Quy định hạng chức danh nghề nghiệp

     

Xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên thời gian tới sẽ khắc phục một số trong những hạn chế, sút tối đa những quy định không cần thiết để tạo dễ ợt cho giáo viên.

Bạn đang xem: Quy định hạng chức danh nghề nghiệp


Bộ GD-ĐT mới ban hành Thông tứ số 34 hiện tượng tiêu chuẩn, đk thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên mầm non, rộng lớn công lập.

Cục công ty giáo cùng Cán bộ làm chủ giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết: Thông tư này thay thế sửa chữa các Thông bốn số 20 ngày 18.8.2017 của bộ GD-ĐT chính sách tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hiệ tượng thi thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên mầm non, đa dạng công lập; Thông bốn số 28 ngày 30.11.2017 của bộ GD-ĐT cơ chế tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên mầm non, rộng rãi công lập.

Thông bốn số 34 đã cập nhật các quy định new tại Nghị định số 115 năm 2020 của chính phủ nước nhà về căn cứ, nguyên tắc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, nguyên tắc tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nguyên lý hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc và thống nhất với quy định mới về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc (cách xác minh người trúng tuyển trong tiêu chí thăng hạng được cấp có thẩm quyền giao…).

Đồng thời, bảo đảm thống độc nhất với những quy định new về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp tại Nghị định số 89 ngày 18.10.2021 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 101 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

*

Xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, giáo viên sẽ sở hữu nhiều chuyển đổi


tuệ nguyễn


Theo bộ GD-ĐT, Thông tứ số 34 không có tác dụng phát sinh thêm các quy định new về tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên và đảm bảo an toàn vẫn cân xứng nếu các tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp được sửa đổi, xẻ sung.

Đối với hiệ tượng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, Thông tư 34 khắc phục một trong những hạn chế còn lâu dài trong thực tế tổ chức xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, sút tối đa các quy định không quan trọng để tạo dễ ợt cho giáo viên.

Xem thêm: Thơ Hay_ Bài Thơ Cô Giáo Của Em Hay Cười Hay Nói, Cô Giáo Của Em Cô Giáo Em Hay

Cụ thể, bỏ biện pháp chấm điểm đối với nhóm tiêu chuẩn dự báo năng lực thực hiện trọng trách của hạng đăng ký dự xét; không yêu ước biên bạn dạng ghi dìm xét, review của thay mặt ban giám hiệu, những tổ siêng môn, những tổ chức đoàn thể trong công ty trường dự báo về kĩ năng thực hiện nay được những nhiệm vụ của hạng đăng ký dự xét trong làm hồ sơ dự xét thăng hạng.Ngoài ra, Thông bốn số 34 bỏ qui định về điểm tăng thêm theo nguyên tắc tại Thông tứ số 28. Bổ sung quy định về việc khẳng định người trúng tuyển vào trường hợp số lượng giáo viên đạt yêu thương cầu nhiều hơn thế chỉ tiêu thăng hạng được cấp bao gồm thẩm quyền giao. Trường hợp tham gia kỳ xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I đang lấy điểm kiểm tra, gần kề hạch theo sản phẩm tự trường đoản cú cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí thăng hạng được cấp gồm thẩm quyền giao.

Trường hợp tham dự kỳ xét thăng hạng trường đoản cú hạng III lên hạng II, mang điểm chấm dẫn chứng về những nhiệm vụ của hạng II mà giáo viên hạng III đã thực hiện trong 6 năm cạnh bên trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo đồ vật tự từ cao xuống thấp cho đến hết tiêu chuẩn thăng hạng được cấp tất cả thẩm quyền giao.

Thông bốn số 34 cũng điều chỉnh phụ lục hướng dẫn minh chứng và chấm điểm theo hướng giảm các yêu ước về thủ tục hồ sơ. Các cơ quan gồm thẩm quyền địa thế căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này để tổ chức triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc cho hầu như giáo viên đáp ứng nhu cầu yêu cầu năng lực và mong muốn thăng hạng. Khi cô giáo được thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, giáo viên xác minh được năng lượng nghề nghiệp của mình; đồng thời, được xếp lương sống bảng lương có thông số lương cao hơn.

Thông tư gồm có hiệu lực tính từ lúc ngày 15.1.2022.

Xin xem tổng thể nội dung Thông tứ 34 TẠI ĐÂY


Trước đó, cỗ GD-ĐT đã gồm văn bản gửi sở GD-ĐT các địa phương cho biết Bộ này đang thực hiện sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp tại những thông tư cơ chế mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc và bửa nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường mầm non, càng nhiều công lập; đồng thời, xây dựng, phát hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, nhiều để thay thế cho các chương trình tu dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành.

Vì vậy, trong thời hạn này, cỗ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT “cân nhắc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để đảm bảo phù hợp với quy định trên khoản 4 điều 1 và khoảng tầm 3 điều 2 Nghị định số 89 của thiết yếu phủ”.