện đọc nhóm.

- Thi đọc diễn cảm. HD HS nhận xét, GV chấm điểm khuyến khích

Lưu ý:Đối với bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng, sau khi hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm, GV dành thời gian thích hợp cho học sinh tự học (thuộc một đoạn hoặc cả bài). Gọi HS đọc đạt mức yêu cầu tối thiểu, sau đó gọi HS khá giỏi đọc ở mức cao hơn.

3. Củng cố dặn dò

- Gợi ý để học sinh nêu nội dung chính của bài ( 2-3 em nêu) – GV kết luận ghi bảng, 1; 2 học sinh nhắc lại.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò về yêu cầu luyện tập và chuẩn bị bài sau.

* Lưu ý:

- Đầu năm học, ở những tiết đầu tiên của phân môn Tập đọc, GV cần rèn cho HS cách nhận xét cách đọc của bạn. Ví dụ như sau:

+ Ở hoạt động đọc đúng, cần nhận xét xem bạnđọc to, rõ chưa, phát âm đúng hay sai ở từ nào( nêu cụ thể).

+ Ở hoạt động luyện đọc diễn cảm: cần nhận xét bạnđọc to, rõ, chính xác chưa hay phát âm còn sai ở từ nào, đọc đúng giọng đọc chưa, ngắt nghỉ hơi có đúng theo hướng dẫn….

- Đối với HS trung bình, yếu chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung bài.